Kotlíková dotace přichází letos již se třetí a definitivní vlnou. Jedná  se o podporu pro občany, kteří chtějí včas vyměnit starý kotel za nový, ekologický. Jaké změny třetí vlna zahrnuje a jak můžete o kotlíkové dotace požádat v roce 2024? Na to jsme se zaměřili v dnešním článku.

Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám v roce 2024

Jelikož se výměna starých neekologických kotlů na uhlí blíží do finále, přichází Ministerstvo životního prostředí již se třetí a nejspíš definitivní dotační vlnou. Peníze na Kotlíkovou dotaci plynou z Evropské unie a je vyčleněno na 3 miliardy korun. Ministerstvo počítá, že změny využije na 30 tisíc domácností, které své staré kotle vymění za nové – ekologické. 

Jednou z nových změn je i fakt, že si již starý kotel nevyměníte za jiný, který by byl na uhlí, popř. na kombinaci uhlí a biomasy. Veškeré kotle by měly být jen na tzv. biomasu. Z kotlíkové dotace přitom můžete získat zpět až 80 % nákladů na kotel nebo tepelné čerpadlo. Kolik stojí teplené čerpadlo se dozvíte v našem dalším článku.

Kotlíkové dotace navíc můžete kombinovat s další variantou, tzv. Novou zelenou úsporám, díky níž můžete v průběhu několika let získat navíc dalších 40.000 Kč. 

Nova Zelena Usporam

Na co se Kotlíková dotace vztahuje

Kotlíková dotace se vztahuje na nové kotle na biomasu, ale i na další tepelná zařízení. Vyměnit můžete kotle na pevná paliva, která nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu

Podstatné je, aby nové tepelné zdroje ve vaší domácnosti splňovaly směrnici o ekodesignu, která nařizuje minimální požadavky a hodnoty u emisních limitů. Instalaci musí provádět pouze profesionální topenáři s kvalifikací a osvědčením o získání profesní kvalifikace. Pokud vám kotel či jiné zařízení bude instalovat kamarád s živnostenským listem, nemuseli byste při žádosti o dotaci uspět. 

Výhodou je, že se do Kotlíkové dotace nezahrnuje jen kotel na biomasu a jeho instalace, ale také související stavební práce a popř. i zpracování projektové dokumentace. 

Kdy máte nárok na dotaci?

Podmínky pro získání Kotlíkové dotace, stejně jako pravidla pro jejich vyplácení si nastavují jednotlivé kraje. Může se tak stát, že se budou v jednotlivých krajích výrazně lišit. Nedbejte proto na informace, které vám dal kamarád z druhého konce republiky, ale informujte se o podmínkách přímo ve svém kraji. 

Kotlikove Dotace Podminky

Abyste Kotlíkové dotace dostali, je potřeba, aby žádost o ně podat vždy majitel nemovitosti, který je řádně zapsán v katastru nemovitostí, popř. může být zapsán i jako spolumajitel. Nemovitost, v níž o dotaci žádáte, musí být úředně vedena jako objekt určený k bydlení. 

Jakou výši dotace je možné od státu získat?

Abyste si lépe představili, kolik můžete za výměnu svého kotle na uhlí za nový kotel na biomasu získat, zmíníme konkrétní příklad. Kotlíková dotace vám proplatí až 80 % nákladů na výměnu kotle. Z evropských fondů se dá využít dotace až do výše 127 500 Kč. V Moravskoslezském kraji dokonce až 150.000 Kč. Záleží na tom, kolik za svůj nový kotel zaplatíte a jaké budou náklady na úpravu místa, kde kotel stojí a celkovou realizaci změny. 

Kde získáte aktuální informace ke kotlíkové dotaci?

Aktuální informace ke Kotlíkové dotaci získáte vždy na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky. Následně si najdete záložku Dotace a půjčky a zde vyberete Kotlíkové dotace. Ty může získat domácnost s klasickými příjmy, nebo domácnost s nízkými příjmy. Pokud si nejste jisti, do které kategorie spadáte, doporučujeme rozkliknout postupně obojí a přečíst si úvodní informace o tom, jak se příjmy vypočítávájí. Na základě jejich výše pak můžete mít možnost získat vyšší dotace. 

Domácnosti, které nespadají mezi nízkopříjmové, totiž žádají o Kotlíkové dotace v rámci Nové zelené úsporám. V rámci jedné žádosti tak mohou rovnou požádat i o podporu na další úpravy na nemovitosti, např. na zateplení. 

