Naučit se jazyk tak, abyste se bez obtíží domluvili, stojí vždy nějaký čas a úsilí. Někdy ovšem stačí si osvojit základy a domluvíte se pak při cestování, ubytování nebo v restauraci. Jaká slovíčka jsou tedy pro začátek důležitá, a měli byste se na ně rozhodně zaměřit? S našimi praktickými radami se naučíte základní slovíčka a fráze rychle a snadno a domluvit se v cizině již nebude žádný problém!

Slovíčka pro začátečníky aneb jak začít s angličtinou

Věděli jste, že proto, abyste se v angličtině domluvili a rozuměli 90 % běžných textů, vám stačí znát 3 000 nejpoužívanějších slovíček? To není tak strašné. Navíc pro základní konverzaci na běžná témata si vystačíte s 1 000 slovíček.

Tip Tip

Pokud se budete učit 5 nových slovíček denně, zhruba za půl roku zvládnete svou první tisícovku slov. Podívejte se na další tipy k výuce angličtiny v našem článku: Jak se naučit anglicky.

Než si student angličtiny najde nejlepší kurz angličtiny, tak se nejprve porozhlíží po možnostech, jak se učit anglická slovíčka doma. Od toho tu jsou následující slovíčka, která vám pomohou s rychlejší výukou angličtiny.

Ovšem důležité je vždy začít a učení neodkládat, a proto jsme pro vás připravili prvních 100 frekventovaných slovíček, která je rozhodně důležitá znát.

Anglicky Česky
address adresa
animal zvíře
answer odpověď
anything něco, cokoliv
ask zeptat se
bad špatný, zlý
bag taška
ball míč
beautiful krásný
bed postel
big velký
book kniha
buy koupit
call zavolat
can umět, moci
city město
color barva
come přijít, přijet
culture kultura
day den
difficult obtížný, náročný
dog pes
enjoy vychutnat si
everything všechno
example příklad
family rodina
find hledat, zjistit
finish dokončit, dodělat
food jídlo
garden zahrada
get získat, obdržet
go jít, chodit, jet
good dobrý, fajn
happy šťastný
have mít
hour hodina
child dítě
choose vybrat si
idea nápad
image obrázek
interest zájem, zajímat se
job práce
kitchen kuchyně
land země, krajina
language jazyk
laugh smát se
leave opustit, odejít
like mít rád
live žít
long dlouhý
look at podívat se
love milovat
make vyrobit, dělat
mean znamenat
moment okamžik, chvíle
money peníze
morning ráno
name jméno
news zprávy, novinky
night noc
number číslo
oil olej, ropa, nafta
old starý
paper papír
parent rodič
part část, díl
partner partner
people lidé
person osoba
populár oblíbený
problem obtíž, problém
question otázka
quickly rychle
read číst
ready připravený
remember pamatovat si
room pokoj, místnost
say říci
study studovat
see vidět
sell prodat
school škola
situation situace
small malý
take vzít, brát
talk mluvit
think myslet (si)
tree strom
time čas
today dnes
travel cestovat
use používat, využít
wait čekat, počkat
want chtít
water voda
way cesta,způsob
word slovo
write psát
yesterday včera
Pozor Pozor

Učíte se anglická slovíčka? Určitě vás zajímá, kdy se plně dorozumíte. Odpověď na to najdete v článku úrovně angličtiny.

Měsíce anglicky

Anglicky Mesice

Naučit se anglicky jednotlivé měsíce je velice důležité, protože se k tomu samozřejmě váže také časové označení data. Všechny anglické měsíce se píší s velkým počátečním písmenem a nikdy před názvem měsíce nestojí člen. S měsíci se vždy pojí předložka IN.

Anglicky Výslovnost Česky
January [ˈdʒænjʊərɪ] leden
February [ˈfebrʊərɪ] únor
March [mɑːtʃ] březen
April [ˈeɪprəl] duben
May [meɪ] květen
June [dʒuːn] červen
July [dʒuˈlaɪ] červenec
August [ɔːˈgʌst] srpen
September [sepˈtembə] září
October [ɒkˈtəʊbə] říjen
November [nəʊˈvembə] listopad
December [dɪˈsembə] prosinec

Dny v týdnu anglicky

Anglicke Dny

Dny v týdnu se v angličtině píší vždy s velkým počátečním písmenem, a to i tehdy, když jsou použita jako přídavná jména. Se dny v týdnu se vždy pojí předložka ON.

