Allianz Pojištění majetku Recenze

Vyhody

+ Pojistí vám rodinný dům, chalupu, garáž i bazén
+ Se spoluúčastí i bez
+ Možnost sjednat současně s pojištěním domácnosti

Nevyhody

Postrádali jsme live chat na webu Allianz

 

Allianz Logo

Zajímají Vás zkušenosti jiných uživatelů? Podívejte se na uživatelské recenze.

Allianz – Pojištění majetku a Pojištění budov Recenze

Shrnutí:

Pojišťovna Allianz pojistí komplet váš majetek, ať už je to pojištění budov, domácnosti, garáže nebo bazénu. V rámci pojištění budov lze pojistit třeba i rodinnou hrobku! Pojištění lze sjednat na pobočce, telefonicky i online, což je pohodlné, rychlé a velmi jednoduché. Frekvenci placení si můžete nastavit podle sebe – ročně nebo měsíčně. Pojištění budov chrání váš majetek proti přírodním živlům, vandalům a zlodějům, vodovodních škodám i škodám na elektrickém vedení. Pojištěná je zároveň i vaše občanská odpovědnost. 

Základní parametry – 10/10

Allianz Pojisteni Majetku

Pojišťovna Allianz se soustředí na pojištění majetku, které lze sjednat najednou, nebo jej rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění budov. Jelikož jsme se první variantě věnovali v samostatném srovnání – Nejlepší pojištění domácnosti, nyní se podíváme na zoubek pojištění budov. 

Allianz poskytuje k pojištění budov kvalitní asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin sedm dní v týdnu a to zcela zdarma. Je součástí každého balíčku/tarifu, který si vyberete. Allianz nabízí pojištění budov hned ve třech různých variantách, které snadno přizpůsobíte svým potřebám. 

Asistenční služba 24/7
Asistenční služba zdarma
více tarifů

Tarify pro pojištění budov

Allianz nabízí pojištění majetku/budov rovnou ve třech možných variantách – Komfort, Extra a Max. 

Pojištění Komfort je v podstatě základní pojištění budov proti živelným pohromám, povodni, vichřici, krupobití atd. Součástí je pak pojištění odpovědnosti a samozřejmě asistenční služby. V rámci tohoto pojištění Allianz uhradí i další náklady, např. na vysušení či vyčištění poškozené stavby, nebo náhradní ubytování. 

Pojištění Extra je o něco obsáhlejší, než základní varianta. Samozřejmě zahrnuje stejné pojistné události i asistenční službu. K tomu ale navíc kryje vodovodní škody a skla. Co tento druh pojištění znamená, si více rozebereme u jednotlivých rizik. 

Nejrozsáhlejší pojištění poskytuje balíček Max, kde jsou kryty všechny předchozí škody. Dále obsahuje pojištění proti krádeži a vandalismu a škodám na elektrotechnice v domě, poškozeným rozvodům atd. 

Co lze pojistit – 10/10

Allianz Pojisteni Majetku Co Lze Pojistit

V rámci pojištění budov vám Allianz pojistí byt, dům, chalupu, ale třeba i garáž nebo bazén. Pojištění budovy totiž zahrnuje trvale obydlené budovy, vedlejší stavby na zvoleném pozemku, ale i volitelné stavby, mezi které lze zařadit i hrobku, pojištění určitých porostů atd. Pojistit lze ale i stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, mobilní hasicí přístroje, vybavení hydrantové skříně nebo fotovoltaické elektrárny.  

Byt
Dům
Garáž
Chalupu
Bazén

Na jaká rizika lze pojistit – 9.1/10

Allianz Pojisteni Majetku Tarify A Rizika

Pojišťovna Allianz vám pojistí majetek/budovy na základní pojistné události, ke kterým patří škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, pádem jiného předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla, rázovou vlnou nebo sesuvem půdy. 

Pojištění zahrnuje samozřejmě i přírodní katastrofy, což jsou vichřice, krupobití, záplavy a povodně, atmosferické srážky nebo i tíha/tlak sněhu. Např. když vám příliš vlhký a těžký sníh poškodí střechu, sklouzne ze střechy a poškodí majetek před/vedle/za domem, atd. 

