Pojištění k hypotéce je poměrně diskutované téma. Není divu. Někteří – především odpůrci jakéhokoliv pojištění – mohou být zaskočeni tím, že některá pojištění hypotéky jsou povinná. Jaké druhy pojištění se nabízí? A jaké si musíte sjednat, aby vám banka hypotéku vůbec poskytla? Jaká pojištění sjednat můžete, ale nemusíte v roce 2024? A vyplatí se je sjednat pokaždé, když si hypotéku uzavíráte? 

Na to se podíváme v dnešním článku, kde si jednotlivé druhy pojištění dopodrobna představíme a ukážeme vám nejen jejich plusy, ale také některé situace, na něž je lepší dát pozor.

Jaké jsou typy pojištění hypotéky

zastřešená hypotéka

Ve chvíli, kdy sjednáváte hypotéku, vám banka může nabídnout rovnou tři druhy pojištění. Jedno z nich je povinné a nevyhnete se mu, pokud chcete, aby vám banka peníze na nemovitost skutečně vyplatila. Další jsou nepovinná, ale někdy je dobré je mít skutečně uzavřené, jindy je dobré jejich uzavření promyslet. 

Až na některé výjimky vám navíc banka doporučí uzavřít tato pojištění přímo v jejich bance. Je skutečně výhodné do toho jít? Není lepší se nejprve porozhlédnout jinde a pak teprve pojištění uzavřít tam, kde se vyplatí nejvíce? A je to vůbec u konkrétních typů pojištění možné, uzavřít jej v jiné bance nebo pojišťovně? 

1. Pojištění schopnosti splácet hypotéku (úvěr)

Pojištění schopnosti splácet (hypotéku/úvěr), je jedno z nejčastějších druhů pojištění, s nímž se setkáte nejen u hypotéky, tak i u úvěrových produktů. Úlohou tohoto pojištění je především pokrýt splátky ve chvíli, kdy onemocníte a přijdete o své příjmy, nebo i v případě, že přijdete o stálé zaměstnání. Obvykle se proto nabízí toto pojištění ve dvou variantách – pro případ výpadků příjmů z důvodů nemoci, invalidity III. stupně a v případě smrti. Druhá varianta pak zahrnuje i ztrátu zaměstnání. Z tohoto pojištění se vyplácí vždy stejná částka – taková, aby pokryla splátku hypotéky nebo úvěru. Cena pojištění se ale liší podle toho, co všechno typ pojištění zahrnuje (ztráta zaměstnání je vždy dražší, než varianta bez ní). 

Tip Tip

Uvažujete o nové hypotéce? Víte, že nabídky bank se podstatně liší. Stejně tak nabízí každá banka jinak vysoký úrok. Jak si z toho potom vybrat nejvýhodnější hypoteční úvěr. Máme pro vás srovnání nejlepších hypoték na českém trhu. Podívejte se na naše srovnání v přehledné tabulce.

Koho pojištění schopnosti splácet chrání? Ne Ne

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr není povinné. Přesto vám jej nabídne téměř každá banka, u níž si hypotéku sjednáváte. Banka se tímto pojištěním chrání, že v případě vašeho výpadku příjmu bude hypotéka i nadále splácena. Je to samozřejmě i ochrana pro vás. Otázkou je, nakolik finančně se vyplatí. 

Pojištění schopnosti splácet je nutné uzavřít vždy v bance, u které si hypotéku berete. Platí se měsíčně v určité výši – některá banka má tuto částku stanovenou pevně, jiná si strhává částku určenou procentuálně podle výše splátky (např. 10 % z výše splátky). Tato částka se strhne z účtu, z něhož splácíte svou hypotéku. Je proto třeba počítat s tím, že tam musí být tyto finance vždy zaslány – ideálně i se splátkou hypotéky.

Výhody a nevýhody pojištění schopnosti splácet Ne Ne

Pojištění schopnosti splácet hypotéku obvykle vychází levněji, než když si sjednáte životní pojištění. Přesto je dobré vědět, že pojištění nezačne vaše splátky hradit okamžitě, jak onemocníte nebo přijdete o práci. Obvykle je zde čekací lhůta – např. v případě nemoci začne pojišťovna splátky hradit od 30. dne nemoci, někdy až od 60. dne nemoci apod. 

