Allianz Pojištění majetku Recenze Allianz Pojištění majetku Recenze

Hodnotil/a Redakce 5nej

Vydáno: 16. 8. 2021

Aktualizováno: 9. 1. 2024

Shrnutí recenze

Pojišťovna Allianz pojistí komplet váš majetek, ať už je to pojištění budov, domácnosti, garáže nebo bazénu. V rámci pojištění budov lze pojistit třeba i rodinnou hrobku! Pojištění lze sjednat na pobočce, telefonicky i online, což je pohodlné, rychlé a velmi jednoduché. Frekvenci placení si můžete nastavit podle sebe – ročně nebo měsíčně. Pojištění budov chrání váš majetek proti přírodním živlům, vandalům a zlodějům, vodovodních škodám i škodám na elektrickém vedení. Pojištěná je zároveň i vaše občanská odpovědnost.

Celkové skóre 9.5/10 se skládá z hodnocení všech 30 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
Hodnocení redakce
hodnoceno 30 parametrů
9.5/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 7x Přidat hodnocení
3.6/5
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
10/10
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
10/10
Celkové skóre 9.1/10 se skládá z hodnocení 12 parametrů:
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
9.1/10
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
10/10
Celkové skóre 8.3/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
8.3/10

Výhody

 • Pojistí vám rodinný dům, chalupu, garáž i bazén
 • Se spoluúčastí i bez
 • Možnost sjednat současně s pojištěním domácnosti

Nevýhody

 • Postrádali jsme live chat na webu Allianz

Základní parametry
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Asistenční služba 24/7
 • Asistenční služba zdarma
 • Více tarifů
10/10

Allianz Pojisteni Majetku

Pojišťovna Allianz se soustředí na pojištění majetku, které lze sjednat najednou, nebo jej rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění budov. Jelikož jsme se první variantě věnovali v samostatném srovnání – Nejlepší pojištění domácnosti, nyní se podíváme na zoubek pojištění budov.

Allianz poskytuje k pojištění budov kvalitní asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin sedm dní v týdnu a to zcela zdarma. Je součástí každého balíčku/tarifu, který si vyberete. Allianz nabízí pojištění budov hned ve třech různých variantách, které snadno přizpůsobíte svým potřebám.

Asistenční služba 24/7
Pojišťovna poskytuje asistenční službu po telefonu, která je k dispozici nonstop a pomůže rychle vyřešit řadu problémů, od zabouchnutých klíčů, přes havárie vody a elektřiny, přes právní služby.
Ano
Asistenční služba zdarma
Asistenční služby poskytuje daná pojišťovna v rámci všech tarifů zdarma.
Ano
Více tarifů
Klient si může vybrat pojištění nemovitosti z více tarifů.
Ano

Tarify pro pojištění budov

Allianz nabízí pojištění majetku/budov rovnou ve třech možných variantách – Komfort, Extra a Max.

Pojištění Komfort je v podstatě základní pojištění budov proti živelným pohromám, povodni, vichřici, krupobití atd. Součástí je pak pojištění odpovědnosti a samozřejmě asistenční služby. V rámci tohoto pojištění Allianz uhradí i další náklady, např. na vysušení či vyčištění poškozené stavby, nebo náhradní ubytování.

Pojištění Extra je o něco obsáhlejší, než základní varianta. Samozřejmě zahrnuje stejné pojistné události i asistenční službu. K tomu ale navíc kryje vodovodní škody a skla. Co tento druh pojištění znamená, si více rozebereme u jednotlivých rizik.

Nejrozsáhlejší pojištění poskytuje balíček Max, kde jsou kryty všechny předchozí škody. Dále obsahuje pojištění proti krádeži a vandalismu a škodám na elektrotechnice v domě, poškozeným rozvodům atd.

