ČEZ Recenze

ČEZ


Výhody
+Vedle dodávky elektřiny a plynu ČEZ nabízí i servisní služby na kotle, finanční poradenství ohledně dotací, technické poradenství kolem fotovoltaiek a asistenční služby.
+Spotřebu energií mohou klienti sledovat v on-line aplikacích, kde mohou některé údaje sami upravit, aniž by museli chodit na pobočku.

Nevýhody
-Cenovou nabídku od ČEZ klienti mohou získat individuálně, řešením na klientské lince, což je velmi zdlouhavé. Druhou možností je on-line odhad na webových stránkách, který je ale poněkud zdlouhavý.
-Klientská podpora je velmi náročná – než se něco dozvíte, je potřeba obrnit se trpělivostí.

Cez Logo

Navštívit stránku →

Shrnutí:

Společnost ČEZ je jedním z největších poskytovatelů energií v České republice. ČEZ klientům poskytuje primárně elektřinu a plyn, ale dokáže nabídnout i další zajímavé bonusy a výhody. Mezi ty, které klienti ocení nejvíce, patří servisní služby na opravu a kontrolu kotlů, nebo asistenční služby v případě, že se něco porouchá atd. ČEZ nabízí ale i financování energetických projektů a poskytuje službu „technologie pro váš domov“, což je např. řešení fotovoltaiek.

Elektřinu dodává ČEZ do více než 400 000 domovů denně, což je rozhodně zajímavé číslo. Zákazníci se na společnost mohou spolehnout. Díky on-line aplikacím mají svou spotřebu neustále pod kontrolou, mohou si podle svých potřeb měnit osobní údaje i výši zálohy a smlouvy lze nastavit podle potřeb klienta tak, aby platil za odběr elektřiny co nejméně.

Odebírat plyn od společnosti ČEZ je dlouhodobě výhodné. Smlouvy jsou uzavírány na základě potřeb klienta. Podle toho, jak hodlá plyn v domě/bytě využívat, mu poradci vystaví nabídky – různé typy smluv s různými podmínkami – a doporučí tu nejvýhodnější. Svou spotřebu mají klienti neustále pod kontrolou v on-line aplikacích, a dokonce v nich mohou sami měnit osobní údaje či výše záloh. Přechod od jiné společnosti je trochu komplikovanější, než uvádí ČEZ na svých stránkách. Sice vše s konkurenční firmou zařídí, ale je potřeba zajít osobně na pobočku, což nemusí každému vyhovovat.

ČEZ – Recenze

Společnost ČEZ je jedním z největších poskytovatelů energií v České republice. Svým klientům dodává elektřinu a plyn, který odebírá od společnosti RWE. Výhodu přináší dlouhodobě výhodné ceny, které jsou ale podmíněné délkou závazku ve smlouvách. Ty jsou navíc nastavovány podle toho, na co zákazníci energii využívají. ČEZ poskytuje bonusovou službu, tzv. Energetického rádce, který zákazníkům poradí, jak využití elektřiny v domácnosti funguje a také jaký druh smlouvy by pro ně v tom případě měl největší přínos. Vedle této služby mohou klienti využít i finančního poradenství, asistenčních služeb, servisních služeb, nebo tzv. „Technologie pro váš domov“.

Plyn
Elektřina
Další výhody
On-line správa
Mobilní aplikace

Služby 10/10

Cez Sluzby

On-line správa

Pokud patříte mezi ty, kteří každý rok netrpělivě a s obavami vyčkávají, až jim přijde roční vyčíslení energií a neví, zda je čeká doplácení nebo naopak příjemný přeplatek, pak jistě oceníte službu, kterou ČEZ nabízí, stejně jako většina velkých dodavatelů energií. Jedná se o on-line servis, tzv. ČEZ on-line. To je aplikace, do které se můžete přihlašovat po založení svého účtu buď přes počítač, nebo pomocí mobilní aplikace a kontrolovat si veškeré své údaje včetně spotřeby energií a výše záloh. Pokud zjistíte, že je třeba údaje upravit, nebo navýšit či snížit zálohy, provedete to hned a jednoduše, bez času ztraceného čekáním na pobočce nebo na telefonu.

Servis vytápění

Poměrně zajímavou nabídkou je servis vytápění. Jedná se o měsíčně placenou službu, ve které je zahrnut pravidelný roční servis plynového kotle, povinná kontrola spalinových cest, monitoring termínů kontrol, archivování kontrol, nonstop linka a asistenční služby. V seznamu kotlů, které společnost servisuje, je až 70 typů. Tato služba je určitě hodně zajímavá, protože ušetří plno starostí navíc. Na druhou stranu však není nejlevnější. Otázkou je, zda se klientům skutečně vyplatí. Není nakonec výhodnější pohlídat si to sám?

Asistenční služby a pojištění

Další placenou službou je ČEZ asistence, která klientům zajistí pomoc při poruchách v domácnosti, zablokovaných dveřích, opravách elektrického spotřebiče, kotle, bojleru nebo průtokového ohřívače. Opraví ale i satelit, set-top box a další zařízení. Asistenční služba se vztahuje i na plynové spotřebiče, bezplatný pozáruční servis, výjezd a drobný materiál potřebný pro opravu. To vše ve výši pojistného plnění 5000 Kč. Roční pojistné přitom stojí pouze 120 Kč. Tuto službu rozhodně oceňujeme.

