Kooperativa Pojištění majetku Recenze

Vyhody

+ Pojistí rodinný dům, stavbu v rekonstrukci i rozestavěnou nemovitost
+ Připojistit se dá ztráta nájemného, sochy a umělecké předměty, i rostliny a porosty
+ Asistenční služba k dispozici 24/7

Nevyhody

Oproti jiným pojišťovnám jsou ceny pojistného vyšší. Na druhou stranu to vyváží obrovský výběr pojištěných rizik.

 

Kooperativa Logo

Zajímají Vás zkušenosti jiných uživatelů? Podívejte se na uživatelské recenze.

Kooperativa – Pojištění majetku/Pojištění rodinného domu Recenze

Shrnutí:

Pojištění majetku od Kooperativy vám pomůže pojistit rodinný nebo bytový dům, byt, domácnost nebo odpovědnost. Pojistit můžete i stavby na zahradě, oplocení, materiál nebo dokonce hřbitovní stavby. Vedle základních pojištění Kooperativa nabízí řadu praktických připojištění, díky kterým zajistíte kompletně celý váš movitý i nemovitý majetek. Pojištění majetku lze sjednat v tarifu Prima nebo Komfort a sjednat se dá pohodlně online, což je úkol v pěti krocích, který zabere sotva pár minut. 

Základní parametry – 10/10

Kooperativa Pojisteni Majetku Budov Zakladni

Pojišťovna Kooperativa poskytuje v rámci pojištění majetku pojištění rodinných domů, bytových domů, bytů i domácností. Pojistí vám i okolní budovy stojící na pozemku u pojištěného domu. Pojištění nabízí v rámci dvou tarifů – Prima a Komfort, ke kterým je vždy kvalitní asistenční služba. Ta je k dispozici zdarma 24 hodin sedm dní v týdnu. Kontaktujete je jednoduše na telefonu a řešit s nimi můžete škodné události, ale i zabouchnuté dveře, rychlé dohledání servisního technika či opraváře apod. 

Asistenční služba 24/7
Asistenční služba zdarma
více tarifů

Tarify pro pojištění majetku od Kooperativy

Kooperativa Pojisteni Majetku Budov Tarify

Pojištění majetku si u Kooperativy můžete vybrat buď v základním tarifu Prima, nebo v obsáhlém tarifu Komfort. K tomu je možné připojistit další rizika, která si podrobněji probereme níže. 

Tarif Prima vás pojistí na základní rizika, jako je požár, povodeň, vichřice, kroupy atd. Součástí je již zmíněná asistenční služba. Pojišťovna vám proplatí i náhradní ubytování, pokud není možné ve zničeném domě bydlet. 

Tarif Komfort pak zahrnuje všechna rizika a asistenční službu, jako tarif Prima. K tomu navíc pojistí loupež, krádež a vandalismus, přepětí nebo podpětí v síti, zatečení atmosférických srážek, únik vody, aerodynamický třesk při přeletu letadel, poškození zateplení vašeho domu, pokud se vám do něj pustí hlodavci nebo jiná zvěř, pojistí i oplocení, které se zalíbí zvěři, pomůže při havárii rozvodů a nahradí škodu při stavebně-montážních pracích. 

Součástí pojištění Komfort je i tzv. Benefit OBNOVA – velká škoda, který si opět rozebereme níže u jednotlivých rizik. 

Co lze pojistit – 10/10

Kooperativa Pojisteni Majetku Budov

V rámci pojištění majetku, popř. přímo pojištění rodinného domu vám Kooperativa pojistí trvale obývaný rodinný dům, ale i dům ve výstavbě či rekonstrukci. Dále lze pojistit vedlejší objekty, což mohou být garáže, kůlny, bazény, zahradní domky, chodníky, oplocení domu a zahrady, zkrátka vše, co je pevně spjato s vaším pozemkem. 

Součástí pojištění jsou ale i některé movité věci, např. stavební materiál, a věci a technika, které jsou potřeba k výstavbě či rekonstrukci, údržbě a opravám pojištěné budovy.

Byt
Dům
Garáž
Chalupu
Bazén

Na jaká rizika lze pojistit – 9.1/10

Rizika, která jsou hrazena v rámci pojištění majetku od Kooperativy jsme zmínili již výše, u jednotlivých tarifů. Nyní se pojďme na jednotlivé položky podívat podrobně, ať víte, co si pod jednotlivými názvy představit. 

