Srovnání dodavatelů plynu

Nejlepší dodavatelé plynu 2021

Hledáte toho nejlepšího dodavatele plynu? Chcete, aby byl levný, pomohl v případě výpadku či poruchy, dovolali jste se co nejdříve a pomoc přišla rychle a bez zbytečných průtahů? Pak jste tady správně! Otestovali jsme desítky energetických společností a vybrali nejlepších pět. Zajímá vás, které to jsou?

5nej-srovnani

ČEZ

MND

E.ON

Innogy

Centropol

1. Místo2. Místo3. MístoFinalistaFinalista

Finální známka

98.887.97.7

Služby

Plyn
Elektřina
Další výhody - Innogy Premium
On-line správa
Mobilní aplikace

Podmínky - Elektřina

Závazky - ale mohou být - ale mohou být1 nebo 2 roky
Výhodné dlouhodobě
Změna výše zálohy

Podmínky - Plyn

Závazky - ale mohou být - ale mohou být1 nebo 2 roky
Výhodné dlouhodobě - Fixace až na 3 roky
Vlastní těžba plynu - Plyn od RWE
Změna výše zálohy

Zřízení

Nově - Pouze na pobočce
Přechod od konkurence
Sjednat on-line - pouze elektřina
Sjednat telefonicky
Mají pobočky/zákaznické centrum11
Jednatel až do domu
Pracují i o víkendu

Podpora

Kontaktní e-mail
On-line chat + Messenger
Telefon
Zodpovězené otázky8/1010/107/1010/1010/10
Kvalita podporyDostačujícíDostačujícíDostačujícíVelmi dobráDostačující
Mnd Logo

Plyn od MND

Plyn od společnosti MND mohou klienti odebírat zcela nově – např. v novostavbě, nebo si převést smlouvy od konkurence. Vzhledem k tomu, že MND se vedle distribuce plynu a elektřiny zabývá především vlastní těžbou ropy a zemního plynu, odebírat plyn od nich je cenově výhodnější. To se projevuje především při dlouhodobém odběru. Zájemci si mohou úsporu oproti konkurenci spočítat na webových stránkách společnosti. Zálohy na plyn mohou v průběhu roku několikrát změnit. Smlouvu s MND mohou uzavřít bez závazků.

Cez Logo

Plyn od ČEZ

Odebírat plyn od společnosti ČEZ je dlouhodobě výhodné. Smlouvy jsou uzavírány na základě potřeb klienta. Podle toho, jak hodlá plyn v domě/bytě využívat, mu poradci vystaví nabídky – různé typy smluv s různými podmínkami – a doporučí tu nejvýhodnější. Svou spotřebu mají klienti neustále pod kontrolou v on-line aplikacích, a dokonce v nich mohou sami měnit osobní údaje či výše záloh. Přechod od jiné společnosti je trochu komplikovanější, než uvádí ČEZ na svých stránkách. Sice vše s konkurenční firmou zařídí, ale je potřeba zajít osobně na pobočku, což nemusí každému vyhovovat.

Recenze dodavatelů plynu

Jistě už se vám stalo, že na vás doma zvonili, nebo vám alespoň volali obchodníci s nabídkou výhodné ceny plynu. Možná vám to nebylo příjemné, ale přesto jste nabídku využili. Ať už to bylo jakkoli, je dobré se nad cenami plynu zamyslet.

Nechcete přece platit zbytečně mnoho, když to jde nastavit jinak a lépe. Abyste si vybrali toho nejlepšího dodavatele plynu a získali pro sebe ty nejvýhodnější podmínky, je potřeba vědět několik základních pravidel.

I z toho důvodu jsme pro vás udělali srovnání dodavatelů plynů a zároveň sepsali článek o tom, jak najít nejlepšího dodavatele a na co se zaměřit při sjednávání smlouvy.

Náš tip!

Nabídky od podomních prodejců nebo telefonních operátorů, kteří vám volají s tou zaručeně nejlepší a nejvýhodnější smlouvou právě pro vás, nebývají to pravé ořechové a můžete snadno naletět a ve výsledku platit zbytečně moc. Takže pozor na ně!

Kdo je distributor plynu?

Než přejdeme k tipům, na co se zaměřit při získávání cenové nabídky a uzavření smlouvy, pojďme si vysvětlit, jaký je rozdíl mezi distributorem plynu a dodavatelem. Rozdíl je totiž zásadní a může někdy ovlivnit i konečnou cenovou nabídku.

