Srovnání dodavatelů plynu

Nejlepší dodavatelé plynu 2021

Hledáte toho nejlepšího dodavatele plynu? Chcete, aby byl levný, pomohl v případě výpadku či poruchy, dovolali jste se co nejdříve a pomoc přišla rychle a bez zbytečných průtahů? Pak jste tady správně! Otestovali jsme desítky energetických společností a vybrali nejlepších pět. Zajímá vás, které to jsou?

5nej-srovnani

MND

Bohemia Energy

ČEZ

Innogy

E.ON

1. Místo2. Místo3. MístoFinalistaFinalista

Finální známka

8,88,68,37,97,5

Služby

Plyn
Elektřina
Další výhody - Innogy Premium
On-line správa
Mobilní aplikace

Podmínky - Elektřina

Závazky - ale mohou být - ale mohou být
Výhodné dlouhodobě
Změna výše zálohy

Podmínky - Plyn

Závazky - ale mohou být - ale mohou být
Výhodné dlouhodobě - Fixace až na 3 roky
Vlastní těžba plynu - Plyn od RWE
Změna výše zálohy

Zřízení

Nově - Pouze na pobočce
Přechod od konkurence
Sjednat on-line - pouze elektřina
Sjednat telefonicky
Mají pobočky/zákaznické centrum
Jednatel až do domu
Pracují i o víkendu - Zákaznická linka

Podpora

Kontaktní e-mail
On-line chat + Messenger
Telefon
Zodpovězené otázky10/1010/108/1010/107/10
Kvalita podporyDostačujícíDobráDostačujícíVelmi dobráDostačující
Mnd Logo

Plyn od MND

Plyn od společnosti MND mohou klienti odebírat zcela nově – např. v novostavbě, nebo si převést smlouvy od konkurence. Vzhledem k tomu, že MND se vedle distribuce plynu a elektřiny zabývá především vlastní těžbou ropy a zemního plynu, odebírat plyn od nich je cenově výhodnější. To se projevuje především při dlouhodobém odběru. Zájemci si mohou úsporu oproti konkurenci spočítat na webových stránkách společnosti. Zálohy na plyn mohou v průběhu roku několikrát změnit. Smlouvu s MND mohou uzavřít bez závazků.

Bohemia Energy Logo

Plyn od Bohemia Energy

ESET patří mezi antiviry, které se každoročně umisťují na předních příčkách v nezávislých testováních. Díky jednoduchému ovládání a nadprůměrné podpoře je software vhodný i pro nezkušené uživatele. Výborná volba v případě, že chcete spolehlivý antivir, který vás nebude obtěžovat falešnými varováními.

Dodavatel plynu

Jistě už se vám stalo, že na vás doma zvonili, nebo vám alespoň volali obchodníci s nabídkou výhodné ceny plynu. Možná vám to nebylo příjemné, ale možná jste nabídku využili. Ať už to bylo jakkoli, je dobré se nad cenami plynu zamyslet. Nechcete přece platit zbytečně mnoho, když to jde nastavit jinak a lépe. Abyste si vybrali toho nejlepšího dodavatele plynu a získali pro sebe ty nejvýhodnější podmínky, je potřeba vědět několik základních pravidel. I z toho důvodu jsme pro vás udělali srovnání dodavatelů plynů a zároveň sepsali článek o tom, jak najít nejlepšího dodavatele a na co se zaměřit při sjednávání smlouvy.

Kdo je dodavatel plynu?

Dodavatel plynu je firma, která zajímá koncového odběratele nejvíce. Jedná se především o společnost, která s danou komoditou – v tomto případě se zemním plynem – obchoduje. Nakupuje ji od distributora a dále ji prodává koncovému odběrateli. Na tomto obchodě má zisk, který stanovuje neregulovaná část z ceny plynu.

Jak vybírat dodavatele plynu?