Další nevýhodou je, že toto pojištění hradí přímo vaše splátky hypotéky, ale nic jiného vám nepokryje. Veškeré měsíční poplatky – elektřinu, vodu atd. budete muset dál hradit ze svého. Pokud nemáte sjednanou nějakou další pojistku – např. životní pojištění, bude jen na vás, jak tyto platby uhradíte.

Doporučujeme Doporučujeme

Doporučuje se našetřit si dostatečnou výši rezervy pro tyto účely. Rezerva by měla činit šestinásobek vašich měsíčních výdajů. Pokud měsíčně zaplatíte 20.000 Kč na hypotéku, elektřinu a další poplatky, měli byste mít naspořenou rezervu 120.000 Kč. Jenže ruku na srdce - kdo je v dnešní době schopen takovou rezervu vytvořit? Proto je lepší nespoléhat jen na své úspory a uzavřít i pojištění hypotéky.

Bez zdravotního dotazníku

Jednoznačnou výhodu má pojištění schopnosti splácet v tom, že není obvykle nutné vyplňovat zdravotní dotazník a pojišťovna ani nezkoumá váš zdravotní stav (někdy je tato výhoda jen u hypoték do 2 milionů a u vyšších už se zdravotní dotazník vyplnit musí). 

Nezkoumá se ani náročnost a (ne)bezpečnost vašeho povolání, tak jako u životního pojištění, kde je u některých rizikových povolání vyšší pojistné. Proto klientům, kteří se živí náročnějšími a nebezpečnými povoláními se pojištění schopnosti splácet vyplatí. Jmenujme např. hasiče, záchranáře, lesníky, některé dělníky (např. na stavbách apod.)

Na koho pojištění schopnosti splácet uzavřít?

Další možnou nevýhodou je, že pojištění schopnosti splácet se uzavírá na konkrétní osobu, obvykle majitele hypotéky. Pokud ji uzavíráte jako manželé, druhý z manželů si může i nemusí toto pojištění sjednat. V každém případě pokud si sjednáte pojištění oba, budete jej také platit dvakrát. 

Sleva z úrokové sazby

Banky ale dokážou pojištění schopnosti splácet klientům i zvýhodnit. Obvykle platí, že při sjednání tohoto pojištění alespoň na jednu osobu, jež je v hypotéce zainteresovaná, získáte slevu na úrokové sazbě čímž se sníží RPSN. Tato sleva dělá 0,1 až 0,2 % z úrokové sazby.

2. Pojištění nemovitosti 

Pojištění nemovitosti, na níž si hypotéku berete, je jediné, které je z těchto tří druhů pojištění povinné. Abyste mohli získat peníze z hypotéky – resp. aby vám banka hypotéku vyčerpala, je nutné mít nejprve sjednáno pojištění nemovitosti na dostatečnou výši. Stejně jako ostatní druhy pojištění, i pojištění nemovitosti vám banka nabídne v první řadě ke stejné přímo v jejich ústavu. Otázkou je, zda je nutné jej u nich uzavřít, nebo se můžete poohlédnout jinde. 

Pojistena Nemovitost

Pojištění nemovitosti je povinné, jelikož tím nechráníte jen svůj majetek, ale především majetek banky. V případě, že byste neměli na splátky a nemovitosti přestali splácet, banka vám ji bude chtít zabavit. Je proto nutné – a často je to uvedeno i v podmínkách hypoteční smlouvy – že musíte nemovitost udržovat v dobrém stavu, minimálně v takovém, v jakém byla nemovitost, když jste ji kupovali, v lepším případě ji neustále zvelebovat a zvyšovat tak její hodnotu. Přesto si můžete vybrat, kde toto pojištění uzavřete. Pro banku je důležité, aby bylo uzavřeno na dostatečnou výši – hodnotu nemovitosti. 