Základním pojištěním se rozumí pojištění proti přírodním živlům, tedy již zmíněný požár, povodeň a záplava, vichřice, kroupy, dále pak přímý úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, laviny, tíha sněhu či námrazy, působení kouře, vodovodní nebezpečí, ale dále i pád letadla, stromů nebo jiných předmětů na dům (např. stožárů), náraz dopravního prostředku, výbuch apod. 

Asistenční služby jsme zmínili již výše. Dále pojistka hradí náhradní ubytování v případě, že je dům neobyvatelný. 

Pojištění na krádež a loupež se vztahuje k věcem, které jsou součástí vašeho domu a pozemků – okapy, střecha, elektrický pohon vrat, ale i stavby na pozemku, jako pergoly, altány atd. U rozestavěných staveb pak pojišťovna hradí ukradený stavební materiál. U vandalismu je hrazeno úmyslné poškození nemovitosti třetí osobou, i v případě, že Policie pachatele nedopadne. 

Pojistka řešící přepětí a podpětí v síti se vztahuje na škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem u vodních a tepelných čerpadel, ventilátorů, výtahů nebo elektromotorů sloužících k pohonu garážových vrat. Dále sem patří pojištění proti škodám způsobeným atmosférickými srážkami, zatečením vody v případě deště, sněhu, krup atd. Pokud dojde k vodovodní havárii, pojišťovna uhradí vodné i stočné. 

Pokud se do vašeho majetku pustí zvěř a hlodavci, rovněž můžete požadovat náhradu škody, a to jak na tepelné izolaci domu, tak na oplocení. 

Pojištěné jsou samozřejmě i havárie rozvodů, které se vztahují na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Pojištěné jsou i škody, které vzniknou při stavebně-montážních pracích. 

Speciálním druhem pojistky je Benefit OBNOVA – velká škoda. Ta se využívá ve chvíli, kdy celková škoda přesáhne 75 % ze sjednané pojistné částky nemovitosti, poskytneme vám paušální náhradu na další náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Například při velkých škodách způsobených požárem, výbuchem, povodní.

Základ
Asistence
Odpovědnost
Další náklady
Přírodní katastrofy
Vodovodní škody
Skla
Krádež
Vandalismus
Poškození fasády živočichy
Finanční kompenzace za psychickou újmu
Elektro

Náš tip!

Při sjednávání pojistky si zaškrtněte možnost indexace, což je valorizace pojistné částky. V tomto případě vám bude pojišťovna automaticky aktualizovat pojistnou částku v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. 

Možnost připojištění

Kooperativa Pojisteni Majetku Budov Pripojisteni

Kromě základních rizik můžete připojistit i odpovědnost, která za vás vyřeší případnou škodu způsobenou někomu dalšímu. Dále odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, která hradí škody v případě, že se někomu třetímu stane újma způsobená vaším majetkem – např. sníh ze střechy spadlý na auta cizích lidí atd.

Dále lze pojistit elektroniku v domě a na domě, rozbití skel a dalších vybraných předmětů, jako jsou sochy na zahradě, části staveb s historickou či uměleckou hodnotou apod. 

Připojistit lze i hřbitovní stavby, ztrátu nájemného nebo rostliny a porosty. Výběr je u pojišťovny Kooperativa skutečně velký a pojistit se dá kompletní majetek, včetně uměleckých předmětů. 

Jak pojištění sjednat – 10/10

Pojištění majetku, potažmo pojištění rodinného domu lze sjednat osobně na některé z poboček pojišťovny, po telefonu, ale samozřejmě i online, což považujeme za nejrychlejší a nejpohodlnější variantu. Na sjednání máte dostatek času, abyste si vše v klidu pročetli a nastavení můžete měnit podle sebe tak dlouho, dokud nebudete spokojeni. Pro ještě snadnější uzavření pojištění majetku u Kooperativy jsme pro vás sepsali manuál krok po kroku. 