Než si vyberete svého dodavatele plynu, doporučujeme zjistit si o něm co nejvíce informací. Svou roli totiž nehraje pouze cenová nabídka. Důležité jsou i další faktory, které by neměl zákazník opomíjet. Je vybraná společnost na trhu nová, nebo už má za sebou nějakou historii? Jedná se o stabilní společnost? Jaké názory na ni mají ostatní zákazníci? Kolik zákazníků už mají? Jak s nimi komunikují? Jsou jejich smlouvy složité na pochopení, nebo jsou napsány jednoduše a pochopitelně? (Smlouvy si může každý zákazník přečíst ještě před jejich podpisem a pokud se mu cokoli nezdá, může od nich včas odstoupit). Svou roli hraje i to, zda je dodavatel zároveň distributorem plynu – např. E.ON, nebo zda si plyn sami těží – např. již zmíněná společnost MND.

Pokud jste si již výše zmíněné informace ověřili, přistupme k cenové nabídce. Ani v té nemusí být všechno jednoznačné. Některý dodavatel vám nabídne extrémně levnou cenu plynu, ale nezapočítá do ní další služby, které jsou pro klienta nezbytné a které si musí platit navíc. Jiný dodavatel vám cenu plynu tak lákavou neposkytne, ale může to být z toho důvodu, že do ní zahrne i servisní služby, asistenční služby atd. Tedy záležitosti, které se klientovi mohou hodit, nebo jsou pro něj dokonce nezbytné a sjednáním plynu od takového dodavatele mu ubyde mnoho starostí navíc. Ve finále pro něj může být nabídka od takového dodavatele mnohem výhodnější.

Než se tedy necháte zlákat nízkou cenovou nabídkou a velkým rozdílem ve srovnání konkurenčních dodavatelů, zjišťujte, co všechno je v ceně plynu zahrnuto.

  • Pomůže vám dodavatel se servisem plynového kotle nebo bojleru?
  • Udělá vám povinnou revizi spotřebiče? A pokud ano, udělá ji za poplatek, nebo je vše v ceně vašich záloh?
  • Poskytne vám dodavatel plynu i asistenční služby pro domácnost?
  • Umožní vám nový dodavatel financování nového kotle, tepelného čerpadla a dalších nezbytností?
  • Poradí vám s kotlíkovými dotacemi?

Podle čeho nastavit smlouvu?

Už máte vybraného dodavatele, dostali jste cenovou nabídku, která vás zaujala, ale ještě nemáte vybraný vhodný typ smlouvy? Pak se pojďme podívat na to, co všechno je potřeba u smlouvy zohlednit a jakou roli to hraje v ceně za plyn, kterou zaplatíte.

V první řadě doporučujeme přečíst si opravdu pečlivě celou smlouvu včetně obchodních podmínek. Mnoho dodavatelů hrdě hlásí, že jejich smlouvy jsou transparentní, jednoduché na pochopení, bez skrytých a zavádějících informací. Nespoléhejte na to a sami vše pečlivě pročtěte. Pokud zjistíte, že nějakému tvrzení ve smlouvě či v obchodních podmínkách nerozumíte, klidně se na to zeptejte, nebo si najděte bližší informace na internetu.

Každý dobrý dodavatel vám u základního výpočtu cenové nabídky bude zohledňovat, na co všechno budete plyn ve své domácnosti využívat. Podle toho totiž může odhadnout vaši roční spotřebu a stanovit měsíční zálohy.

Budete plyn využívat na vaření, ohřev vody v bojleru, nebo s ním budete také topit? To všechno hraje důležitou roli. Dalším kritériem je velikost vašeho domova. Bydlíte v bytě, nebo budete plynem vytápět celý rodinný dům? Někteří dodavatelé se ptají i na počet osob v domácnosti. Možná se vám to zdá jako zbytečné vyzvídání, ale věřte, že i to má svůj důvod. Čím více osob v domácnosti bydlí, tím více vody spotřebují. Pokud vodu v bojleru ohříváte pomocí plynu, lze předpokládat větší spotřebu.