Distributor plynu je zjednodušeně vlastník rozvodné sítě, přes kterou se plyn dostává k odběrnému místu. Jeho úkolem je dopravení plynu z předávacích míst nebo podzemních zásobníků pomocí rozvodné plynárenské soustavy až ke koncovým odběratelům. Zároveň je odpovědný za to, aby tato rozvodná soustava fungovala správně a nedocházelo k poruchám, úniku plynu nebo dokonce nedodání plynu odběratelům. Jeho povinností je provádět pravidelné kontroly a zjištěné poruchy ihned řešit a opravit.

V roce 2007 došlo k tzv. liberalizaci trhu s plynem a ten se definitivně rozdělil na distributory a dodavatele plynu. Distribuce plynu má samozřejmě svoji cenu, která patří do tzv. regulované složky cen zemního plynu. Aby byly tyto ceny pod kontrolou, stanovuje je a dohlíží na ně Energetický regulační úřad.

V České republice působí tři velcí distributoři plynu, kteří mají na starosti určitá území. V Praze působí nejmenší z nich – Pražská plynárenská, jižní Čechy má na starosti společnost E.ON, která obstará zhruba 11 % celkové distribuce a Čechy západní, střední, východní, severní, a jižní a severní Moravu spravuje jako distributor plynu společnost Innogy. Ta se podílí na cca 86 % distribuce na našem území.

Kdo je dodavatel plynu

Dodavatel plynu je firma, která zajímá koncového odběratele nejvíce. Jedná se především o společnost, která s danou komoditou – v tomto případě se zemním plynem – obchoduje. Nakupuje ji od distributora a dále ji prodává koncovému odběrateli. Na tomto obchodě má zisk, který stanovuje neregulovaná část z ceny plynu.

Dle statistiky Energetického regulačního úřadu má v současné době licenci na prodej plynu více než 200 firem. Některé se zaměřují výhradně na domácnosti, jiné pak na maloodběratele a některé pouze na velkoodběratele.

Doporučujeme!

Při výběru dodavatele plynu je třeba se zaměřit na více kritérií než je jen cena. Velmi důležitá je také například výpovědní lhůta, zákaznický servis a v neposlední řadě také reference dalších odběratelů. 

Regulovaná a neregulovaná část ceny plynu

Teď si možná říkáte, co je to vlastně ta regulovaná část ceny plynu a co neregulovaná. Pojďme si to tedy vysvětlit. Cena plynu, kterou vy, jako koncový zákazník platíte dodavateli, se skládá z tzv. regulované a neregulované části.

Regulovanou část dodavatel nemůže nijak ovlivnit. Určuje ji Energetický regulační úřad, který kontroluje, zda jsou jejich zákony a nařízení dodržovány. Regulovanou část ceny plynu tvoří poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.  Podíl regulované složky plynu je zhruba 19 %, což je výrazně méně ve srovnání s elektřinou.

To, co dodavatel ovlivnit může, je regulovaná část ceny. Hlavními složkami bývají zpravidla cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za služby operátora trhu. Přeprava plynu je první fází dopravy plynu k zákazníkovy. Ceny za přepravu tak zahrnují náklady na dovoz plynu do České republiky a náklady na jeho uskladnění.

Distribuce plynu je vlastní doprava plynu do odběrných míst. Zákazník platí za transport plynu potrubním systémem plynovodu, nikoliv za samotný plyn. Jelikož si zákazník nemůže vybrat, k jaké distribuční soustavě bude připojen, jedná se o regulovanou část ceny.

Operátor trhu je společnost založená a vlastněná minimálně ze 67 % státem. Všichni zákazníci, kteří spotřebovávají plyn, hradí tzv. pevnou cenu za zúčtování operátorem trhu. Tato cena navíc od roku 2012 obsahuje také poplatek za činnost Energetického regulačního úřadu.

V České republice existuje v dnešní době opravdu velké množství dodavatelů plynu a pro zákazníky je stále složitější se v nich vyznat. Stejně jako u jiných komodit i u plynu někteří obchodníci tlačí především na seniory a zákazníky, kteří mají nejmenší přehled o cenách na trhu a nabízí jim nové rádoby výhodné ceny přechodem k nové společnosti. I proto je dobré procházet srovnání různých dodavatelů, jejich cen a služeb a především vědět, na co se u jejich cenových nabídek zaměřit.

