Angličtina je světovým jazykem číslo jedna a domluvíte se s ní téměř všude. Využijete ji nejen při cestování a v osobním životě, ale také pro obchodní účely. Nahrává tomu její relativní jednoduchost s poměrně snadnou gramatikou. Tu ovšem ke konverzaci znát příliš detailně nepotřebujete. Pojďte s námi zjistit jak se anglicky naučit rychle, snadno a efektivně. Řekneme si základní pravidla i zajímavé tradiční i netradiční tipy.

Začněte sami doma

Začít se učit angličtinu můžete opravdu v každém věku. Většina mladé generaci ji ovšem v současné době má ve škole jako povinný jazyk, takže ti mají práci s jejím naučením podstatně jednodušší. Ovládají alespoň základy na komunikativní úrovni a to jim mnohdy pro dorozumění se v zahraničí bohatě stačí.

Pokud jste ovšem angličtinu ve škole neměli nebo se ji chce začít učit až v pokročilejším věku či ji stále zdokonalovat a dostat se na vyšší úroveň, není nic jednoduššího než začít sami doma. Ať už jsou vaše důvody jakékoliv s trochou motivace a píle to jistě snadno zvládnete.

Základem je se učit pravidelně, zapisovat si nová slovíčky, poslouchat anglické texty, naučit se je číst a také psát. Rozhodně vás však vlastní učení musí bavit! Dělejte tedy to, co vás uspokojuje, pokud vás baví číst knihy, čtěte je v angličtině, pokud vás baví sledovat seriály, sledujte je v angličtině. Nikdy se však do ničeho nenuťte, přestalo by vás to bavit nebo byste se k tomu neustále vraceli jako stálí začátečníci.

Jak se začít učit anglicky?

  1. Čtěte anglické texty
  2. Učte se a zapisujte si nová slovíčka
  3. Poslouchejte angličtinu
  4. Pište v angličtině

Čtěte anglické texty

Divka S Anglickym Slovnikem
Bez čtení a učení slovíček se anglicky nikdy nenaučíte.

Čtením anglických textů se budete aktivně i pasivně učit nová slovíčka. Na začátku doporučujeme zkusit nejrůznější dvojjazyčné knihy, kde máte na jedné straně anglický text a k tomu na druhé straně zrcadlově text český. Ale číst můžete v podstatě cokoliv – zahraniční noviny, blogy, cedule, návody atd. Čtěte kdykoliv to je jen možné a cokoliv máte po ruce.

Zapisujte si nová slovíčka

Budování slovní zásoby je velice důležité a získáte ji právě čtením nebo poslechem písní. Důležité je si nová a neznámá slovíčka zapisovat, už jen tím se je vlastně učíte a získáváte rovněž představu o jejich zapojení v rámci daného kontextu. Později se k nim pak můžete vrátit.

Poslouchejte angličtinu

Poslouchani Anglictiny
Díky telefonům můžeme poslouchat angličtinu na každém kroku.

Poslech angličtiny můžete využívat z nejrůznějších zdrojů. Poslouchejte nejen hudbu, ale také různé podcasty, audioknihy, rozhovory a další. Například anglická stanice BBC má pořad 6 Minute English, který je vhodný i pro začátečníky. Pomoci s tím dokáží i moderní jazykové kurzy jako například Online Jazyky, EasyLingo a oblíbené je také DuoLingo, ale to nesedne každému, protože brzy začne nudit.

Čím více budete poslouchat, tím lépe budete textům rozumět a časem vám přijde angličtina snazší a díky pravidelnému poslechu ji budete lépe rozumět.

Pozor Pozor

Na samém začátku nejspíš nebudete mluvenému slovu absolutně rozumět, ale určitě v poslouchání vytrvejte a snažte se vnímat každé slovo. Za krátký čas začnete rozpoznávat jednotlivá slova a fráze. Nakonec začnete trochu rozumět a později si užijete celý poslech, protože mu plně porozumíte. Kdy budete plně rozumět? Náš článek úrovně angličtiny vám na to odpoví.

