Kalkulačka cen plynu 2024

Vypočítejte si cenu plynu pro rok 2024 s naší kalkulačkou, která vám spočítá, kolik zaplatíte za plyn u jednotlivých dodavatelů. Snadno najdete levnějšího dodavatele plynu. Zadejte své údaje do kalkulátoru cen, vyberte si výhodnějšího dodavatele a začněte šetřit až několik tisíc za plyn.

Dostupné kalkulačky:

Usetreno Logo

 

Jak si spočítat cenu plynu?

Chcete znát aktuální cenu plynu nebo se rozmýšlíte, že přejdete k novému dodavateli a chcete si spočítat, kolik nově zaplatíte? Pro výpočet ceny je nutné znát základní informace  o jednotlivých položkách, ze kterých se výsledná cena počítá. Ne všechny položky je však možné ovlivnit výměnou dodavatele. Cenu plynu, stejně tak jako u jiných energií, ovlivňuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a daní. Tato položka se vyvíjí podle aktuální situace na trhu. Jinými slovy to znamená, že přechodem k jinému dodavateli ji nesnížíte.

Na vývoj ceny plynu má vliv mnoho faktorů

Cena plynu se odvíjí od mnoha faktorů. Nejdříve se musí plyn vytěžit, aby jej mohl dodavatel pro vás nakoupit na energetických burzách. Na cenu plynu má vliv například místo a způsob těžby, geopolitická situace na světě, aktuální kurz měny. Aktuální cenu plynu můžete vidět v grafu:

Zemní plyn - graf ceny

Cena za samotný plyn tvoří pouze jednu položku z celkové ceny. Další je platba za distribuci plynu a také daň z plynu a další drobné poplatky. Jak se počítá cena plynu?

Převeďte si správně jednotky

Abyste mohli spočítat přesnou cenu za plyn, musíte si správně převést jednotky. Cena plynu se počítá v korunách za kilowatthodinu (základní jednotka pro spotřebu plynu) či metr krychlový. Cenu za zemní plyn pak dodavatelé uvádějí v korunách za kWh či MWh. Setkat se můžete i s krychlovými metry (m3) neboli „kubíky“.

Co je potřeba znát před hledáním nejvýhodnější nabídky

Než se pustíte do hledání nejvýhodnějšího dodavatele plynu, je dobré alespoň orientačně vědět, jaké by na něj byly měsíční náklady. Pokud už plyn odebíráte, podívejte se na uplynulé období a souhrnnou spotřebu plynu v uplynulém roce. Základem pro výpočet ceny je plocha domu a informace, k čemu budete plyn používat. Bude to pouze vaření, ohřev vody či vytápění? Nebo všechno najednou?

Cena plynu za m3: Jak ji spočítat?

Když se podíváte na svůj plynoměr, vždy vidíte spotřebu v m3. Fakturu vám dodavatel vystavuje v kWh a ceník dodavatele je zaměřen na jednotku MWh. Jak se v jednotkách vyznat?

Pro výpočet platí následující vzorec:

objemový koeficient × spalné teplo objemové × odebrané m3 plynu = odebrané kWh plynu

Přibližný koeficient pro převod mezi jednotkami  je 1:10,55. Tedy 1 m3 je přibližně 10,55 kWh, tedy 0,01055 MWh.

Vyjde vám zprůměrovaná hodnota. V každém m3 plynu je obsaženo jiné množství energie. Objemový koeficient zohledňuje vliv tlaku a teplot plynu v porovnání s tlakem a teplotou atmosféry. Množství spalného tepla pak závisí především na kvalitě a přesném složení zemního plynu. Fakturace plynu v energetických je jednotkách lepší, protože lépe reflektuje, kolik energie získáte s odebraného množství zemního plynu.

Výpočet ceny plynu za m3

  1. Ve vyúčtování hledejte položku s průměrnou účtovanou jednotkou bez DPH, tzn. cenu za každou spotřebovanou kilowatthodinu bez daně.
  2. Tuto částku vynásobte objemovým koeficientem a spalným teplem, čímž získáte cenu plynu za m3. Pro přibližný přepočet můžete opět použít koeficient 1 m3 = 10,55 kWh.

Pokud vzorec převedeme do příkladu, vyjde cena za plyn následovně: Například cena za každou spotřebovanou jednotku plynu je 2 Kč/kWh bez DPH. Přibližně platí, že za metr krychlový zaplatíte 2 × 10,55 = 21,1 Kč. Cena plynu za m3 je přibližně 21 Kč bez DPH.

Z čeho se skládá cena plynu?

Při výpočtu ceny plynu se kromě jednotkové ceny plynu na základě spotřeby počítají i další složky. Cena zemního plynu se skládá z regulované a neregulované části. Regulovaná část je řízena zákony a nařízením Energetického úřadu a neregulovaná část je určena každým dodavatelem. Jak je to v praxi?

co tvoří cenu plynu

Regulovaná část ceny plynu

Regulovaná část ceny plynu je stanovena ERÚ a zákony. Jde o část z ceny faktury, u které ani při změně dodavatele nemůžete ušetřit.  Tato část zahrnuje například:

  • Poplatek operátorovi (OTE) – který dohlíží například na množství skladovaného plynu v podzemních zásobnících, informuje dodavatele poslední instance a zpracování statistiky o dovozu a vývozu komodit.
  • Poplatek distributorovi – spravuje místní distribuční soustavu. V rámci tohoto poplatku platíte za přepravu plynu k vám domů či za rezervovanou kapacitu.
  • Poplatky státu – zemní plyn podléhá dani z přidané hodnoty. Zároveň se zde promítá také daň ze zemního plynu. Domácnosti jsou od této daně osvobozeny.

Neregulovaná část ceny plynu

Tato položka zajímá každého, kdo má svou domácnost napojenou na plyn. Zde totiž můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybírat si můžete z mnoha nabídek, kde se ceny výrazně liší. Součástí neregulované části je cena za komoditu, účtovanou za 1 MWh plynu. Kolik za megawatthodinu zaplatíte, se často odvíjí i od vaší spotřeby. Čím vyšší spotřeba, tím nižší cena. Proto je při srovnávání cen plynu nejlepší znát přesnou roční spotřebu. Jestliže ji podceníte, mohou vám utéct výhodnější nabídky.

U neregulované části ceny plynu sledujte také stálý měsíční poplatek za služby dodavatele. I zde se totiž může cena výrazně lišit. V nižší kategorii najdete měsíční poplatek například v hodnotě 30 Kč, u některých dodavatelů může být i několikanásobně vyšší. Pokud platíte dodavateli například 250 Kč měsíčně, je na čase začít uvažovat o změně.

Věděli jste, že ERÚ každoročně vydává rozhodnutí o regulovaných cenách v elektroenergetice a plynárenství, kde informuje, zda hodlá zachovat, snížit či zvýšit sazby? Zprávu o případných změnách vydává většinou v listopadu.