Na pobočce
Telefonicky
Online

Sjednání pojištění online

Kooperativa Pojisteni Majetku Budov Sjednani Kalkulacka

Sjednání pojištění majetku online je skutečně jednoduché a rychlé. Na webových stránkách Kooperativy zvolíte pojištění majetku, budov a poté zvolíte, zda chcete pojistit bytový dům nebo dům rodinný. Kliknete na “CHCI POJISTIT” a v pěti krocích zjistíte cenu svého pojištění a rovnou jej uzavřete. 

Nejpvre zvolíte typ rodinného domu a zaškrtnete správný počet podlaží. Uvedete obsah ploch jednotlivých ploch a zda jsou všechny obývané. Kalkulačka vám sama nastaví minimální cenu, na kterou byste dům měli pojistit. Tu můžete ponechat, nebo navýšit podle svých představ či potřeb. Uvedete přesnou adresu pojišťovaného místa a výši spoluúčasti. Ta může být 0 Kč, 1000 Kč, 3000 Kč nebo 5000 Kč. V poslední položce si vyberete, v jaké frekvenci chcete pojistku platit a dáte “SPOČÍTAT”. 

Pokud vám navržená cena vyhovuje, můžete pokračovat. Je samozřejmě možné ji ještě upravovat. Na následující straně si vyberete, zda chcete tarif Prima nebo Komfort a zvolíte doplňková připojištění. Dále je nutné zaškrtnout informace o nemovitosti – zda je či není ve výstavbě, zda je trvale obývána, jaké jsou tam elektroinstalace atd. Na závěr uvedete, zda jste někdy uplatňovali na nemovitost pojistku kvůli škodné události a nastavíte, od jakého data chcete, aby byla pojistka platná. 

Pokračujete na vyplnění formuláře s osobními údaji. Poslední dva kroky představuje rekapitulace celého pojištění a následně zaplacení pojistného a tisk smluv. 

Jak vidíte, je to jednoduché. Pojištění majetku u Kooperativy se dá sjednat během pár minut, formuláře nejsou nijak složité a jsou naprosto pochopitelné. 

Podpora – 10/10

Klientská podpora pojišťovny Kooperativa je k dispozici na telefonu, e-mailu i na live chatu, což velmi oceňujeme. Vzhledem k možnosti rychlých dotazů je live chat ideální. Odpovědi obdržíte během několika minut a pokud je to nutné, operátorka vám pošle odkazy na podrobnější informace, nebo vám zašle kalkulaci pojistky do e-mailu, chcete-li vidět i jiné možnosti, než které jste si na kalkulačce pojištění nastavili vy. Přece jen pohled někoho druhého nikdy neuškodí. 

Online chat
Telefon
Email/kontaktní formulář
Pobočky
Odpověď do 24 hodin
Kolik otázek zodpověděli5/5
Celkové hodnoveníVynikající


Závěrečné hodnocení

Kooperativa Pojištění majetku Recenze
Kooperativa Logo

Název: Kooperativa

Shrnutí:
✅ Špičková podpora na telefonu i live chatu k dispozici prakticky okamžitě
✅ Výběr ze dvou tarifů - pro základní pojištění i pro komplexní zajištění majetku
✅ Jednoduché online sjednání, které zvládne každý

 • Základní parametry - 10/10
  10/10
 • Co lze pojistit - 10/10
  10/10
 • Na jaká rizika lze pojistit - 9.1/10
  9.1/10
 • Jak pojištění sjednat - 10/10
  10/10
 • Podpora - 10/10
  10/10
9.8/10
Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
5 (1 Recenze)

Podívejte se na naše pravidelně aktualizované srovnání pojistění majetku a nemovitosti.

Redakce 5nej.cz

Redakce 5nej.cz se skládá ze zkušených bankéřů, marketingových specialistů, jazykových guru a fitness nadšenců, kteří věnují maximum svého úsilí a času na vytvoření kvalitního obsahu. Naše srovnání a recenze jsou vytvářeny nezaujatě a tak aby šetřily váš čas. Všechny služby a nástroje testujeme, sami nástroje fotíme a snažíme se vám poskytnout co nejvíce informací. Pokud se chcete dozvědět více o našem týmu, přečtěte si sekci "Kdo jsme" v patičce našeho portálu. Pokud se vám naše srovnání a recenze líbí, nebojte se nám dát hodnocení nebo rovnou napsat e-mail. Každé zpětné vazby si vážíme!

Přispět názorem

Odesílám