Naučte se psát anglicky

Psaní anglicky je nejtěžší disciplínou, trénovat jej můžete i při psaní emailů, statusů na sociálních sítích nebo vlastního deníčku. Velice důležitá je však zpětná vazba na váš písemný projev. Ideálně přímo od rodilých mluvčích nebo od lidí, kteří angličtinu dobře ovládají. Můžete tak získat cenné rady a vyvarovat se opakujících se chyb.

Výše zmíněné rady už jste určitě četli nebo o tomto systému výuky podvědomě víte. Na první pohled sice vypadají tyto metody výuky nudně a nezáživně, ale zkuste se podívat na nejlepší kurzy angličtiny. Některé platformy a online kurzy dokáží zabavit a k tomu vzdělávat. Výuku hrou doporučoval už J.A. Komenský a dodnes tento princip nikdo nevylepšil.

Jak se naučit číst v angličtině

Čtení v cizím jazyce je nedílnou součástí jeho naučení. Je vhodné číst nejen anglické knihy, ale také časopisy nebo noviny. Vyberte si, cokoliv vás bude bavit a pusťte se do toho. Zvýrazňujte si slova a fráze, kterým nerozumíte a později si je vyhledejte ve slovníku. Při čtení nahlas navíc můžete zároveň trénovat i výslovnost.

Jak se naučit psát anglicky

Psani Slovicek

Psaná angličtina je bezpochyby nejtěžším aspektem při učení, ovšem i tak je velice důležitá. Při pravidelném psaní se však naučíte tvořit věty a psát pravopisně správně. Zkuste si vést například deník v angličtině, kam si každý den zapíšete několik vět o tom, co jste ten den dělali. Stačí dvě, tři věty. Ale uvidíte, že vás to časem začne bavit a s rozrůstající slovní zásobou budou vaše zápisky stále delší.

Náš tip!
Pokud raději píšete na počítači, můžete zkusit Grammarly. Je to velice užitečný web, který překontroluje váš text a ukáže vám nejen, co je špatně, ale také vysvětlí proč tomu tak je a vy se můžete poučit z vlastních chyb.

Dobrým tréninkem je také dopisování s anglicky mluvícím kamarádem, ať už jde o rodilého mluvčího nebo kamaráda, který angličtinu ovládá. Nejen že vás upozorní na vaše chyby, ale také od nich můžete získat zajímavé a hovorové slovní spojení a fráze.

Jak se naučit poslouchat, a hlavně rozumět angličtině

Jedním z nejlepších způsobů, jak rozumět angličtině je trénovat poslech. Můžete poslouchat anglická rádia nebo podcasty kdykoliv během dne, když budete mít chvilku. Ideální doba poslechu je zhruba 30 minut. Snažte se poslouchat pozorně a všemu porozumět. Pokud to pro vás bude ze začátku příliš složité, snažte se chytat alespoň slovíčka a fráze, abyste porozuměli základnímu významu. Neznámá anglická slovíčka si může také zapisovat a později vyhledat. Když neporozumíte, tak to vůbec nevadí. Uši si musí na angličtinu zvyknout, než začnou rozpoznávat rozdíly.

Díky sledování anglických filmů a seriálů se naučíte poslouchat a skvěle rozumět anglickému jazyku. Je třeba si však vybírat takové seriály a filmy, která vás budou bavit, abyste se učili vlastně formou zábavy. Vhodná jsou také nejrůznější videa na Youtube jako například To Fluency podcast.

V poslední době stále oblíbenější Netflix nebo HBO GO vám poskytnou také mnoho studijního materiálu a nemusíte mít pocit, že sledováním seriálů ztrácíte čas, protože se zároveň můžete vzdělávat.

Náš tip!
Pusťte si například pohádku nebo film, který znáte, protože pokud budete znát příběh, snáze pochytíte slovíčka, fráze a jejich význam. Věnujte plnou pozornost filmu!

Rozhodně nedoporučujeme sledovat filmy a seriály s titulky v češtině. Zbytečně by vás to rozptylovalo a méně byste se soustředili na angličtinu. Můžete však zkusit pustit si k anglicky mluvenému filmu ještě anglické titulky. Ty vám mohou pomoci při porozumění mluveného slova. A sledováním výslovnosti jednotlivých slov a frází získáte nejen širší slovní zásobu, ale také přirozeně pochytíte běžné hovorové fráze.