Ve chvíli, kdy dodavatel spočítá přibližný odhad vaší roční spotřeby plynu, může učinit tzv. cenovou nabídku. Na jejím základě si pak můžete vybrat z různých druhů smluv. Někteří dodavatelé mají smlouvy pouze se závazkem, jiní bez něj, tedy tzv. smlouvy na dobu neurčitou. Většinou i toto, stejně jako délka závazku smlouvy hraje roli. Zpravidla čím delší smlouvy s dodavatelem uzavřete, tím výhodnější cenu získáte.

Vedle již zmíněné ceny za odběr plynu můžete mít ve smlouvách s delším závazkem i další bonusové služby navíc, jako je servis plynového zařízení, asistenční služby, povinnou revizi kotle atd. Záleží vždy na konkrétním dodavateli, co všechno má ve smlouvách k dispozici a co nabídne přímo vám. Rozdílné smlouvy může nabídnout také stávajícím zákazníkům a zcela jiné pak zákazníkům novým.

Cenu plynu ale může ovlivnit i fakt, zda od stejné společnosti odebíráte zároveň i elektřinu. Většina dodavatelů dnes nabízí jak odběr plynu, tak i elektřiny. Pokud si vyberete stejného dodavatele pro obojí, je pravděpodobné, že vám ceny u jedné či obou odebíraných komodit zvýhodní.

Kdo je distributor plynu?

Než přejdeme k tipům, na co se zaměřit při získávání cenové nabídky a uzavření smlouvy, pojďme si vysvětlit, jaký je rozdíl mezi distributorem plynu a dodavatelem. Rozdíl je totiž zásadní a může někdy ovlivnit i cenovou nabídku.

Distributor plynu je zjednodušeně vlastník rozvodné sítě, přes kterou se plyn dostává k odběrnému místu. Jeho úkolem je dopravení plynu z předávacích míst nebo podzemních zásobníků pomocí rozvodné plynárenské soustavy až ke koncovým odběratelům. Zároveň je odpovědný za to, aby tato rozvodná soustava fungovala správně a nedocházelo k poruchám, úniku plynu nebo dokonce nedodání plynu odběratelům. Jeho povinností je provádět pravidelné kontroly a zjištěné poruchy ihned řešit a opravit.

Regulovaná a neregulovaná část ceny plynu

V roce 2007 došlo k tzv. liberalizaci trhu s plynem a ten se definitivně rozdělil na distributory a dodavatele plynu. Distribuce plynu má samozřejmě svoji cenu, která patří do tzv. regulované složky cen zemního plynu. Aby byly tyto ceny pod kontrolou, stanovuje je a dohlíží na ně Energetický regulační úřad.

V České republice působí tři velcí distributoři plynu, kteří mají na starosti určitá území. V Praze působí Pražská plynárenská distribuce, jižní Čechy má na starosti společnost E.ON a Čechy západní, střední, východní, severní, a jižní a severní Moravu spravuje jako distributor plynu společnost RWE.

Vedle distributorů se můžete setkat ještě se společnostmi, které zemní plyn nejen dodávají či distribuují, ale také ho těží. Jednu z nich jsme podrobili našemu testu. Jedná se o společnost MND, tedy Moravské naftové doly.

Teď si možná říkáte, co je to vlastně ta regulovaná část ceny plynu a co neregulovaná. Pojďme si to tedy vysvětlit. Cena plynu, kterou vy, jako koncový zákazník platíte dodavateli, se skládá z tzv. regulované a neregulované části. Regulovanou část dodavatel nemůže nijak ovlivnit. Určuje ji Energetický regulační úřad, který kontroluje, zda jsou jejich zákony a nařízení dodržovány. Regulovanou část ceny plynu tvoří mimo jiné i poplatek distributorovi plynu, poplatek operátorovi trhu nebo poplatky státu.

To, co dodavatel ovlivnit může, je regulovaná část ceny. Co všechno do ní dodavatel započítá, je jen na něm. Odběratel platí v první řadě množství odebraného plynu – účtované většinou za 1 MWh plynu. Součástí neregulované ceny ale může být i poplatek za služby dodavatele, speciální asistenční služby, servisní služby atd. Záleží pouze na dodavateli, co všechno do této části ceny zahrne a jak ji nastaví.

