Kalkulačka cen elektřiny 2024

Vypočítejte si cenu elektřiny pro rok 2024 s naší kalkulačkou, která vám spočítá, kolik zaplatíte za elektřinu u jednotlivých dodavatelů. Snadno najdete levnějšího dodavatele elektrické energie. Zadejte své údaje do kalkulátoru cen, vyberte si výhodnějšího dodavatele a začněte šetřit až několik tisíc. Začněte počítat.

Usetreno Logo

Jak si spočítat cenu elektřiny?

Zajímá vás, kolik aktuálně zaplatíte se svým stávajícím dodavatelem elektřiny nebo chcete zjistit, kolik ušetříte s novým dodavatelem? Připravte si tužku, papír, kalkulačku a můžeme se pustit do výpočtu.

výpočet ceny elektřiny

Co je potřeba pro výpočet ceny elektřiny?

 • Ceník dodavatele elektřiny – dle vaší sazby a tarifu
 • Cenové rozhodnutí ERÚ pro vaše distribuční území
 • Vaši roční spotřebu – tu najdete na posledním vyúčtování od vašeho stávajícího dodavatele
 • Výši jističe – najdete rovněž na posledním vyúčtování nebo ve smlouvě

1. Zjistěte cenu za regulovanou část elektřiny

Energetický regulační úřad (ERÚ) každoročně stanovuje výši regulované části elektřiny. Vždy se odvíjí od dané distribuční oblasti, ve které žijete, a zahrnuje v sobě:

 • Cenu za distribuci elektřiny
 • Pevnou měsíční cenu za příkon (jistič)
 • Cenu systémových služeb
 • Cenu za činnost operátora trhu (OTE)
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE)

Výše regulované části elektřiny je nejčastěji uvedena v ceníku dodavatele. Hledejte ji v kolonce s názvem „Regulované platby“.

PŘI POČÍTÁNÍ POUŽÍVEJTE STEJNÉ JEDNOTKY – Platí, že 1 MWh = 1 000 kWh

Pro správný výpočet je nutné spočítat roční spotřebu v kWh.

Výpočet regulované části ceny elektřiny při jednotarifní sazbě

(roční spotřeba * cena distribuce elektřiny za kWh) + (měsíční platba za jistič * 12) + (roční spotřeba * cena systémových služeb za kWh) + (roční spotřeba * cena za činnost operátora trhu za kWh) + (roční spotřeba* příspěvek na OZE za kWh)

Výpočet regulované části ceny elektřiny při dvoutarifní sazbě

(roční spotřeba * cena distribuce elektřiny ve VT za kWh) + (roční spotřeba * cena distribuce elektřiny v NT za kWh) +(měsíční platba za jistič * 12) + (roční spotřeba * cena systémových služeb za kWh) + (roční spotřeba * cena za činnost operátora trhu za kWh) + (roční spotřeba* příspěvek na OZE za kWh)

2. Zjistěte si svou roční spotřebu elektřiny

elektroměr spotřeba elektřiny

Nyní se dostáváme k nepříliš oblíbené – neregulované části ceny elektřiny. Tuto položku stanovují samotní dodavatelé na základě aktuální situace na trhu a obchodní strategie. Naštěstí si dnes můžeme vybrat dodavatele a tím výrazně ovlivnit tuto část ceny.

Neregulovaná část zahrnuje:

 • Cenu za silovou elektřinu (to, co spotřebujete)
 • Pevnou platbu dodavateli

Výši ceny za neregulovanou část hledejte v aktuálním ceníku u vámi vybraného dodavatele. Cena závisí na vybrané distribuční sazbě. Pamatujte, že dodavatelé mohou ceny poměrně rychle měnit. Svou roční spotřebu elektřiny najdete na vaší poslední faktuře – vyúčtování elektřiny.

Výpočet neregulované části ceny elektřiny při jednotarifní sazbě

(roční spotřeba v kWh * cena za kWh) + (pevná platba * 12)

Výpočet neregulované části ceny elektřiny při dvoutarifní sazbě

(roční spotřeba v kWh ve VT * cena za kWh) + (roční spotřeba v NT * cena za kWh) + (pevná platba * 12)

3. Sečtěte obě částky a získáte základ celkové ceny za elektřinu

Pro výpočet celkové ceny za elektřinu sečtěte regulovanou i neregulovanou část ceny.

4. Připočtěte daň z elektřiny

Po sečtení celkové ceny za elektřinu je potřeba připočítat daň z elektřiny. Ta je aktuálně 28,30 Kč/MWh. Při násobení dejte pozor na správné jednotky.

Výpočet daně z elektřiny

(Regulovaná část ceny elektřiny + neregulovaná část ceny elektřiny v MWh) * 28,30

Výslednou částku připočtěte k základu celkové ceny (3. krok).

5. Připočtěte DPH

Po sečtení výpočtu daně z elektřiny nakonec připočtěte daň z přidané hodnoty. Výše daně je 21%.

Výpočet konečné částky na faktuře

(celková cena včetně daně z elektřiny) * 1,21

Co tvoří cenu elektřiny?

Cena za elektřinu je podle Energetického zákona rozdělena do dvou částí a to na regulovanou složku a neregulovanou složku.  

Neregulovaná složka

Neregulovaná složka zahrnuje cenu za silovou elektřinu. Na celkové ceně za elektřinu se podílí zhruba ze 44%. V případě dvoutarifní sazby ji tvoří spotřeba levné elektřiny v nízkém tarifu a dražší elektřiny ve vysokém tarifu. Tuto cenu ovlivňuje dodavatel energie.

Regulovaná složka

Regulovaná složka je určena Energetickým regulačním úřadem. V této složce najdeme různé poplatky spojené s distribucí elektřiny a procesem její výroby. Regulovaná položka tvoří více jak polovinu celkové ceny za MWh elektrické energie.

Součástí regulované složky je:

 • Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie. To musíte platit i v případě, že nakonec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti vašeho hlavního jističe.
 • Distribuční poplatek – jde o největší část regulované složky. Cena se liší podle oblasti a distributora. A je jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech odlišuje.
 • Poplatek operátorovi trhu – Společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE) se stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.
 • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS)
 • Příspěvek za výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Výše příspěvku se počítá podle kapacity hlavního jističe a pro výpočet se používá vzorec 13,56 Kč×celkový počet ampér hlavního jističe, přičemž maximální částka je omezena součinem 495 Kč a počtu spotřebovaných MWh. Například u jističe 3×25 A jsou měsíční poplatky ve výši 3×25×15,01 = 1 125,75 Kč/měsíc.