Finanční služby

Finanční služby od ČEZU se nevztahují na klasické bankovní služby, jak by se mohlo zdát, ale na poradenství a financování produktů a projektů vztahujících se k energiím. Zafinancovat s touto službou můžete fotovoltaickou elektrárnu, bateriové systémy, kotel i tepelné čerpadlo. Pokud tedy nad něčím podobným uvažujete, nebo se vám rozbil kotel a řešíte, kde vzít na nový, můžete zkusit finanční služby od ČEZu.

Technologie pro váš domov

Poslední službu zmíníme skutečně jen okrajově. Je především pro klienty, kteří uvažují o tom, že by se stali energeticky samostatní a pořídili si fotovoltaiku, popř. by využili dotační systém na své vytápění. ČEZ jim v rámci této služby pomůže s realizací celého projektu, včetně financování a vyřízení dotací.

Elektřina od ČEZu – 10/10

Cez Elektrina

Dodání elektřiny je jedním z hlavních poslání společnosti ČEZ. Dodává tuto energii do více než 400 000 domácností a zákazníci ví, že se na ně mohou spolehnout. Díky již zmíněné on-line aplikaci mohou kdykoli kontrolovat svou spotřebu a také výši záloh. Pokud zjistí, že je nedostatečná a hrozilo by doplácení, mohou si zálohu navýšit. Naopak pokud mají pocit, že platí zbytečně mnoho, mohou ho snížit. V aplikaci si mohou upravovat i osobní údaje, adresu atd. Zkrátka pro správu odběru elektřiny nemusí chodit na pobočku a ztrácet tam drahocenný čas.

Závazky - ale mohou být
Výhodné dlouhodobě
Změna výše zálohy

Smlouvy od ČEZ mohou být se závazkem, ale nemusí. Záleží na tom, na jakém typu smlouvy se zákazník se společností dohodne a také, jaká je pro něj nejvýhodnější. Před tím, než mu pracovníci ČEZu nabídnou konkrétní smlouvy, zjišťují, zda klient elektřinou bude pouze svítit, nebo na ní i vaří, topí s ní atd. Pokud je na základě těchto informací vybrána vhodná smlouva, klient získá výhodné ceny za dodávky elektřiny a to dlouhodobě.

Plyn od ČEZu 7.5/10

Cez Plyn

I dodávka plynu je prioritou společnosti ČEZ. Zemní plyn odebírají od společnosti RWE a poskytují ho svým zákazníkům na základě smluv. Smlouvy přitom nastavují podobným způsobem, jako u elektřiny. Nejprve zjistí, na co všechno bude klient plyn využívat a pak podle orientačního odhadu roční spotřeby nabídnou smlouvu. Ta je opět se závazkem, nebo bez něj. Podle délky závazku jsou pak stanovovány ceny plynu. Záleží pak už jen na klientovi, co mu vyhovuje.

Závazky - ale mohou být
Výhodné dlouhodobě
Vlastní těžba plynu - Plyn od RWE
Změna výše zálohy

Stejně jako u elektřiny jsou při vybrání správného typu smlouvy ceny za plyn od ČEZu dlouhodobě výhodné. Výši záloh i osobní údaje si mohou i odběratelé plynu měnit v on-line aplikaci, kde zároveň sledují svou spotřebu.

Jak uzavřít smlouvu s ČEZem – 7.9/10

U společnosti ČEZ je možné uzavřít zcela nové smlouvy na dodávku plynu a elektřiny (např. pro novostavbu), převést sem dodávku od konkurenční firmy, nebo provést tzv. přepis energií, tedy přepsat smlouvy na stejné jméno z jednoho odběrného místa na nové – např. při stěhování. Zatímco u elektřiny je možné vše provádět on-line nebo po telefonu, u plynu je potřeba navštívit servisní místo/pobočku. Tam se sice lze předem objednat, přesto je dobré obrnit se trpělivostí, neboť je to často záležitost minimálně na půl dne.

Značnou nevýhodou je, že není možné sjednat prostředníka, který by přišel za klientem až domů, ideálně na odběrné místo a tam s ním vše dojednal. Některé společnosti tuto možnost mají a pro klienty je to velká pomoc. Na druhou stranu je dobré, že on-line aplikace i klientská linka fungují i o víkendu, a tak alespoň záležitosti kolem elektřiny mohou klienti vyřešit i mimo pracovní dny.

Nově
Přechod od konkurence
Sjednat on-line - pouze elektřina
Sjednat telefonicky
Mají pobočky/zákaznické centrum
Jednatel až do domu
Pracují i o víkendu

Orientační cenová nabídka

Cez Orientacni Cena

Stejně jako jiné firmy, i ČEZ umožňuje orientační i pevný odhad ceny za energie. Je možné vyžádat si ho na telefonické lince, kde jsou zaměstnanci velmi ochotní s tímto pomoci. Je však potřeba jim sdělit adresu odběrného místa a další údaje, kterým si klienta tak trochu „podchytí“, což se nám příliš nelíbilo. Raději jsme si udělali odhad ceny přes internet, na webových stránkách společnosti ČEZ.