My jsme se podívali na pět nejznámější dodavatele zemního plynu, o nichž se více dozvíte v jednotlivých recenzích. Než se k nim dostaneme, ukážeme si ještě, jak dodavatele plynu vybírat a jak správně nastavit smlouvu.

Jak vybírat dodavatele plynu?

Než si vyberete svého dodavatele plynu, doporučujeme zjistit si o něm co nejvíce informací. Svou roli totiž nehraje pouze cenová nabídka. Důležité jsou i další faktory, které by neměl zákazník opomíjet. Je vybraná společnost na trhu nová, nebo už má za sebou nějakou historii? Jedná se o stabilní společnost? Jaké názory na ni mají ostatní zákazníci? Kolik zákazníků už mají? Jak s nimi komunikují? Jsou jejich smlouvy složité na pochopení, nebo jsou napsány jednoduše a pochopitelně?

Doporučujeme!

Jelikož si každý zákazník může přečíst smlouvu předem, snadno odhalí případné nesrovnalosti a může od jejího podpisu včas odstoupit. Nepodceňujte tedy čtení návrhu smlouvy a vždy si na to vyčleňte dostatečný čas a klid.

Svou roli hraje i to, zda je dodavatel zároveň distributorem plynu – např. E.ON, nebo zda si plyn sami těží – např. již zmíněná společnost MND.

Pokud jste si již výše zmíněné informace ověřili, přistupme k cenové nabídce. Ani v té nemusí být všechno jednoznačné. Některý dodavatel vám nabídne extrémně levnou cenu plynu, ale nezapočítává do ní další služby, které jsou pro klienta nezbytné a které si musí platit navíc. Jiný dodavatel vám cenu plynu tak lákavou neposkytne, ale může to být z toho důvodu, že do ní zahrne i servisní služby, asistenční služby atd. Tedy záležitosti, které se klientovi mohou hodit, nebo jsou pro něj dokonce nezbytné a sjednáním plynu od takového dodavatele mu ubyde mnoho starostí navíc. Ve finále pro něj může být nabídka od takového dodavatele mnohem výhodnější.

Než se tedy necháte zlákat nízkou cenovou nabídkou a velkým rozdílem ve srovnání konkurenčních dodavatelů, zjistěte, co všechno je v ceně plynu zahrnuto.

  • Pomůže vám dodavatel se servisem plynového kotle nebo bojleru?
  • Udělá vám povinnou revizi spotřebiče? A pokud ano, udělá ji za poplatek, nebo je vše v ceně vašich záloh?
  • Poskytne vám dodavatel plynu i asistenční služby pro domácnost?
  • Umožní vám nový dodavatel financování nového kotle, tepelného čerpadla a dalších nezbytností?
  • Poradí vám s kotlíkovými dotacemi?

Podle čeho nastavit smlouvu

Už máte vybraného dodavatele, dostali jste cenovou nabídku, která vás zaujala, ale ještě nemáte vybraný vhodný typ smlouvy? Pak se pojďme podívat na to, co všechno je potřeba u smlouvy zohlednit a jakou roli to hraje v ceně za plyn, kterou zaplatíte.

V první řadě doporučujeme přečíst si opravdu pečlivě celou smlouvu včetně obchodních podmínek. Mnoho dodavatelů hrdě hlásí, že jejich smlouvy jsou transparentní, jednoduché na pochopení, bez skrytých a zavádějících informací. Nespoléhejte na to a sami vše pečlivě pročtěte. 

Doporučujeme!

Pokud zjistíte, že nějakému tvrzení ve smlouvě či v obchodních podmínkách nerozumíte, klidně se na to zeptejte, nebo si najděte bližší informace na internetu.

Každý dobrý dodavatel vám u základního výpočtu cenové nabídky bude zohledňovat, na co všechno budete plyn ve své domácnosti využívat. Podle toho totiž může odhadnout vaši roční spotřebu a stanovit měsíční zálohy.

Budete plyn využívat na vaření, ohřev vody v bojleru, nebo s ním budete také topit? To všechno hraje důležitou roli. Dalším kritériem je velikost vašeho domova. Bydlíte v bytě, nebo budete plynem vytápět celý rodinný dům? Máte krbová kamna nebo budete vytápět jen plynem?

Někteří dodavatelé se ptají i na počet osob v domácnosti. Možná se vám to zdá jako zbytečné vyzvídání, ale věřte, že i to má svůj důvod. Čím více osob v domácnosti bydlí, tím více vody spotřebují. Pokud vodu v bojleru ohříváte pomocí plynu, lze předpokládat větší spotřebu.