V České republice existuje v dnešní době opravdu velké množství dodavatelů plynu a pro zákazníky je stále složitější se v nich vyznat. Stejně jako u jiných komodit i u plynu někteří obchodníci tlačí především na seniory a zákazníky, kteří mají nejmenší přehled o cenách na trhu a nabízí jim nové rádoby výhodné ceny přechodem k nové společnosti. I proto je dobré procházet srovnání různých dodavatelů, jejich cen a služeb a především vědět, na co se u jejich cenových nabídek zaměřit.

My jsme se podívali na čtyři nejznámější dodavatele zemního plynu, o nichž se více dozvíte v jednotlivých recenzích. Než se k nim dostaneme, ukážeme si ještě, jak dodavatele plynu vybírat a jak správně nastavit smlouvu.

Nejlepší dodavatelé plynu:

Cez Logo

Plyn od ČEZ

Odebírat plyn od společnosti ČEZ je dlouhodobě výhodné. Smlouvy jsou uzavírány na základě potřeb klienta. Podle toho, jak hodlá plyn v domě/bytě využívat, mu poradci vystaví nabídky – různé typy smluv s různými podmínkami – a doporučí tu nejvýhodnější. Svou spotřebu mají klienti neustále pod kontrolou v on-line aplikacích, a dokonce v nich mohou sami měnit osobní údaje či výše záloh. Přechod od jiné společnosti je trochu komplikovanější, než uvádí ČEZ na svých stránkách. Sice vše s konkurenční firmou zařídí, ale je potřeba zajít osobně na pobočku, což nemusí každému vyhovovat.

Innogy Logo

Plyn od Innogy

Při odběru plynu od Innogy mohou klienti vybírat hned z několika druhů smluv. Mohou mít smlouvy se závazkem i bez něj. Nabízí se např. doba na 12 měsíců, 25 nebo 36 měsíců. Každý druh smlouvy má své specifické podmínky, které je vhodné před zvolením tarifu pečlivě pročíst. Výši záloh si mohou klienti kdykoli podle potřeby měnit.

E.on Logo

Plyn od E.ONu

Plyn od společnosti E.ON lze sjednat telefonicky, on-line nebo i na osobní schůzce s jednatelem, který přijde klidně až k vám domů. Vždy se jedná o smlouvy se závazkem, a to na 12, 24 a 36 měsíců. Smlouvy se drobně liší podle toho, zda již jste zákazníkem společnosti, či se jím teprve stanete. Výhodou je, že k plynu od E.ONu se vztahuje i řada servisních služeb, kotlíkové dotace a další možnosti.

Časté otázky k dodavatelům plynu

Kdo je dodavatel plynu?

Jedná se především o společnost, která s danou komoditou – v tomto případě se zemním plynem – obchoduje. Nakupuje ji od distributora a dále ji prodává koncovému odběrateli.

Kdo je distributor plynu?

Distributor plynu je zjednodušeně vlastník rozvodné sítě, přes kterou se plyn dostává k odběrnému místu. Jeho úkolem je dopravení plynu z předávacích míst nebo podzemních zásobníků pomocí rozvodné plynárenské soustavy až ke koncovým odběratelům.

Podle čeho nastavit smlouvu za plyn?

Každý dobrý dodavatel vám u základního výpočtu cenové nabídky bude zohledňovat, na co všechno budete plyn ve své domácnosti využívat. Podle toho totiž může odhadnout vaši roční spotřebu a stanovit měsíční zálohy. Pokračování.

Jak vybrat dodavatele plynu?

Než si vyberete svého dodavatele plynu, doporučujeme zjistit si o něm co nejvíce informací. Ty zjistíte například v naší srovnávací tabulce nejlepších dodavatelů plynu.

Pokud jste si již výše zmíněné informace ověřili, přistupme k cenové nabídce. Ani v té nemusí být všechno jednoznačné. Některý dodavatel vám nabídne extrémně levnou cenu plynu, ale nezapočítá do ní další služby, které jsou pro klienta nezbytné a které si musí platit navíc.

Srovnání dodavatelů plynu
Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
3.19 (27 Recenzí)

Přispět názorem