Komu je vyplaceno pojistné v případě škody? Ne Ne

V případě, že by došlo k požáru, povodni a dalším živelným katastrofám, které by mohly nemovitost nenávratně poškodit, by vám banka neměla co zabavit. Může se proto stát, že pokud k takové situaci dojde, vyplatí pojišťovna pojištění nikoli vám, jako majitelům nemovitosti a pojistníkům, ale bance. Ta pak bude peníze držet do chvíle, než nemovitost opravíte do takového stavu a hodnoty, jako byla před pojistnou událostí. Pak teprve vám peníze z pojištění vyplatí. A toto může být “kámen úrazu”, který vám může výrazně zkomplikovat nejen obnovení a rekonstrukci poškozené nemovitosti, tak i váš celkový život. 

V případě menších pojistných událostí se obvykle nemusíte bát, že by vám banka peníze z pojištění držela. V takovém případě jsou obvykle vyplaceny ihned majiteli nemovitosti, aby za ně mohl poškozenou nemovitost opravit a opět zvýšit její hodnotu na potřebnou částku.

Tip Tip

I když vám banka nabídne pojištění nemovitosti přímo u nich, nejste povinni jej zde uzavřít. Doporučujeme projít si naše srovnání pojištění nemovitosti a vybrat takové, které vám dokáže poskytnout nejlepší cenu a podmínky.

Kde pojištění nemovitosti uzavřít? Ne Ne

Pojištění nemovitosti vám bude primárně nabídnuto bankou, kde hypotéku sjednáváte. Je to z toho důvodu, že bez tohoto pojištění nesmí banka hypotéku vyčerpat a peníze vám poskytnout. Nejste však povinni si jej přímo u dané banky sjednat. Pojištění nemovitosti můžete sjednat i u jiné pojišťovny, je však důležité, aby bylo sjednáno na dostatečnou výši – tato výše je předem stanovená bankou – a splňovalo náležitosti, které banka určí. 

Po sjednání a zaplacení takového pojištění už stačí jen donést do banky smlouvu a potvrzení o zaplacení pojistného, abyste měli splněny podmínky k vyčerpání hypotéky (těchto podmínek je obvykle více a všechny najdete ve své hypoteční smlouvě.)

Dá se pojištění nemovitosti měnit a upravovat? Ne Ne

Pojištění nemovitosti se dá v průběhu let měnit a upravovat. Neměla by se snižovat pojistná částka, ale může se naopak navýšit podle toho, jak hodnota vaší nemovitosti roste. Pokud zjistíte, že vám jiná banka nastaví pojištění nemovitosti lépe a levněji, je možné si jej převést jinam. Vždy však změny provedené na pojištění nemovitosti, na níž jste čerpali hypotéku, nahlašte bance. V případě, že byste tyto změny včas neoznámily, můžete dostat od banky i nějaký finanční postih.

3. Životní pojištění

Zivotni Pojisteni U Hypoteky

K hypotéce si můžete sjednat životní pojištění. V dnešní době, kdy banky k hypotékám nabízí pojištění schopnosti splácet, již toto pojištění není povinné. Dříve jste se mohli setkat s podmínkou, že aby mohla být hypotéka vyčerpána, musel mít klient životní pojištění sjednáno. Sjednání životního pojištění je dobrovolné a není nutné uzavřít jej u stejné banky, u jaké si berete hypotéku, i když vám ho nejspíš nabídnou. 

Výhody životního pojištění

Životní pojištění má své nesporné výhody. Můžete si jej sjednat u pojišťovny, která vám dokáže nabídnout nejlepší podmínky i cenu. Nastavíte si na něm taková rizika, jaká podle vás nejvíce využijete. Můžete si zde nastavit pojištění na nemoc, trvalou invaliditu i invaliditu nižšího stupně, pojištění pro případ smrti, pojištění vážných nemocí apod. 

Toto pojištění vyplácí pojistnou částku pouze vám, jako pojistníkovi, nikoli bance. Je tudíž jen na vás, zda s touto částkou uhradíte splátku hypotéky a další měsíční poplatky, které je nutné pravidelně hradit. 