Ve chvíli, kdy dodavatel spočítá přibližný odhad vaší roční spotřeby plynu, může učinit tzv. cenovou nabídku. Na jejím základě si pak můžete vybrat z různých druhů smluv. Někteří dodavatelé mají smlouvy pouze se závazkem, jiní bez něj, tedy tzv. smlouvy na dobu neurčitou. Většinou i toto, stejně jako délka závazku smlouvy hraje roli. 

Náš tip!

Zpravidla čím delší smlouvy s dodavatelem uzavřete, tím výhodnější cenu získáte.

Vedle již zmíněné ceny za odběr plynu můžete mít ve smlouvách s delším závazkem i další bonusové služby navíc, jako je servis plynového zařízení, asistenční služby, povinnou revizi kotle atd. Záleží vždy na konkrétním dodavateli, co všechno má ve smlouvách k dispozici a co nabídne přímo vám. Rozdílné smlouvy může nabídnout také stávajícím zákazníkům a zcela jiné pak zákazníkům novým.

Cenu plynu ale může ovlivnit i fakt, zda od stejné společnosti odebíráte zároveň i elektřinu. Většina dodavatelů dnes nabízí jak odběr plynu, tak i elektřiny. Pokud si vyberete stejného dodavatele pro obojí, je pravděpodobné, že vám ceny u jedné či obou odebíraných komodit zvýhodní.

Jak sehnat nejlevnější plyn?

Jak již bylo zmíněno výše, je třeba při výběru dodavatele plynu vzít v potaz několik faktorů, nejen cenu. Pojďme se společně podívat, na co je tedy třeba dávat pozor. Nejlevnější plyn nemusí vždy nutně znamenat nejlepší. Sepsali jsme pro vás tedy několik faktorů, které je třeba prověřit při výběru nejlevnějšího plynu v rámci dílčích nabídek.

Cena

Cena je pro většinu zákazníků vždy rozhodujícím faktorem. Při výběru dodavatele plynu je tedy vhodné porovnat nabídky jednotlivých společností a vyzkoušet např. i online kalkulačky, které vám pomohou se v cenových nabídkách společností lépe zorientovat.

Náš tip!

Zajímejte se také o délku fixace ceny či garanci, ať nezískáte nejlevnější plyn na trhu, ale pouze po krátkou a omezenou dobu.

Poplatky

Nejlevnější cena plynu v sobě nemusí zahrnovat další poplatky, které vám výslednou cenu mohou výrazně navýšit. Je tedy třeba si opravdu pečlivě přečíst obchodní podmínky poskytovatele plynu. Mezi nejčastější poplatky můžeme zařadit aktivační poplatek, administrativní poplatek, poplatek z každou SMS, poplatek za vyúčtování nebo poplatek za kontaktování dodavatele.

Smluvní podmínky

Ve smluvních podmínkách je vhodné věnovat dostatečnou pozornost zejména pasážím o smluvních pokutách a výpovědních lhůtách. Obvyklá výpovědní lhůta trvá 1 až 3 měsíce a smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy se pohybují od  1 000 Kč do 10 000 Kč.

Zákaznický servis

Nejběžnější formou, jak se spojit se zákaznickým servisem společnosti bývají bezplatné infolinky, které vás v případě potřeby odkážou na operátora.

Pozor!

U poskytovatelů plynu, kteří nemají například možnost hovoru s operátorem na klientské lince pro rychlé vyřízení vašich potíží, si dávejte pozor, aby se vám nestalo, že spojení s nimi a vyřízení problémů netrvalo zbytečně dlouho a nebylo příliš komplikované.

Reference a důvěryhodnost

Vždy je vhodné si také přečíst na internetu recenze od stávajících či bývalých zákazníků. Ty vám mnohé napoví a mohou vám výrazně usnadnit rozhodování. Čím více si toho o společnosti zjistíte, tím lépe si vyberete.

Aktuální cena plynu

Jak je to v současné době s cenami plynu? Pokud zvažujete zavedení plynu do vaší domácnosti nebo se teprve chystáte osamostatnit a založit vlastní domácnost a nemáte vůbec ponětí o tom, jak se ceny plynu pohybují, pak právě pro vás jsme připravili následující informace.