Odhadní formulář je o něco složitější a pomalejší než u konkurence, neboť se každý krok odehrává na samostatné stránce a chvíli trvá, než se počítač zadanými údaji prokouše. Nejprve klient zadá, zda již má odběrné místo, kde energie odebírá, či zda se jedná o zcela nové místo. Poté zadává další kritéria, jako kdo je dosavadním dodavatelem energie, zda chce klient cenovou nabídku detailně či odhadem, nechybí výběr možností, co všechno bude elektřinou/plynem řešeno – vytápění, vaření, svícení atd. V následujícím kroku klient vybere, zda se jedná o byt či rodinný dům, kolik členů v domácnosti bydlí, a nakonec zadá číslo popisné a vybere konkrétní obec, kde bude energie odebírat. Na základě toho všeho mu kalkulačka nabídne odhadní cenu energie s tím, že si může ještě v roletce vybrat druh smlouvy, na 1,2,3 roky nebo na dobu neurčitou.

Pak už je postup pro sjednání jednoduchý. Pokud má klient zájem, klikne na příslušnou kolonku, a buď si zažádá o telefonní hovor, kde se s operátorem domluví na dalším postupu – u plynu si domluví schůzku na odběrném místě, nebo – v případě elektřiny, může využít on-line sjednání. To je jednoduché a rychlé – odhadem trvá 10 minut. Formulář vede žadatele krok po kroku k jednotlivým kolonkám, které je třeba vyplnit. Druh smlouvy si přitom klient může určit hned na začátku sám. Dobré je vědět, že toto sjednání je nezávazné a pokud si to klient rozmyslí, jednoduše nepodepíše finální smlouvy a nemusí si dělat starosti, že někde něco vyplňoval, což velmi oceňujeme.

Podpora – 9.5/10

Cez Podpora

Na to, jak velkou firmou ČEZ je, má klientskou podporu řešenou poněkud nešťastným způsobem. Můžete jim zaslat dotaz na kontaktní e-mail, ale pokud byste hledali on-line chat, budete hledat marně. Možností je samozřejmě zavolat na klientskou linku, což jsme si vyzkoušeli, ale nadšení jsme nebyli.

Kontaktní e-mail
On-line chat
Telefon
Zodpovězené otázky8/10
Kvalita podporyDostačující

Hned v úvodu vás automatický hlas upozorní, že čekací doba na telefonu je dlouhá a že máte raději využít internet. Už to může některé potenciální zákazníky odradit. Nakonec sice čekací doba nebyla tak špatná, ale rozhovor s operátorkou byl dost náročný. Pokud totiž nechcete okamžitě sdělovat údaje o sobě, svém bydlišti a případném místě odběru, bude dost náročné něco se dozvědět. Na některé otázky nám nakonec ani neodpověděla, museli jsme si je dohledat přes internet.

Výhodou pro klienty ČEZu může být on-line správa přes počítač nebo mobilní aplikaci. Otázkou však je, nakolik takové jednání s klienty aplikace zachrání. Pokud totiž chcete sjednat smlouvy ohledně plynu, on-line služby vám budou k ničemu. O čekacích dobách na pobočkách společnosti je lepší nemluvit. Jsou totiž extrémně dlouhé. Pokud se rozhodnete jít vyřídit své požadavky na pobočku/servisní místo, vezměte si raději dovolenou na celý den.

Podívejte se na naše pravidelně aktualizované srovnání dodavatelů elektřiny a srovnání dodavatelů plynu.

ČEZ Recenze
Cez Logo

Název: ČEZ

Shrnutí:
✅ Fotovoltaika
✅ Elektřina, plyn, volání pod jednou střechou

 • Služby - 10/10
  10/10
 • Elektřina - 10/10
  10/10
 • Plyn - 7.5/10
  7.5/10
 • Zřízení - 7.9/10
  7.9/10
 • Podpora - 9.5/10
  9.5/10
9/10
Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
3.12 (85 Recenzí)

Více informací →

Redakce 5nej.cz

Redakce 5nej.cz se skládá ze zkušených bankéřů, marketingových specialistů, jazykových guru a fitness nadšenců, kteří věnují maximum svého úsilí a času na vytvoření kvalitního obsahu. Naše srovnání a recenze jsou vytvářeny nezaujatě a tak aby šetřily váš čas. Všechny služby a nástroje testujeme, sami nástroje fotíme a snažíme se vám poskytnout co nejvíce informací. Pokud se chcete dozvědět více o našem týmu, přečtěte si sekci "Kdo jsme" v patičce našeho portálu. Pokud se vám naše srovnání a recenze líbí, nebojte se nám dát hodnocení nebo rovnou napsat e-mail. Každé zpětné vazby si vážíme!

2 Příspěvky

 1. nespokojenost ke zpětné vazbě na zákazníka 3.9.2021
 2. igor 29.12.2020

Přispět názorem

Odesílám