ČSOB Pojištění majetku Recenze ČSOB Pojištění majetku Recenze

Vydáno: 16. 8. 2021

Aktualizováno: 9. 1. 2024

Shrnutí recenze

ČSOB je sice především banka, ale poskytne vám i pojištění domácnosti a stavby. Pojistit u nich můžete rodinný dům, byt i rekreační objekt. Pojistka se vztahuje na nemovitost trvale obývanou, rozestavěnou i v rekonstrukci. Pojistit můžete i vedlejší stavby, jako garáž, pergolu nebo oplocení. Pojištění staveb si můžete vybrat ve třech různých variantách a k nim ještě přidat další připojištění podle vaší volby. Klientská podpora ČSOB sice není ideální, ale bavilo nás sjednávání pojistky online, především simulace rodinného domu a všeho kolem něj, co potřebuje klient pojistit.

Celkové skóre 9.9/10 se skládá z hodnocení všech 30 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
Hodnocení redakce
hodnoceno 30 parametrů
9.9/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 6x Přidat hodnocení
4.2/5
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
10/10
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
10/10
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 12 parametrů:
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
10/10
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
10/10
Celkové skóre 9.3/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
9.3/10

Výhody

 • Při sjednání online 30 % sleva
 • Pojistnou událost vyřeší do 5 dnů

Nevýhody

 • Pouze chatbot
 • Klientská podpora nereagovala příliš rychle

Základní parametry
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
10/10

Csob Pojisteni Majetku Staveb

ČSOB je sice primárně bankou, sjednat si u nich ale můžete i pojistky. Pojištění majetku dělí stejně jako pojišťovny na pojištění domácnosti a pojištění staveb. Jelikož pojištění domácnosti se dočkalo recenze na našem webu v samostatném srovnání pojištění domácnosti, nyní se soustředíme na pojištění staveb. To je k dispozici ve třech tarifech: Standard, Dominant a Premiant, přičemž ke všem třem tarifům je asistenční služba zdarma a to nonstop.

Asistenční služba vám pomůže rychle najít opraváře či technika v případě poruchy, poradí, na koho se obrátit nebo jak postupovat v případě škodné události atd.

Asistenční služba 24/7
Pojišťovna poskytuje asistenční službu po telefonu, která je k dispozici nonstop a pomůže rychle vyřešit řadu problémů, od zabouchnutých klíčů, přes havárie vody a elektřiny, přes právní služby.
Ano
Asistenční služba zdarma
Asistenční služby poskytuje daná pojišťovna v rámci všech tarifů zdarma.
Ano
Více tarifů
Klient si může vybrat pojištění nemovitosti z více tarifů.
Ano

Tarify pojištění staveb

Csob Pojisteni Majetku Staveb Tarify

Pojištění staveb/nemovitosti u ČSOB můžete uzavřít ve třech různých tarifech podle toho, co všechno chcete nebo potřebujete pojistit.

Tarif Standard chrání váš majetek v základu – tedy proti požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřici, krupobití atd. Nebudeme zde podrobně rozepisovat, co všechno základní pojištění obsahuje, neboť to najdete níže – u jednotlivých rizik. Dále je v základu finanční kompenzace za psychickou újmu a samozřejmě již zmíněné asistenční služby. K tarifu Standard lze připojistit odcizení a vandalismus a dále zkrat, přepětí a podpětí.

Tarif Dominant představuje jakousi “zlatou střední” cestu. Obsahuje stejné pojištění jako tarif Standard, ale automaticky jsou v něm pojištěny odcizení a vandalismus i zkrat, přepětí a podpětí. Dále obsahuje pojištění proti poškození fasády živočichy a pojištění proti atmosférickým srážkám.

Tarif Premiant pak obsahuje totéž, co tarif Dominant, ale navíc má ještě pojištění proti ztrátě vody a technickým poruchám.

Co lze pojistit
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
10/10

Csob Pojisteni Majetku Staveb Co Lze Pojistit

Pojištění staveb od ČSOB se vztahuje na nemovitost, která je spojená se zemí pevným základem. Dále sem patří tzv. vedlejší stavby, které sice nejsou s domem pevně spojeny, ale stojí na stejném pozemku. Může to být garáž, pergola, oplocení nebo i bazén. Pojištěno je dále náčiní a materiál sloužící k výstavbě či rekonstrukci stavby, tedy stavební materiál, stavební mechanizace a stavební zařízení. Pokud si to předem ve smlouvě sjednáte, můžete pojistit i okrasné keře, dřeviny a další rostliny na pozemku u pojištěné stavby.