V případě, že dojde k vyplacení pojistného, není nutné pojištění ukončit. Může běžet dál. Záleží samozřejmě na tom, jak jej máte nastaveno a o jakou pojistnou událost se jedná. 

Pokud to nemáte nastaveno jinak, může být vyplacená pojistná částka – např. v případě invalidity nebo úmrtí – vyšší, než je zůstatková částka na hypotéce. 

Např. při sjednávání je částka pojištění 2 miliony korun. Ve chvíli, kdy dojde k pojistné události, už jste značnou část hypotéky splatili. Zbývá doplatit např. 500.000 Kč. U pojištění schopnosti splácet pojišťovna doplatí tuto částku bance a pojištění zruší. U životního pojištění je však vyplacena původní sjednaná částka pojištění – tedy 2 miliony korun, a to přímo pojistníkovi nebo jeho dědicům/obmyšleným osobám. Ty pak doplatí hypoteční úvěr (zbývajících 500.000 kč) a zbytek peněz mohou využít na své vlastní potřeby. 

Nevýhody životního pojištění

Nevýhodou životního pojištění naopak bývá, že se při jeho sjednání zkoumá váš zdravotní stav – je nutno vyplnit zdravotní dotazník, popř. dodat některé lékařské zprávy. Je dražší, než pojištění schopnosti splácet hypotéku a pokud vykonáváte rizikové či nebezpečné povolání, může být pojistné ještě navýšeno dle vašeho osobního rizika. 

Životní pojištění vám obvykle nevyřeší situaci, kdy přijdete o práci a tím i o své příjmy. Vztahuje se především na váš zdravotní stav a jeho komplikace.

Doporučujeme Doporučujeme

Chcete uzavřít životní pojištění (ať už k hypotéce, nebo mimo ni) a hledáte to nejlepší? Podívejte se na naše srovnání životního pojištění a vyberte si takové, které vám nabídne nejlepší podmínky.

Na co si dát u pojištění hypotéky pozor

Pojištění hypotéky je obecný název pro několik typů pojistných produktů, z nichž jeden je povinný a dva jsou ryze dobrovolné. Záleží proto na tom, o jaký druh pojištění se jedná. Podle toho také existují kritéria, na která bychom si při sjednávání měli dát pozor.

1. Pojištění nemovitosti Ne Ne

Pojištění nemovitosti je povinné a bez jeho uzavření vám banka hypotéku nevyčerpá. Dejte si pozor především na celkovou výšku pojištění. Minimální částku pojištění obvykle určuje banka. Pokud sjednáte nižší, opět hrozí, že banka hypotéku nevyčerpá. U vyšší pojistné částky hrozí, že nebude odpovídat reálné hodnotě vaší nemovitosti a budete platit zbytečně peníze navíc. Na tuto problematiku je dobré podívat se podrobněji – např. v některém z našich článků. 

U pojištění nemovitosti si také pohlídejte, kdo v případě pojistné události dostane vyplacené pojistné. U vyšší částky jej může pojišťovna zaslat bance, která vám jej uhradí až ve chvíli, kdy nemovitost opravíte a získá opět takovou hodnotu, kterou banka požaduje ve smlouvě.

2. Pojištění schopnosti splácet Ne Ne

U tohoto typu pojištění si pohlídejte především pojištěnou osobu. Pojištění schopnosti splácet se dá uzavřít na jednoho – obvykle na majitele hypotéky – nebo na všechny osoby, které jsou v hypotéce podepsány. Pokud by měl např. pojištění sjednané manžel, ale o práci by přišla manželka, nebude pojištění vyplaceno, přestože to bude velký zásah do rodinných financí. 

Pokud máte sjednáno pojištění schopnosti splácet, je potřeba počítat s tím, že kryje pouze splátky vaší hypotéky. I když přijdete o příjem a nebudete moci platit pravidelné rodinné výdaje, z tohoto pojištění se zaplatí jen hypotéka. Jak budete hradit elektřinu, vodu a další položky, už pojišťovnu zajímat nebude. 