Co lze pojistit
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 5 parametrů:
 • Byt
 • Dům
 • Garáž
 • Chalupu
 • Bazén
10/10

Allianz Pojisteni Majetku Co Lze Pojistit

V rámci pojištění budov vám Allianz pojistí byt, dům, chalupu, ale třeba i garáž nebo bazén. Pojištění budovy totiž zahrnuje trvale obydlené budovy, vedlejší stavby na zvoleném pozemku, ale i volitelné stavby, mezi které lze zařadit i hrobku, pojištění určitých porostů atd. Pojistit lze ale i stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, mobilní hasicí přístroje, vybavení hydrantové skříně nebo fotovoltaické elektrárny.

Byt
Pojištění bytu - v osobním vlastnictví i v nájmu.
Ano
Dům
Dům v osobním vlastnictví, pronajímaný i v nájmu. Rozestavěný i rekonstruovaný.
Ano
Garáž
Garáž, kůlna, pergola a další stavby které nejsou primárně určeny k obývání, ale stojí na pozemku pojištěné nemovitosti.
Ano
Chalupu
Chalupa, chata a jiné rekreační objekty.
Ano
Bazén
Bazén, pergola, skleník, oplocení a další stavby na pozemku pojištěné nemovitosti.
Ano

Na jaká rizika lze pojistit
Celkové skóre 9.1/10 se skládá z hodnocení 12 parametrů:
 • Základ
 • Asistence
 • Odpovědnost
 • Další náklady
 • Přírodní katastrofy
 • Vodovodní škody
 • Skla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Poškození fasády živočichy
 • Finanční kompenzace za psychickou újmu
 • Elektro
9.1/10

Allianz Pojisteni Majetku Tarify A Rizika

Pojišťovna Allianz vám pojistí majetek/budovy na základní pojistné události, ke kterým patří škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, pádem jiného předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla, rázovou vlnou nebo sesuvem půdy.

Pojištění zahrnuje samozřejmě i přírodní katastrofy, což jsou vichřice, krupobití, záplavy a povodně, atmosferické srážky nebo i tíha/tlak sněhu. Např. když vám příliš vlhký a těžký sníh poškodí střechu, sklouzne ze střechy a poškodí majetek před/vedle/za domem, atd.

Dále sem patří již zmíněná asistenční služba, která je k dispozici nonstop. Ta vám pomůže nejen v nouzi, ale i když si zabouchnete klíče, když vám do domu vniknou hlodavci nebo nějaký obtížný hmyz, poradí při poruše elektrospotřebiče a navíc vám poskytnou právní poradenství.

U pojištění odpovědnosti se na chvíli zdržíme. Zahrnuje totiž poměrně hodně případů, kdy jej můžete uplatnit. V rámci tohoto pojištění vám Allianz uhradí újmu vzniklou z běžné činnosti a svépomocného provádění drobných stavebních prací na domě pojištěném touto smlouvou, dále újmu vzniklou vedením domácnosti, provozováním rekreačního sportu, chovem zvířat, používáním malých plavidel, popř. výkonem vlastnictví budovy, je-li klient vlastníkem pojištěného objektu. Druhou variantou je  úhrada škody vzniklé na pronajaté budově, když je klient nájemcem objektu, ve kterém se nachází jeho pojištěná domácnost. Pojištění odpovědnosti ale kryje i tzv. regres zdravotní pojišťovně, což jsou náklady vynaložené na léčení, nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění.

Jak už jsme zmínili výše, pojišťovna uhradí i další náklady vzniklé vysoušením a čištěním objektu, nebo proplatí náhradní ubytování po dobu, než se váš dům stane opět obyvatelným.

Vodovodní škody hradí komplikace vzniklé prasklým vodovodním potrubím, mrazem, vystoupáním odpadních vod, ztrátou vody i chybu sprinklerového hasicího zařízení.

Pojištění skel vám uhradí rozbití skla i z nezjištěné příčiny.

Allianz dále v rámci pojištění majetku/budov řeší vandalismus, krádež, vloupání – poškození majetku při vloupání, krádež stavebního materiálu atd.

Pojištění elektro pak řeší přepětí, podpětí a zkrat.

Vedle těchto pojistných rizik je ještě možné pojistit nemovitost proti zemětřesení. To je ale již součástí volitelného balíčku.

