Vzory faktur pro rok 2024 ke stažení dokument Word

Vystavit fakturu tak, aby měla všechny náležitosti, může být pro někoho jednoduché a pro druhého složité. Záleží na tom, jak jste ve vystavování faktur zběhlí, jaký máte fakturační nástroj nebo zda si faktury vytváříte v excelových tabulkách. Rozdíl je také ve fakturách, které vystavují plátci DPH a které vystavují neplátci DPH. Abyste svou fakturu vystavili správně a nezapomněli na žádný důležitý údaj, připravili jsme pro vás jednoduchý manuál i se vzorem faktury.

Faktura pro neplátce DPH

Neplátci DPH mají vystavování faktur o něco jednodušší. Mají na vyplňování méně údajů, protože faktura neplátce DPH nemá žádný dopad na daňové povinnosti podnikatelů. Neznamená to však, že by nebyla závazná. To samozřejmě je. Na jejím základě můžete případně neuhrazené pohledávky vymáhat, stejně jako je mohou vymáhat plátci DPH. Nemáte však povinnost uvádět na faktuře DPH a také udáváte méně údajů o sobě jako podnikateli.

Vzor faktury neplátce DPH

Co všechno tedy na faktuře musí být uvedeno?

 • Číslo faktury – jedinečné číslo, podle kterého lze kdykoli fakturu dohledat, ať už v písemné či elektronické podobě
 • Údaje o odběrateli – tedy o vašem klientovi a údaje o vystavovateli – tedy o vás
 • Předmět faktury – položky, které svému odběrateli fakturujete. Záleží přitom na vás, jak moc podrobně je rozepíšete. Nezapomeňte však napsat počet a cenu
 • Způsob úhrady – zda bude faktura uhrazena v hotovosti nebo převodem (u převodu uveďte číslo účtu, na který má být faktura uhrazena, kód banky, název banky, variabilní a popř. specifický symbol klienta
 • Datum vystavení
 • Datum splatnosti
 • Pokud máte, můžete uvést i razítko a podpis dodavatele (OSVČ nejsou ze zákona povinni vystavovat fakturu s razítkem a podpisem. Můžete ji tedy vystavit elektronicky a takto zaslat klientovi např. emailem).

Nutné je na fakturu čitelně uvést, že jste neplátci PDH. Pak nejste povinni uvádět výši DPH ani datum zdanitelného plnění.

Tip Tip

Fakturu můžete pohodlně vystavovat v některém z fakturačních nástrojů, které za vás pohlídají všechny náležitosti, stejně jako poslední číslo vystavené faktury apod. Nejlepší fakturační nástroje najdete v našem srovnání.

Faktura pro plátce DPH

Také plátce DPH má povinnost uvádět na faktuře řadu náležitostí. Je jich více, než které uvádí neplátce DPH. Proto si opět pojďme projít vše, co by na takové faktuře nemělo chybět.

Faktura slouží jako doklad o pohledávce, jenž vznikla předáním zboží, které dodavatel odběrateli dodal, nebo služby, kterou vykonal. Odběratel – klient pak má povinnost fakturu uhradit do data splatnosti uvedeného na faktuře.

Vzor faktury plátce DPH

Co musí být na faktuře plátce DPH

 • Identifikace odběratele a dodavatele, včetně jejich identifikačního čísla, místa/sídla podnikání a přesného názvu
 • Označení faktury a číslo – jedinečné číslo faktury, podle kterého půjde kdykoli dohledat
 • Fakturované položky – jejich počet a cena
 • Cena musí být uvedena včetně DPH, a to v % a v Kč
 • Způsob úhrady – hotově nebo převodem, včetně čísla bankovního účtu, kódu a názvu banky
 • Variabilní symbol a příp. specifický symbol klienta
 • Datum vystavení faktury
 • Datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění
 • Razítko a podpis dodavatele (nepovinný údaj)

Pro plátce DPH slouží faktura i jako daňový doklad. Pokud zvolíte některý z námi doporučovaných fakturačních nástrojů, vypočítá vám systém zároveň i celkovou sumu k úhradě a DPH. Stačí pečlivě vyplnit všechny povinné položky.

Zálohová a proforma faktura

Vedle faktury, která slouží jako doklad o pohledávce odběratele vůči vystavovateli existují ještě tzv. zálohová faktura a proforma faktura. K čemu slouží si nyní vysvětlíme podrobněji.

Zálohová faktura

Zálohová faktura se sice vystavuje, ale neslouží jako účetní ani jako daňový doklad. Zákon se k zálohové faktuře vůbec nevyjadřuje, ani nedefinuje, jaké náležitosti by měla obsahovat. Ve skutečnosti se využívá jako dokument s pokyny pro zaplacení zálohy za službu nebo zboží.

Zálohová faktura může ale sloužit i jako dokument s pokyny k zaplacení celé částky. Záleží na tom, jaké služby dodavatel nabízí a jak má řešenou platbu za své služby či zboží. Faktem je, že klient tak dopředu, ještě před dodáním zboží či služby ví, kolik za něj zaplatí. Dodavatelé tak většinou ošetřují případné neuhrazené faktury a problémy s dlužníky. Pokud si klient něco objedná a zálohovou fakturu nezaplatí, dodavatel není povinen zboží/službu dodat. Zároveň zálohová faktura nezavazuje zákazníka k zaplacení. Může si tedy koupi rozmyslet a fakturu jednoduše nezaplatit.

Doporučujeme Doporučujeme

Zajímá vás problematika faktur a fakturace více? Podívejte se na náš článek Faktura a jak na vystavování faktur, kde se dozvíte vše důležité.

Proforma faktura

Také proforma faktura – spisovně pro forma faktura – není dokument, který by byl definovaný zákonem. Přesto se s ní můžete setkat. Jedná se v podstatě o dokument, který se vystavuje na plnou cenu zboží, proto se někdy označuje jako plná zálohová faktura. Stejně jako zálohová faktura tedy poskytuje odběrateli informaci o tom, jakou celkovou cenu za objednané zboží nebo službu musí zaplatit.

Rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou je tedy celkem jednoduchý. Zálohová faktura umožňuje předem proplatit jen část služby či zboží (může se ale vystavit i na celou částku), kdežto proforma faktura se vystavuje vždy na celkovou částku zboží.

Stejně jako zálohová i proforma faktura neslouží jako účetní ani daňový dokument.

Pokud zvolíte k vystavování svých faktur některý z námi testovaných a doporučených fakturačních nástrojů, budete mít o starost méně. Snadno si nastavíte, zda chcete vystavit zálohovou či proforma fakturu a systém už vám sám nabídne možnosti, co do faktury vyplnit.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!