Byt
Pojištění bytu - v osobním vlastnictví i v nájmu.
Ano
Dům
Dům v osobním vlastnictví, pronajímaný i v nájmu. Rozestavěný i rekonstruovaný.
Ano
Garáž
Garáž, kůlna, pergola a další stavby které nejsou primárně určeny k obývání, ale stojí na pozemku pojištěné nemovitosti.
Ano
Chalupu
Chalupa, chata a jiné rekreační objekty.
Ano
Bazén
Bazén, pergola, skleník, oplocení a další stavby na pozemku pojištěné nemovitosti.
Ano
Tip Tip
Náš tip

Chcete, abyste platili za pojištění co nejméně a zároveň měli pojištěn opravdu veškerý svůj majetek? Pak využijte sjednání pojištění online, u kterého se vám automaticky odečte sleva 30 %. Vedle pojištění stavby pak nezapomeňte na domácnost a sjednejte si pojištění i na ni. Ochráníte tak svůj majetek komplexně.

Na jaká rizika lze pojistit
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 12 parametrů:
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
10/10

Csob Pojisteni Majetku Staveb Rizika

Rizika, na která můžete svůj majetek pojistit u ČSOB, jsme již nastínili u jednotlivých tarifů. Nyní se na ně pojďme podívat o něco podrobněji.

Základní pojištění staveb kryje váš majetek před výbuchem, požárem, úderem blesku, pádem letadla, krupobitím, zemětřesením, pádem stromů a dalších předmětů, tíhou sněhu, vodovodním škodám, proti mrazu, kouři, nadzvukovým vlnám, sesuvu půdy a lavin a nárazu vozidla. Součástí základu je i pojištění skla all risk.

Pojištění staveb vám finančně zkompenzuje psychickou újmu, zajistí asistenční služby non-stop, a dále kryje před odcizením/krádeží a vandalismem, pojistí zkrat, přepětí a podpětí, atmosférické srážky a následné zatečení vody, poškození fasády živočichy, ztrátu vody i technickou poruchu.

Připojistit ale můžete i povodeň a záplavy, odpovědnost za škodu, nadstandardní asistenci a pojištění splátek úvěru.

Základ
Základní pojištění zpravidla zahrnuje požár, vichřici, úder blesku, zatečení vody v důsledku prudkých srážek, výbuch, pád letadla atd.
Ano
Asistence
Asistenční služby - pomoc klientům při pojistné události a rychlé vyřešení havárie a podobných komplikací.
Ano
Odpovědnost
Pojištění odpovědnosti osob a majetku - kryje ve chvíli, kdy vy nebo váš majetek poškodí majetek či zdraví třetí osoby.
Ano
Další náklady
Sem spadají různé náklady na opravy nevypsané u konkrétních rizik, právní pomoc, pojištění poškození domácími zvířaty, atd.
Ano
Přírodní katastrofy
Povodeň a záplava, lavina, sesuvy půdy...
Ano
Vodovodní škody
Škody způsobené prasklým potrubím, mrazem, vystoupáním odpadních vod, prasklým topením atd.
Ano
Skla
Pojištění skel a sanitárního zařízení, většinou v rámci pojistky all inclusive.
Ano
Krádež
Pojištění proti krádeži a vloupání, poškození dveří, oken, a dalších částí domu z důvodu vloupání, úhrada škody za ukradené příslušenství - okapy, okenice atd.
Ano
Vandalismus
Pojištění proti poničení domu a příslušenství vandaly. Většinou sem spadá i poškození fasády sprejery.
Ano
Poškození fasády živočichy
Poškození fasády domu divokou zvěří, hlodavci a dalšími živočichy. Nespadají sem domácí zvířata na pozemku domu.
Ano
Finanční kompenzace za psychickou újmu
Finanční částka, která má kompenzovat šok a psychické vypětí z důvodu velkých ztrát na nemovitosti - při požáru, záplavách atd.
Ano
Elektro
Pojištění elektrických a elektronických zařízení na nemovitosti a pozemku. Sem spadá mechanický pohon otevírání vrat, garáže, kamery na domě, stavební stroje využívané ke stavbě a rekonstrukci atd.
Ano

Jak pojištění sjednat
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
10/10

Csob Pojisteni Majetku Staveb Pojisteni Online

Pojištění staveb od ČSOB lze sjednat na některé z poboček banky, telefonicky, ale také online. Poslední způsob je podle nás nejlepší, nejen proto, že je pohodlný, rychlý a jednoduchý, ale i proto, že na své pojištění získáte slevu 30 %. Pojďme se tedy podívat, jak si online pojištění sjednat.

