Vše o povinném pojištění vozidla v roce 2024

Povinné ručení je zákonné pojištění, které má povinnost uzavřít každý vlastník motorového vozidla. Bez něj totiž není možné vyjet s automobilem na veřejné komunikace. Povinné ručení kryje škody způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před případným nepříznivým finančním dopadem nároku poškozené strany. Při jeho výběru tak důležité se zaměřit nejen na cenu, ale také kvalitu a pokrytí.

To, že máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, prokážete při silniční kontrole tzv. zelenou kartou, která je mezinárodně uznávaným dokladem. Zelená karta tak prokáže, že řidič vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, ale také umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti hradit tzv. hraniční pojištění.

Co kryje povinné ručení?

Kryti Skod Povinneho Ruceni

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje zejména:

 • úhradu způsobené škody na zdraví nebo usmrcení,
 • úhradu způsobené škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pokud fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat,
 • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku,
 • úhradu za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to u škod na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou

Tip Tip

Povinné ručení kryje škody způsobené vaším vozidlem na majetku jiných. Z toho důvodu je to povinné pojištění, které stanovuje zákon. Na povinném ručení se dají ušetřit tisíce korun ročně. Nejlepší povinné ručení najdete v našem srovnání.

Co povinné ručení nekryje?

Povinné ručení se v některých případech nemusí vztahovat na škody způsobené jiné osobě. Jsou to sice velice specifické případy, ale i tak k nim dochází. Jedná se zejména o tyto případy:

 • úmyslné způsobení škody,
 • neoprávněné použití vozidla,
 • vozidlo nebylo způsobilé k provozu po technické stránce,
 • řidič se odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol.

Ve výše uvedených situacích pojišťovna sice škodu poškozenému uhradí, ale následně ji po viníkovi vymáhá.

Existují však i zákonem stanovené výluky, kdy pojišťovny z povinného ručení škody hradit nebudou:

 • škody způsobené mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem,
 • škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • škody způsobené manželovi/manželce nebo osobě žijící s pojištěným v jedné domácnosti,
 • škody způsobené střetem vozidel patřící stejné osobě,
 • škody způsobené při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži,
 • škody způsobené provozem vozidla při teroristické nebo válečné události.

Je třeba si také dát pozor při uzavírání pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla na rozsah pojištění po obsahové i finanční stránce. Výše pojistného je totiž nabízena v několika skupinách pojistného plnění, které se výrazně liší.

Kolik stojí povinné ručení?

Ceny Povinneho Ruceni Priklad
Tabulka průměrných cen povinného ručení v České republice.

Cena povinného ručení se liší u jednotlivých pojišťoven, ale také v rámci krajů. Obecně lze říct, že je povinné ručení dražší pro toho, kdo často havaruje, a to až o desítky procent. Za rizikovou skupinu se považují řidiči do 21 let, kteří nemají ještě příliš zkušeností s praktickým provozem a pak také lidé nad 75 let, jejichž reakce na silnici mohou být vlivem věku zpomalené.

Tip Tip

Víte, jak se dá na povinném ručení ušetřit? Tak, že si necháte srovnat nabídky pojištění od různých pojišťoven. K tomu slouží srovnávače pojištění.

Rozdílnost cen povinného ručení v krajích je důsledkem odlišné pravděpodobnosti dopravní nehody. Nejdražší pojistku zaplatíte v Praze, nejlevnější pak v Liberci, Ústí na Labem nebo Ostravě. Nižší cena se rovněž odvíjí od pokrytí případných škod. Ovšem na to velký pozor! Částky za újmu na majetku a na zdraví se mohou vyšplhat až k milionům. Nejnižší zákonný limit je stanoven na 35 milionů korun, pojišťovny nabízejí limity až do výše 250 milionů korun.

Co když nemáte sjednané povinné ručení?

Nasledky Neplaceni Povinneho Ruceni
Zamyslete se důkladně, než se rozhodnete povinné ručení NEplatit. Nestojí to totiž za to.

Povinné ručení máte povinnost sjednat, i pokud jezdíte jen sporadicky nebo jste prostě přesvědčeni, že se vám nehoda nemůže nikdy stát. Pokud Česká kancelář pojistitelů (ČKP) zjistí nesrovnalosti, vyzve tedy majitele vozidla k úhradě sankčních poplatků.

Doporučujeme Doporučujeme

O pojištění vozidel toho víme hodně. Proto jsme pro vás připravili článek, kde se dozvíte vše o pojištění auta.

ČKP podle zákona vymáhá za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, poplatek dle kategorie vozidla v rozmezí od 20 Kč do 300 Kč. Měsíc nepojištěného osobního vozidla tak vyjde přibližně na 1 500 Kč. Dle zákona č. 168/1999 Sb. hrozí při neuzavřeném pojištění motorových vozidel ze zákona pokuta ve výši  od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Pokud dojde k nehodě v okamžiku, kdy nemáte sjednané povinné ručení, jdou veškeré způsobené škody z vaší kapsy. A to se vám může velice ošklivě vymstít, protože náklady za újmu na zdraví, léčbu, trvalé následky, psychická újma nebo dokonce ušlý zisk se mohou ve výsledku vyšplhat až k několika milionům korun!

Systém myslí i na nepojištěné automobily. V případě škodné události se finanční škody vyplácejí z tzv. garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Do tohoto fondu se odvádí část plateb za povinné ručení.

Připojištění nebo havarijní pojištění?

Povinné ručení je samozřejmě úplný základ, který si ovšem každý motorista může rozšířit o dobrovolné připojištění nebo havarijní pojištění. Připojistit si můžete například:

 • poškození skel,
 • úraz řidiče a spolujezdců,
 • poškození stojícího auta zvířetem,
 • střet se zvěří,
 • odcizení či vandalismus,
 • přírodní živly,
 • asistenční služby,
 • zavazadla,
 • právní ochrana.

Kde uzavřít povinné ručení?

Povinné ručení je možné uzavřít pohodlně online. Není nutné navštěvovat pobočku pojišťovny. Připravili jsme pro vás srovnání povinných ručení. Mezi nejlépe hodnocení pojištění vozidel patří například povinné ručení ČSOB za nejlevnější povinné ručení je možné považovat povinné ručení Kooperativa nebo ČPP. Obě pojišťovny mají v nabídce tarify povinného pojištění, která mají nízké krytí rizik. Díky tomu vyjde pojištění levněji, ale je potřeba uvažovat nad tím, kolik toho s vozidlem najezdíte. Občas se nemusí vyplatit šetřit pár korun, protože nakonec můžete riskovat daleko větší finanční vydání.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!