Základ
Základní pojištění zpravidla zahrnuje požár, vichřici, úder blesku, zatečení vody v důsledku prudkých srážek, výbuch, pád letadla atd.
Ano
Asistence
Asistenční služby - pomoc klientům při pojistné události a rychlé vyřešení havárie a podobných komplikací.
Ano
Odpovědnost
Pojištění odpovědnosti osob a majetku - kryje ve chvíli, kdy vy nebo váš majetek poškodí majetek či zdraví třetí osoby.
Ano
Další náklady
Sem spadají různé náklady na opravy nevypsané u konkrétních rizik, právní pomoc, pojištění poškození domácími zvířaty, atd.
Ano
Přírodní katastrofy
Povodeň a záplava, lavina, sesuvy půdy...
Ano
Vodovodní škody
Škody způsobené prasklým potrubím, mrazem, vystoupáním odpadních vod, prasklým topením atd.
Ano
Skla
Pojištění skel a sanitárního zařízení, většinou v rámci pojistky all inclusive.
Ano
Krádež
Pojištění proti krádeži a vloupání, poškození dveří, oken, a dalších částí domu z důvodu vloupání, úhrada škody za ukradené příslušenství - okapy, okenice atd.
Ano
Vandalismus
Pojištění proti poničení domu a příslušenství vandaly. Většinou sem spadá i poškození fasády sprejery.
Ano
Poškození fasády živočichy
Poškození fasády domu divokou zvěří, hlodavci a dalšími živočichy. Nespadají sem domácí zvířata na pozemku domu.
Ano
Finanční kompenzace za psychickou újmu
Finanční částka, která má kompenzovat šok a psychické vypětí z důvodu velkých ztrát na nemovitosti - při požáru, záplavách atd.
Ne
Elektro
Pojištění elektrických a elektronických zařízení na nemovitosti a pozemku. Sem spadá mechanický pohon otevírání vrat, garáže, kamery na domě, stavební stroje využívané ke stavbě a rekonstrukci atd.
Ano
Tip Tip
Náš tip

Při sjednávání pojištění budov online nezapomeňte nastavit spoluúčast. Ta může být u Allianz buď 0 Kč nebo 10.000 Kč. Váš výběr ovlivní i celkovou cenu pojištění – u zaplacené spoluúčasti bude pojistné o něco levnější.

Jak pojištění sjednat
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • Na pobočce
 • Telefonicky
 • Online
10/10

Allianz Pojisteni Majetku Pojisteni Online

Pojištění majetku, popř. pojištění budov u Allianz je možné na pobočce, telefonicky, ale také online, což je podle nás nejpohodlnější způsob, jaký můžete zvolit. Snadno si totiž pročtete, co jednotlivá rizika všechno zahrnují, rozhodnete se v klidu, který tarif je pro vás nejvhodnější a vyzkoušíte si, kolik pojištění stojí při zvolení různé výše pojistného limitu. Protože u sjednání pojistky je toho potřeba vědět o trochu víc, projdeme s vámi tento úkon krok po kroku, abyste nemuseli hledat, dotazovat se, zkrátka tápat.

Na pobočce
Klient musí dojít na pobočku a tam s pojišťovacím agentem pojištění sjednat.
Ano
Telefonicky
Klient může zavolat na telefonní/klientskou linku a tam pojištění sjednat.
Ano
Online
Klient snadno sjedná pojištění přes internet, často mnohem výhodněji - s výraznou slevou na celkovém pojistném.
Ano

Sjednání pojištění majetku online

Na webových stránkách pojišťovny Allianz si otevřete pojištění majetku a odpovědnosti a dále vyberete pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění domu a jiných budov. Nyní máte dvě možnosti. Buď můžete rovnou zakliknout “SJEDNAT ONLINE” nebo si nejprve propočítat svou pojistku kliknutím na “SPOČÍTAT ONLINE”.

My jsme zvolili první možnost a rovnou zadali sjednání pojistky. Jak tedy postupovat?

Vyberete, zda chcete pojistit budovu, domácnost nebo obojí dohromady. My jsme klikli na “budovu”, neboť nám jde primárně o pojištění nemovitosti. Pokud vás zajímá, jak sjednat pojištění domácnosti, zjistíte to v samostatné recenzi Allianz pojištění domácnosti.