Na pobočce
Klient musí dojít na pobočku a tam s pojišťovacím agentem pojištění sjednat.
Ano
Telefonicky
Klient může zavolat na telefonní/klientskou linku a tam pojištění sjednat.
Ano
Online
Klient snadno sjedná pojištění přes internet, často mnohem výhodněji - s výraznou slevou na celkovém pojistném.
Ano

Sjednání pojištění staveb online

Na webových stránkách ČSOB si najdete záložku Pojištění a následně Pojištění domácnosti a stavby. Na následující stránce rozkliknete “CHCI SJEDNAT S 30 % SLEVOU”, čímž se dostanete do kalkulátoru ceny pojištění.

Zde vyberete, zda chcete pojistit byt, dům nebo rekreační objekt. V našem případě zaklikneme “dům”. Zadáte velikost obývané plochy a adresu vašeho domu. Pak si zvolíte pojištění stavby – nemovitosti a zaškrtáváte údaje, které se vašeho domu týkají: Máte jednopatrový či dvoupatrový dům? Obýváte podkroví? Máte dům podsklepený? Potřebujete pojistit garáž, oplocení nebo bazén? Toto vše si navolíte a na obrázku vedle vidíte názorný nákres, jak přibližně váš dům může vypadat. Je to nejen užitečné, ale i celkem zábavné a žádná jiná pojišťovna to takto řešené nemá. Na základě těchto údajů si můžete nechat spočítat hodnotu stavby, kterou lze ponechat, nebo navýšit.

Doplníte svůj telefon, zaškrtnete, zda si přejete oslovovat s marketingovými nabídkami atd., a pokračujete na další krok.

Zde již probíhá kalkulace ceny, takže si vyberete, zda chcete tarif Standard, Dominant nebo Premiant, zda chcete nějaká připojištění atd. Pokud vše souhlasí, vidíte ve spodní části stránky cenu pojistky a cenu po odečtení 30 %, což je sleva za uzavření pojistky online. Jestliže vám takto nastavení vyhovuje, pokračujete dál.

V následujících dvou krocích vyplníte údaje o své osobě, trvalém bydlišti, kontaktech na vás atd. Poslední krok je pak věnován samotné smlouvě. Zde nezbývá, než ji potvrdit a zaplatit pojistné, aby byla pojistka platná.

Podpora
Celkové skóre 9.3/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
9.3/10

ČSOB má klientskou podporu řešenou především na telefonu, eventuelně je možné zaslat kontaktní formulář. Spoléhají nejspíš na to, že jsou velkou a známou bankou, a na řadu věcí, tedy i na pojištění, se můžete zeptat přímo na pobočce. Jednou se nám objevil na stránkách live chat – pouze s chatbotem, podruhé už zase ne. Proto jsme rovnou tuto možnost komunikace zavrhli. Nakonec jsme využili kontaktní formulář a položili pracovníkům podpory několik otázek.

Odpověď trvala delší dobu, než by nám vyhovovalo. Bylo to cca dva a půl dne. Odpověď byla tentokrát stručná, ale dostatečná. Celkově hodnotíme podporu klientů jako velmi dobrou.

Online chat
Podpora je k dispozici na online/live chatu. Někdy však místo operátora chatu - člověka, obsluhuje pouze tzv. chatbot, který ve skutečnosti s podrobnějšími dotazy nepomůže.
Ano (pouze chatbot)
Telefon
Podpora je k dispozici na klientské lince.
Ano
Email/kontaktní formulář
Klient může zaslat dotaz e-mailem, nebo vyplnit kontaktní formulář.
Ano
Pobočky
Klient může zajít na některou z poboček pojišťovny, často najde jejich seznam a adresu na internetu.
Ano
Odpověď do 24 hodin
Podpora pojišťovny nám odpověděla na naše dotazy do 24 hodin.
Ano
Kolik otázek zodpověděli
Kolik odpovědí na kolik našich otázek nám bylo zodpovězeno.
5/5
Celkové hodnocení
Vynikající

Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!