Doporučujeme Doporučujeme

Pro začátečníky je vhodný například seriál Přátelé. Herci totiž mluví jednoduchou angličtinou a je to tak pro učení angličtiny ideální studijní materiál, který vás navíc bude jistě velice bavit.

Jak se naučit mluvit anglicky

Naučit se mluvit anglicky půjde nejlépe, pokud budete opravdu mluvit alespoň chvíli každý den. Při rozhovoru s jinými lidmi si nejlépe a nejrychleji osvojíte mluvené slovo a je jedno, pokud zatím používáte pouze několik slovíček a základních frází. Věřte, že budete překvapeni, jak rychle se rozmluvíte. Největší chybou je totiž čekat na to, až budete mluvit lépe nebo v plynulých větách.

Pokud zrovna neznáte správný výraz pro něco, co chcete říct, můžete se vždy pokusit toto slovo popsat jinými slovy, které dáte. Je to vlastně jako když něco vysvětlujete malému dítěti. Zvyknete si tak mluvit a nebát se vyjádřit své myšlenky.

Mluvit Anglicky
Nestyďte se promluvit anglicky!

Ruku v ruce s mluvenou angličtinou jde také správná výslovnost. Protože i když budete mít skvělou slovní zásobu, bez správné výslovnosti vám rodilí mluvčí nemusejí vůbec rozumět. Je tedy vhodné pozorně poslouchat, jak právě rodilí mluvčí vyslovují slova a zvuky a snažit se je napodobit.

Pokud nemáte možnost se stýkat s rodilým mluvčím ve svém okolí, je vhodné se zapsat do kurzu angličtiny, kam můžete docházet nebo využít online kurzy angličtiny.

TIP!
Nikdy se nestyďte promluvit anglicky! Chybuje a chyboval každý. Odbourejte ve své hlavě tento blok a ostych z projevování se. V češtině se také kolikrát přeřeknete a nikdo z toho nedělá vědu. Pusa, mimické svaly, jazyk a mozek si potřebují na angličtinu zvyknou. Mluvte často a klidně sami se sebou.

Samozřejmě také platí rovnice, že tím více slovní zásoby budete mít, tím lépe se vám bude mluvit. Slovní zásobu je vhodné čerpat mimo jiné ze sledování anglických seriálů a filmů nebo poslouchání zpráv. Nejlepším způsobem, jak si nová slovíčka zapamatovat je začít je používat.

Další vhodnou metodou, která je vynikající zejména u úplných začátečníků, je výroba kartiček s anglickými názvy běžných věcí, které si nalepíte různě po bytě a kdykoliv na danou věc pohlédnete, budete hned vědět, jak se to řekne anglicky. Velice praktické je také založit si sešit, do kterého si budete zapisovat nejen novou slovní zásobu, ale také například idiomy, se kterými se setkáte. Úroveň vaší angličtiny bude ihned o úroveň lepší.

Kde se učit anglicky online?

Existuje mnoho kurzů angličtiny. V každém městě naleznete kurzy, kam můžete přímo docházet a kde se vám budou věnovat lektoři na angličtinu. Problém někdy bývá v tom, že tyto kurzy jsou omezené časem, takže na kurz je možné chodit pouze 1x týdně. Pokud si chcete jet vlastní tempo, podívejte se na srovnání online kurzů angličtiny, kde jsme porovnali řadu anglických kurzů.

Aktuální seznam anglických kurzů:

  1. Online Jazyky
  2. EasyLingo
  3. EnglishMe
  4. DuoLingo
  5. LearnEnglish Grammar
  6. BBC Learning English

Videosrovnání jazykových kurzů

Shrnutí na závěr

Pokud bychom chtěli všechny uvedené informace shrnout, je třeba zdůraznit, že pro učení angličtiny je důležitá zejména pravidelnost a procvičování psaní, čtení, mluvení i poslechu zároveň. Jakmile se i toho uděláte každodenní půlhodinovou rutinu, nové znalosti se vám budou ukládat rychleji a snadněji.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!