V případě vaší smrti bude z tohoto pojištění splacena hypotéka (jistina), ale vaši dědicové nedostanou navíc ani korunu. Kryje totiž čistě jen hypotéku jako takovou.

3. Životní pojištění Ne Ne

Pokud si sjednáte ke své hypotéce i životní pojištění, bude to jednoznačně pro vás velké plus. Toto pojištění je přímo pro vás, nikoli pro banku. Pozor však dejte na to, aby sjednaná pojistná částka vždy dokázala pokrýt výši jistiny na hypotečním úvěru, popř. u pravidelně vyplácených pojistných částek, aby vám dokázala uhradit alespoň splátku hypotéky. 

Počítejte také s tím, že za životní pojištění zaplatíte podstatně více, než za pojištění schopnosti splácet. Navíc bude platit pouze pro toho, kdo si jej sjedná. Pokud splácíte svou hypotéku napůl s manželkou a chcete, aby byly vaše děti dobře zajištěny v případě, že se vám něco stane, popř. aby byli zajištěni oba partneři v případě, že se něco stane s jedním z nich, je potřeba, aby měli životní pojištění sjednáno oba dva.

Tip Tip

Pojištění hypotéky není strašák. Je to dobrý sluha, ale je potřeba nad tímto pojištěním přemýšlet. Možná si teď pokládáte otázku, kde vybrat nejvýhodnější pojištění? Nejvýhodněji to vyjde na srovnávačích pojištění, protože tam rychle získáte nabídky od několika pojišťoven. Podívejte se na naše srovnání nejlepších srovnávačů pojištění.

Jaká vám hrozí rizika, když nemáte pojištěnou hypotéku?

Pojištění hypotéky sice není vždy povinné, přesto je dobré jej sjednat. Proč? Jaká vám hrozí rizika, pokud si pojištění hypotéky nesjednáte? 

nemovitost s několika riziky

V tomto případě opět záleží na tom, o jaký druh pojištění se jedná. Pojďme si proto ukázat rizika u jednotlivých druhů pojištění zvlášť. 

Pojištění nemovitosti

Pokud si nesjednáte pojištění nemovitosti, rovnou se se svou hypotékou rozlučte. Je totiž povinné a bez jeho uzavření vám banka hypotéku nevyčerpá, tudíž nebudete moci svou nemovitost koupit, postavit nebo rekonstruovat. 

Povinné je toto pojištění z mnoha důvodů – tím hlavním však je, že pokud dojde k pojistné události, která zcela zničí vaši nemovitost, nebo extrémně sníží její hodnotu, budete muset bez pojištění nemovitosti vše hradit ze svého. S pojištěním platí, že vám pojišťovna událost proplatí a vy můžete nemovitost zrekonstruovat do takového stavu, aby byla její hodnota stejná nebo vyšší, jako je uvedeno v hypotéce. 

Pojištění schopnosti splácet

Toto sice není povinné pojištění, ale má své nesporné výhody, které jsme uvedli již výše. Pokud byste jej nesjednali, banka vám hypotéku vyčerpá, ale berete na sebe riziko, že v případě své nemoci či ztráty zaměstnání dodržíte podmínky ve smlouvě a budete vždy pravidelně hradit své splátky hypotéky. Kde na ně vezmete a zda máte naspořenou dostatečnou rezervu, to v tu chvíli banku zajímat nebude. 

Pokud splátky hradit nebudete, můžete dostat sankce od banky. V případě trvalého nesplácení úvěru pak může dojít k exekuci a zabavení nemovitosti bankou. 

Životní pojištění

V tomto případě je jen na vás, zda si životní pojištění sjednáte. Stejně jako u pojištění schopnosti splácet je důležité ve chvíli, kdy onemocníte, zraníte se a nebudete mít svůj pravidelný příjem. Životní pojištění vám může pomoci splátku hypotéky uhradit a ještě získat nějaké peníze na další pravidelné poplatky navíc. Pokud ji nebudete mít sjednanou, budete muset tyto poplatky hradit stejně. A je jen na vás, zda máte naspořenou dostatečnou rezervu. V případě, že nemáte ani jedno, můžete se dostat do prodlení se splácením a následných komplikací a sankcí ze strany banky. 