V následujícím formuláři vybere, o jaký druh majetku se jedná – např. rodinný dům přízemní, vypíšete adresu pojišťované budovy a způsob, jakým ji využíváte – k trvalému bydlení, kde jste majitelem nebo nájemníkem.

Poté vyberete, zda je budova rozestavěná či dokončená, jaká je velikost užitné plochy domácnosti a také jak je budova stará, tedy napíšete rok původní kolaudace.

Dalším krokem nastavíte pojistnou částku budovy, minimálně 2 900 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč. Vyplníte údaje o své osobě – jméno, příjmení, rodné číslo a mobilní telefon a zodpovíte na otázku, zda jste měli v poslední době škodu na pojišťovaném majetku. Pokud máte vše řádně vyplněno, můžete pokračovat.

Nyní už stačí vybrat balíček pojištění – tedy tarif Komfort, Extra nebo Max. Na této stránce lze také dodatečně upravit pojistnou částku budovy a zaškrtnout, zda chcete platit měsíčně, nebo ročně, což je samozřejmě o něco výhodnější. Nezapomeňte vybrat, jaký typ limitů chcete – zda optimální nebo vysoké. Na částky jednotlivých limitů se podíváte rozkliknutím tabulky. Vybrat nezapomeňte také spoluúčast. Ta může být buď 0 Kč, nebo 10 000 Kč, podle toho, co je pro vás přijatelné. Pokud bude spoluúčast 0 Kč, pojistné se nezmění. Pokud nastavíte vyšší limit, budete platit za pojistku o něco méně.

Pokud je vše v pořádku, dáte “POKRAČOVAT” na stránku, kde doladíte své údaje a vše překontrolujete. Pak už stačí jen přejít na vaši smlouvu a zaplatit pojistné podle toho, zda jste si vybrali frekvenci placení roční, nebo měsíční. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu, který bude platbu hlídat za vás.

Formulář pro sjednání pojištění majetku/budov je velmi jednoduchý a dá se projít během pár minut. U každé položky je na výběr několik možností, abyste nemuseli hledat, jaké limity nebo údaje zadávat. Sjednání pojištění budov online je u Allianz opravdu jednoduché.

Podpora
Celkové skóre 8.3/10 se skládá z hodnocení 7 parametrů:
 • Online chat
 • Telefon
 • Email/kontaktní formulář
 • Pobočky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Kolik otázek zodpověděli
 • Celkové hodnocení
8.3/10

Podpora pojišťovny Allianz je řešena poměrně dobře. Spojit se s nimi můžete především telefonicky, ale je možné zaslat kontaktní formulář, na který reagují rychle. Co nám chybělo v možnostech podpory byl online chat pro rychlé dotazy. My jsme dostali odpověď na kontaktní formulář během 5 hodin. Byl nám zaslán e-mail s odpovědí a zároveň nás kontaktovali telefonicky, kde ještě upřesnili odpovědi na některé naše dotazy. S podporou pojišťovny Allianz jsme maximálně spokojení.

Online chat
Podpora je k dispozici na online/live chatu. Někdy však místo operátora chatu - člověka, obsluhuje pouze tzv. chatbot, který ve skutečnosti s podrobnějšími dotazy nepomůže.
Ne
Telefon
Podpora je k dispozici na klientské lince.
Ano
Email/kontaktní formulář
Klient může zaslat dotaz e-mailem, nebo vyplnit kontaktní formulář.
Ano
Pobočky
Klient může zajít na některou z poboček pojišťovny, často najde jejich seznam a adresu na internetu.
Ano
Odpověď do 24 hodin
Podpora pojišťovny nám odpověděla na naše dotazy do 24 hodin.
Ano
Kolik otázek zodpověděli
Kolik odpovědí na kolik našich otázek nám bylo zodpovězeno.
5/5
Celkové hodnocení
Vynikající
Doporučujeme Doporučujeme

Není pro vás tato nabídka vyhovující? Pojďte se podívat na další nabídky pojištění majetku a nemovitostí v našem srovnávacím testu.


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!