Aktuální cena plynu za m3 se pohybuje okolo 6,5 Kč. Z toho zhruba tři čtvrtiny ceny je neregulovaná složka. Ve svém vyúčtování i v cenících jednotlivých dodavatelů však zpravidla najdete cenu plynu za kWh. Přibližně platí, že 1 m3 odpovídá 10,55 kWh.

Srovnání cen plynu u jednotlivých dodavatelů

Pokud se rozhodujete o výběru dodavatele plynu, je vhodné si provést srovnání cen plynu u jednotlivých dodavatelů, u kterých uvažujete o podepsání smlouvy. Buď si můžete udělat podrobný průzkum sami, nebo využít některou z online kalkulaček volně dostupných na internetu.

Doporučujeme!

Srovnání je vhodné provést i v případě, že již plyn od někoho odebíráte a zjistit, zda zbytečně nepřeplácíte.My jsme však část práce udělali za vás a připravili pro vás recenze na 5 nejlepších dodavatelů plynu.

Jednotlivé recenze najdete níže.

Nejlepší dodavatelé plynu:

Innogy Logo

Plyn od Innogy

Při odběru plynu od Innogy mohou klienti vybírat hned z několika druhů smluv. Mohou mít smlouvy se závazkem i bez něj. Nabízí se např. doba na 12 měsíců, 25 nebo 36 měsíců. Každý druh smlouvy má své specifické podmínky, které je vhodné před zvolením tarifu pečlivě pročíst. Výši záloh si mohou klienti kdykoli podle potřeby měnit.

E.on Logo

Plyn od E.ONu

Plyn od společnosti E.ON lze sjednat telefonicky, on-line nebo i na osobní schůzce s jednatelem, který přijde klidně až k vám domů. Vždy se jedná o smlouvy se závazkem, a to na 12, 24 a 36 měsíců. Smlouvy se drobně liší podle toho, zda již jste zákazníkem společnosti, či se jím teprve stanete. Výhodou je, že k plynu od E.ONu se vztahuje i řada servisních služeb, kotlíkové dotace a další možnosti.

Centropol Logo

Elektřina od Centropol

Centropol je společnost dodávající elektřinu a zemní plyn spotřebitelům v domácnostech, podnikatelům i některým městům. Dávají si záležet, aby byly jejich ceny férově nastavené a aby se v průběhu roku klientům nezměnily. To mají ošetřeno smlouvou se závazkem na jeden nebo dva roky. Energie nakupují dopředu a dělají si dostatečné zásoby, aby jejich odběratelům poskytovali energie i v krizových časech. Klienti si mohou hlídat své zálohy i odběr energií online pomocí online centra “Samoobsluha”, mohou změnit výši zálohy a vybrat si, jak chtějí vracet přeplatky. Vyúčtování lze zaslat online, ale i písemně domů na adresu. 

Recenze dalších dodavatelů plynu

Časté otázky k dodavatelům plynu

❓ Kdo je dodavatel plynu?

Jedná se především o společnost, která s danou komoditou – v tomto případě se zemním plynem – obchoduje. Nakupuje ji od distributora a dále ji prodává koncovému odběrateli.

❓ Kdo je distributor plynu?

Distributor plynu je zjednodušeně vlastník rozvodné sítě, přes kterou se plyn dostává k odběrnému místu. Jeho úkolem je dopravení plynu z předávacích míst nebo podzemních zásobníků pomocí rozvodné plynárenské soustavy až ke koncovým odběratelům.

❓ Podle čeho nastavit smlouvu za plyn?

Každý dobrý dodavatel vám u základního výpočtu cenové nabídky bude zohledňovat, na co všechno budete plyn ve své domácnosti využívat. Podle toho totiž může odhadnout vaši roční spotřebu a stanovit měsíční zálohy. Pokračování.

❓ Jak vybrat dodavatele plynu?

Než si vyberete svého dodavatele plynu, doporučujeme zjistit si o něm co nejvíce informací. Ty zjistíte například v naší srovnávací tabulce nejlepších dodavatelů plynu.

Pokud jste si již výše zmíněné informace ověřili, přistupme k cenové nabídce. Ani v té nemusí být všechno jednoznačné. Některý dodavatel vám nabídne extrémně levnou cenu plynu, ale nezapočítá do ní další služby, které jsou pro klienta nezbytné a které si musí platit navíc.

Srovnání dodavatelů plynu
Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
3.44 (34 Recenzí)

Přispět názorem