Dále sem patří již zmíněná asistenční služba, která je k dispozici nonstop. Ta vám pomůže nejen v nouzi, ale i když si zabouchnete klíče, když vám do domu vniknou hlodavci nebo nějaký obtížný hmyz, poradí při poruše elektrospotřebiče a navíc vám poskytnou právní poradenství. 

U pojištění odpovědnosti se na chvíli zdržíme. Zahrnuje totiž poměrně hodně případů, kdy jej můžete uplatnit. V rámci tohoto pojištění vám Allianz uhradí újmu vzniklou z běžné činnosti a svépomocného provádění drobných stavebních prací na domě pojištěném touto smlouvou, dále újmu vzniklou vedením domácnosti, provozováním rekreačního sportu, chovem zvířat, používáním malých plavidel, popř. výkonem vlastnictví budovy, je-li klient vlastníkem pojištěného objektu. Druhou variantou je  úhrada škody vzniklé na pronajaté budově, když je klient nájemcem objektu, ve kterém se nachází jeho pojištěná domácnost. Pojištění odpovědnosti ale kryje i tzv. regres zdravotní pojišťovně, což jsou náklady vynaložené na léčení, nebo poskytnuté dávky nemocenského pojištění.

Jak už jsme zmínili výše, pojišťovna uhradí i další náklady vzniklé vysoušením a čištěním objektu, nebo proplatí náhradní ubytování po dobu, než se váš dům stane opět obyvatelným. 

Vodovodní škody hradí komplikace vzniklé prasklým vodovodním potrubím, mrazem, vystoupáním odpadních vod, ztrátou vody i chybu sprinklerového hasicího zařízení. 

Pojištění skel vám uhradí rozbití skla i z nezjištěné příčiny. 

Allianz dále v rámci pojištění majetku/budov řeší vandalismus, krádež, vloupání – poškození majetku při vloupání, krádež stavebního materiálu atd. 

Pojištění elektro pak řeší přepětí, podpětí a zkrat. 

Vedle těchto pojistných rizik je ještě možné pojistit nemovitost proti zemětřesení. To je ale již součástí volitelného balíčku. 

Základ
Asistence
Odpovědnost
Další náklady
Přírodní katastrofy
Vodovodní škody
Skla
Krádež
Vandalismus
Poškození fasády živočichy
Finanční kompenzace za psychickou újmu
Elektro

Náš tip!

Při sjednávání pojištění budov online nezapomeňte nastavit spoluúčast. Ta může být u Allianz buď 0 Kč nebo 10.000 Kč. Váš výběr ovlivní i celkovou cenu pojištění – u zaplacené spoluúčasti bude pojistné o něco levnější. 

Jak pojištění sjednat – 10/10

Allianz Pojisteni Majetku Pojisteni Online

Pojištění majetku, popř. pojištění budov u Allianz je možné na pobočce, telefonicky, ale také online, což je podle nás nejpohodlnější způsob, jaký můžete zvolit. Snadno si totiž pročtete, co jednotlivá rizika všechno zahrnují, rozhodnete se v klidu, který tarif je pro vás nejvhodnější a vyzkoušíte si, kolik pojištění stojí při zvolení různé výše pojistného limitu. Protože u sjednání pojistky je toho potřeba vědět o trochu víc, projdeme s vámi tento úkon krok po kroku, abyste nemuseli hledat, dotazovat se, zkrátka tápat. 

Na pobočce
Telefonicky
Online

Sjednání pojištění majetku online

Na webových stránkách pojišťovny Allianz si otevřete pojištění majetku a odpovědnosti a dále vyberete pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění domu a jiných budov. Nyní máte dvě možnosti. Buď můžete rovnou zakliknout “SJEDNAT ONLINE” nebo si nejprve propočítat svou pojistku kliknutím na “SPOČÍTAT ONLINE”. 

My jsme zvolili první možnost a rovnou zadali sjednání pojistky. Jak tedy postupovat? 

Vyberete, zda chcete pojistit budovu, domácnost nebo obojí dohromady. My jsme klikli na “budovu”, neboť nám jde primárně o pojištění nemovitosti. Pokud vás zajímá, jak sjednat pojištění domácnosti, zjistíte to v samostatné recenzi Allianz pojištění domácnosti

V následujícím formuláři vybere, o jaký druh majetku se jedná – např. rodinný dům přízemní, vypíšete adresu pojišťované budovy a způsob, jakým ji využíváte – k trvalému bydlení, kde jste majitelem nebo nájemníkem. 