V případě dlouhodobého nesplácení hypotečního úvěru banka bude požadovat vaši nemovitost, kterou má v zástavě. 

Shrnutí: Pojištění hypotéky: ano nebo ne?

I když může mít někdo k pojistným produktům výhrady, faktem je, že je vždy lepší jej sjednat a “být v klidu”, než abyste se dostali do finančních problémů a neměli na splácení, nebo dokonce na opravu své nemovitosti ve chvíli, kdy dojde k živelné pohromě nebo jiné pojistné události a vaše nemovitost bude poškozena nebo poklesne její hodnota pod úroveň uvedenou ve smlouvě o hypotéku. 

Pojištění nemovitosti vám pomůže řešit případné pojistné události. Pojištění schopnosti splácet hypotéku vám pokryje pravidelné měsíční splátky, popř. doplatí celou jistinu ve chvíli, kdy dlouhodobě onemocníte či přijdete o práci a nebudete mít svůj pravidelný příjem, popř. zajistí vaši rodinu – dědice, když dojde k vašemu úmrtí.

Časté otázky k pojištění hypotéky

Jaká je cena pojištění hypotéky? Ne Ne

Pojištění hypotéky se vždy odvíjí od toho, jak vysokou hypotéku si berete, popř. jaká je výše vašeho pojištění. V případě pojištění nemovitosti určuje výši hypotéky hodnota nemovitosti. I když si třeba berete hypotéku jen na rekonstrukci – např. 500.000 kč, ale hodnota vaší nemovitosti dosahuje 5 milionů, je lepší pojistit ji na reálnou, popř. budoucí hodnotu nemovitosti (hodnota po provedení rekonstrukce), aby v případě pojistné události byl vyplacen dostatek peněz a vy jste mohli nemovitost opět uvést do stejného stavu.

Vyplatí se pojištění hypotéky? Ne Ne

I když mohou mít pojištění k hypotéce své mouchy, ve finále je vždy  lepší mít je sjednané. Pojištění nemovitosti je povinné, takže v tomto případě ani nemá smysl řešit, zda se vyplatí. Nikdo nechce zažít situaci, kdy je jeho nemovitost extrémně poškozena – např. živly – a nemá na opravu. Pojistka je v tomto případě často jediným a nejlepším řešením. U pojištění schopnosti splácet či u životního pojištění je možnost variabilní. Je jen na vás, zda si jej sjednáte či nikoliv. Pokud však nemáte v rezervě naspořené opravdu vysoké částky pro případ, že přijdete o svůj pravidelný příjem, nebo dokonce zemřete, je vždy lepší mít alespoň jeden z těchto typů pojištění sjednaný. Myslete na to, že zajišťujete nejen sami sebe, ale i svou rodinu a případné dědice/pozůstalé. 

Více o výhodách pojištění hypotéky se dozvíte v tomto našem článku.

Kolik zaplatíte za pojištění schopnosti splácet? Ne Ne

Pojištění schopnosti splácet se odvíjí opět od výše hypotéky, resp. od výše splátky. Řeší totiž vaši pravidelnou splátku v případě, že přijdete o svůj pravidelný příjem. Toto pojištění se platí měsíčně, zároveň se splátkou vaší hypotéky. Obvykle ji tvoří procentuální část z výše splátky – u varianty, která zahrnuje i ztrátu zaměstnání, může být vyšší. 

Např. Je li splátka vaší hypotéky 9700 Kč, a pojištění schopnosti splácet (včetně ztráty zaměstnání) tvoří 10 % ze splátky, budete platit měsíčně 970 Kč za toto pojištění. U pojištění bez ztráty zaměstnání to může být méně – např. 8 % ze splátky. 

Výška pojištění schopnosti splácet je obvykle 5 – 10 % z výše měsíční splátky hypotéky. Záleží vždy na tom, co všechno je v pojištění zahrnuto i jak to má nastavena konkrétní banka/pojišťovna.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!