Anglicky Výslovnost Česky
Monday [mʌndeɪ] pondělí
Tuesday [tju:zdeɪ] úterý
Wednesday [wensdeɪ] středa
Thursday [θɜ:sdeɪ] čtvrtek
Friday [fraɪdeɪ] pátek
Saturday [sætədeɪ] sobota
Sunday [sʌndeɪ] neděle

Řadové číslovky

Písmenka za číslicí (th, nd, st) jsou poslední dvě písmena slova řadové číslovky a mohou se psát normálně, např. 1st, 2nd, 4th nebo horním indexem, např. takto 1st, 2nd, 4th. První, druhý a třetí představují určitou výjimku mezi řadovými číslovkami. Také pozor na psaní některých řadových číslovek slovy, kde se mění písmenko, jako např. fivefifth nebo twentytwentieth.

Anglicky Česky
first první
second druhý
third třetí
fourth čtvrtý
fifth pátý
sixth šestý
seventh sedmý
eighth osmý
ninth devátý
tenth desátý
one hundredth stý
one thousandth tisící

Barvy anglicky

Barev existuje nepřeberné množství, my si však nyní uvedeme několik základních barev, se kterými se nejčastěji setkáváme. Jejich použitím v konverzaci můžete nejen podpořit přesnější popis věcí, ale také rozvíjíte představivost. Pokud u konkrétní barvy chcete použít,že je světlá nebo tmavá, využívají se anglická přídavná jména DARK a LIGHT.

Anglicky Česky
black černá
blue modrá
brown hnědá
green zelená
grey šedá
orange oranžová
pink růžová
red červená
white bílá
yellow žlutá

Jak se učit anglická slovíčka?

Při učení cizího jazyka je možné využívat mnoho různých metod a každá z nich u někoho funguje a někomu naopak vůbec nemusí vyhovovat. Každý si tak musí najít tu svou správnou cestu a způsoby, jak se slovíčka efektivně učit. Například online kurzy angličtiny Online Jazyky jdou na výuku jazyků zábavnou formou.

Nejspíš vás zajímá, jak se naučit anglicky rychleji. Po kliknutí na odkaz se dostanete na článek s tipy na výuku angličtiny, které se vám budou hodit i ostatních jazyků.

Vždy je ale dobré učit se slovíčka a výrazy, které používáte i v češtině a snažit se je ihned používat ve větách a vhodném kontextu. Slovíčka si také lépe zapamatujete při jejich studiu v tematických skupinách. Pro jejich uložení do dlouhodobé paměti je nutné si je pravidelně opakovat a procvičovat.

S procvičováním anglických slovíček, výslovnosti, psaní a mluvení vám pomohou specializované online anglické kurzy. Srovnání nejlepších kurzů angličtiny vám pomůže s výběrem správného kurzu, který bude odpovídat vašim potřebám.

Pro správné ukládání slovíček do paměti, je vhodné dodržovat následující pravidla:

  1. Zavedení denního opakování slovíček – stačí 5 minut denně.
  2. Naučte se denně alespoň 3 nová slovíčka a 7 si jich zopakujte.
  3. Učte se v tematických skupinách.
  4. Využívejte myšlenkové mapy pro uspořádání slovíček a jejich vzájemné podřazenosti a nadřazenosti.
  5. Zkuste kartičkový systém, kdy z jedné strany máte cizí slovíčko, z druhé strany český význam.
  6. Naučená slovíčka aktivně používejte!

Zdroje:
https://www.helpforenglish.cz/article/2008030801-dny-v-tydnu
5 ověřených způsobů, jak si zapamatovat slovíčka (easylingo.cz)
https://www.5nej.cz/srovnani-kurzu-anglictiny-online/


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!