Informace o Kotlíkové dotaci můžete získat i na vašem krajském úřadě, kde se o ně rovnou dá zažádat. Úřad vám podá informace o dotacích přímo v konkrétním kraji, což je důležité – kraje si nastavují některá pravidla samy a tak se mohou kraj od kraje lišit. 

Jak správně žádat o dotaci Nová zelená úsporám?

Žádost o Kotlíkovou dotaci i o dotaci Nová zelená úsporám (která z nich se vás týká zjistíte podle toho, zda spadáte do domácnosti s normálními příjmy, nebo jste nízkopříjmová domácnost – viz výše), požádáte na svém krajském úřadu. K žádosti budete potřebovat dokumenty, jako je žádost o Kotlíkovou dotaci/Nová zelená úsporám, doklad o kontrole technického stavu vašeho starého kotle atd. Níže jsme sepsali seznam dokumentů, které jsou při žádosti potřeba. 

Jakmile výměna vašeho starého kotle za nový proběhne, bude potřeba doložit další dokumenty včetně fotodokumentace výměny, aby příslušný úřad viděl, že k výměně skutečně došlo a že je vše nainstalováno podle předpisů. 

Potřebné dokumenty

Pokud jdete žádat o Kotlíkovou dotaci/Nová zelená úsporám, připravte si tyto dokumenty: 

 • Žádost o podporu – formulář
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu vašeho starého kotle na tuhá paliva, který se chystáte vyměnit – je nutné prokázat, že kotel splňuje emisní třídu, která se vztahuje na výměnu a Kotlíkovou dotaci
 • Fotodokumentaci vašeho starého kotle i s napojením na topnou soustavu a komín
 • Doklad o tom, že je nemovitost trvale užívána k bydlení
 • Písemný souhlas všech vlastníků a spoluvlastníků nemovitosti, v níž hodláte kotel vyměnit
 • Další dokumenty potřebné k proplacení dotace může stanovit příslušný krajský úřad

Doklady o výměně starého kotle

Po výměně starého kotle bude potřeba doložit další dokumentaci, kterou potvrdíte, že výměna skutečně proběhla. 

 • Pořiďte fotodokumentaci nově instalovaného kotle na biomasu
 • Od topenářů či firmy, která vám vše instalovala, dostanete doklad o instalaci a uvedení nového kotle do provozu – jejich kopie budete muset odevzdat na úřadě
 • Dále doložíte kopii dokladu o revizi spalinové cesty (pokud bude novým zdrojem tepla ve vašem domě spalovací zdroj)
 • Potřebovat budete i doklad o ekologické likvidaci vašeho starého kotle
 • Dále doložíte kopii zprávy o celkové montáži nového kotle
 • Potřebovat budete i kopie faktur a dokladů o zaplacení – materiálu, práce atd. 
 • Váš krajský úřad si může vyžádat ještě i nějaké další doklady. I ty bude třeba doložit. 

Doklady o montáži tepelného čerpadla

Doklady o montáži tepelného čerpadla budou podobné, jako u ekologického kotle. Nebudete však dodávat doklad o revizi spalinové cesty. Potřebné doklady, které budete muset doložit, opět přesně určí váš krajský úřad. 

Časté otázky

Jak dlouho trvá vyplácení dotace? Ne Ne

Přesný termín proplacení dotace na váš účet závisí především na tom, kdy bude projekt realizován. Dotace se vyplácí až po skončení realizace výměny. Jakmile dodáte potřebné dokumenty s žádostí o dotaci, budete čekat přibližně 2 týdny, než bude žádost schválena. Poté běží 90 denní lhůta na podání tzv. Plné žádosti. Ta se schvaluje – či zamítá do cca 9 měsíců od podání. Po zrealizování vašeho projektu výměny kotle podáte Žádost o platbu a peníze vám přijdou na účet. Každý krajský úřad může mít ale lhůtu nastavenou trochu jinak. Obvykle platí, že v případě Nové zelené úsporám je dotace proplacena během 2 až 3 měsíců. U Kotlíkové dotace je to delší – proplacení může trvat až rok a půl. Záleží proto na tom, zda spadáte do domácnosti nízkopříjmové nebo do domácnosti s běžnými příjmy a žádáte přímo o Kotlíkovou dotaci nebo o ni žádáte v rámci Nové zelené úsporám.

Platí dotace Nová zelená úsporám za práce svépomocí? Ne Ne

V rámci dotace Nová zelená úsporám máte nárok na finanční vyplacení i v případě, že provádíte rekonstrukci a změny na nemovitosti svépomocí. Proplacen bude v tomto případě materiál, půjčení nástrojů a nářadí, a také technický stavební dozor. Samotné práce svépomocí se však neproplácí.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!