Poté vyberete, zda je budova rozestavěná či dokončená, jaká je velikost užitné plochy domácnosti a také jak je budova stará, tedy napíšete rok původní kolaudace. 

Dalším krokem nastavíte pojistnou částku budovy, minimálně 2 900 000 Kč a maximálně 10 000 000 Kč. Vyplníte údaje o své osobě – jméno, příjmení, rodné číslo a mobilní telefon a zodpovíte na otázku, zda jste měli v poslední době škodu na pojišťovaném majetku. Pokud máte vše řádně vyplněno, můžete pokračovat. 

Nyní už stačí vybrat balíček pojištění – tedy tarif Komfort, Extra nebo Max. Na této stránce lze také dodatečně upravit pojistnou částku budovy a zaškrtnout, zda chcete platit měsíčně, nebo ročně, což je samozřejmě o něco výhodnější. Nezapomeňte vybrat, jaký typ limitů chcete – zda optimální nebo vysoké. Na částky jednotlivých limitů se podíváte rozkliknutím tabulky. Vybrat nezapomeňte také spoluúčast. Ta může být buď 0 Kč, nebo 10 000 Kč, podle toho, co je pro vás přijatelné. Pokud bude spoluúčast 0 Kč, pojistné se nezmění. Pokud nastavíte vyšší limit, budete platit za pojistku o něco méně. 

Pokud je vše v pořádku, dáte “POKRAČOVAT” na stránku, kde doladíte své údaje a vše překontrolujete. Pak už stačí jen přejít na vaši smlouvu a zaplatit pojistné podle toho, zda jste si vybrali frekvenci placení roční, nebo měsíční. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu, který bude platbu hlídat za vás. 

Formulář pro sjednání pojištění majetku/budov je velmi jednoduchý a dá se projít během pár minut. U každé položky je na výběr několik možností, abyste nemuseli hledat, jaké limity nebo údaje zadávat. Sjednání pojištění budov online je u Allianz opravdu jednoduché. 

Podpora – 8.3/10

Podpora pojišťovny Allianz je řešena poměrně dobře. Spojit se s nimi můžete především telefonicky, ale je možné zaslat kontaktní formulář, na který reagují rychle. Co nám chybělo v možnostech podpory byl online chat pro rychlé dotazy. My jsme dostali odpověď na kontaktní formulář během 5 hodin. Byl nám zaslán e-mail s odpovědí a zároveň nás kontaktovali telefonicky, kde ještě upřesnili odpovědi na některé naše dotazy. S podporou pojišťovny Allianz jsme maximálně spokojení. 

Online chat
Telefon
Email/kontaktní formulář
Pobočky
Odpověď do 24 hodin
Kolik otázek zodpověděli5/5
Celkové hodnoveníVynikající


Závěrečné hodnocení

Allianz pojištění majetku a budov Recenze
Allianz Logo

Název: Allianz

Shrnutí:
✅ Součástí je i pojištění odpovědnosti
✅ Asistenční služby 24/7
✅ Podpora klientů je rychlá a vstřícná

 • Základní parametry - 10/10
  10/10
 • Co lze pojistit - 10/10
  10/10
 • Na jaká rizika lze pojistit - 9.1/10
  9.1/10
 • Jak pojištění sjednat - 10/10
  10/10
 • Podpora - 8.3/10
  8.3/10
9.5/10
Odesílám
Jak hodnotí naši čtenáři
3.5 (4 Recenze)

Podívejte se na naše pravidelně aktualizované srovnání pojištění majetku a nemovitosti.

Redakce 5nej.cz

Redakce 5nej.cz se skládá ze zkušených bankéřů, marketingových specialistů, jazykových guru a fitness nadšenců, kteří věnují maximum svého úsilí a času na vytvoření kvalitního obsahu. Naše srovnání a recenze jsou vytvářeny nezaujatě a tak aby šetřily váš čas. Všechny služby a nástroje testujeme, sami nástroje fotíme a snažíme se vám poskytnout co nejvíce informací. Pokud se chcete dozvědět více o našem týmu, přečtěte si sekci "Kdo jsme" v patičce našeho portálu. Pokud se vám naše srovnání a recenze líbí, nebojte se nám dát hodnocení nebo rovnou napsat e-mail. Každé zpětné vazby si vážíme!

Přispět názorem

Odesílám