Pokud se chystáte vzít si půjčku nebo úvěr, je třeba si dát pozor na mnoho úskalí, které v sobě mají úvěrové smlouvy ukryté. Jedním z nich je i RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Ta vám umožní porovnat výhodnost nabízených spotřebitelských úvěrů u jednotlivých bank. Obecně můžeme říct, že čím nižší je hodnota RPSN, tím výhodnější úvěr je. Pojďme si nyní detailně probrat jak se RPSN charakterizováno, jaké poplatky jsou v něm zahrnuty a na co si dávat pozor.

Co je RPSN?

RPSN neboli Roční Procentní Sazba Nákladů v sobě zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale také další náklady na úvěr jakými jsou například poplatek za vedení úvěrového účtu nebo poplatek za uzavření úvěrové smlouvy. RPSN musí být vždy uváděno v inzerci na půjčku, a to ze zákona. Pokud by tomu tak nebylo, úvěr je automaticky úročen tzv. repo sazbou ČNB, co býváno zákazníky zpravidla výrazně výhodnější, takže s absencí RPSN setkáte jen ve výjimečných případech.

Co Je Rpsn

RPSN udává tedy procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Jelikož je velice obtížné porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů půjček pouze podle roční úrokové míry úvěru, je RPSN velkým pomocníkem při rozhodování a orientaci v různých nabídkách.

Co (jaké poplatky) RPSN zahrnuje?

RPSN  v sobě zpravidla zahrnuje další náklady a poplatky:

 • Poplatky za vyřízení půjčky,
 • poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky),
 • poplatky za správu úvěru,
 • poplatky za vedení účtu,
 • poplatky za převody peněžních prostředků,
 • akontaci,
 • odkupní cenu předmětu u leasingu,
 • výpisy o stavu vašeho úvěru,
 • pojištění schopnosti splácet.

Jak již bylo řečeno, RPSN musí na rozdíl od úroků až na výjimky zohlednit také ostatní náklady půjčky, což pro zákazníka znamená to, že získá lepší a přesnější představu o tom, kolik ho bude půjčka ve skutečnosti stát.

Pokud máte například u úvěru úrokovou míru např. 7 % p. a., díky dalším poplatkům zaplatíte rozhodně více. V ideálním případě by mělo být RPSN totožné s roční úrokovou sazbou, ale to se bohužel nestává, protože by to znamenalo, že s úvěrem nejsou spojeny žádné další poplatky.

Kdy a proč sledovat RPSN?

Hodnotu RPSN je vhodné sledovat v okamžiku, kdy se chystáte si vzít úvěr, hypotéku nebo bankovní nebo nebankovní půjčku, ale zajímat by vás mělo i u nejlepší konsolidace půjček nebo u refinancování hypotéky. A čím vyšší úvěr plánujete, tím spíše je důležité RPSN sledovat, protože vám důkladná příprava a výběr finanční instituce s nejlepší nabídkou, mohou ušetřit někdy i nemalé peníze. S RPSN snadno posoudíte, jestli je nabídka opravdu výhodná. Čím více se totiž od sebe liší úroková sazba a RPSN, tím více uhradíte na poplatcích.

Některé finanční společnosti lákají klienty na nízký úrok, ovšem RPSN může být velice vysoké, a tím pádem vás půjčka vyjde nakonec draho.

K čemu vám je RPSN dobré?

Kdy Sledovat Rpsn
Přehlížení RPSN se nevyplácí.

RPSN je od 1. ledna 2002 v České republice povinné uvádět u všech půjček a úvěrů, a to v zájmu zvyšování ochrany spotřebitele. Konkrétně se jedná o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ovšem někteří poskytovatelé úvěru se snaží význam RPSN zlehčovat a uvádějí jej tím nejdrobnějším písmem v rohu nabídky nebo pod čarou či v formě RPSN od…Už to značí, že k tomu mají zřejmě své důvody a ty nebudou zrovna v souladu se zájmy klientů.

Abychom si lépe dokázali představit, k čemu je tedy to RPSN v praxi dobré, vysvětlíme si to na jednoduchém příkladu. Pokud dvě banky budou nabízet půjčku s úrokem 6 % p. a., neznamená to, že tyto nabídky jsou totožné. Pokud si jedna banka k půjčce nepřipočítává již žádné poplatky a náklady a druhá naopak využívá všechny výše zmíněné poplatky, bude konečná cena úvěru značně odlišná.

Jak se počítá RPSN?

Zjednodušeně můžeme říct, že RPSN je součtem úrokové míry, za kterou úvěrová společnost půjčku nabízí, a k tomu ještě všech poplatků, které společnost k půjčce připočítává. Odborně tedy RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů. Výpočet je tedy poměrně složitý, ale přesto si můžeme uvést jeho rovnici:

Vzorec Rpsn

Legenda

§  m je počet poskytnutých půjček,
§  Aije výše i-té poskytnuté půjčky,
§  ti je doba v letech, kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
§  n je počet plateb,
§  Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
§  sj je doba v letech, kdy byla j-tá platba zaplacena.

Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že pokud je avizovaný úrok například ve výši 10 % a do RPSN se přičte dalších například 5 %, je výsledný úrok půjčky ve výši 15 %, což je výrazný rozdíl zejména u větších půjček, které se budou splácet delší období.

Jaký je rozdíl mezi úrokem a RPSN?

Úrokové sazby u půjček mohou být uváděny v různých formách. Jedná se o roční úrokovou sazbu (p.a.), čtvrtletní úrokovou sazbu (p.q.) nebo měsíční úrokovou sazbu (p. m.). Každý tento ekonomický ukazatel má samozřejmě jinou vypovídací hodnotu a je třeba si na to dávat při rozhodování o úvěru velký pozor.

RPSN má oproti úrokové míře dvě velké výhody. Všichni poskytovatelé půjček jsou povinni uvádět RPSN na roční bázi, takže nemůže docházet k matení spotřebitele a navíc jsou při výpočtu RPSN zohledněny nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž všechny další náklady stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru.

Na co si dát pozor při žádosti o půjčku nebo úvěr?

Při žádosti o půjčku nebo úvěr si musí klient dávat pozor na spoustu chytáků, nejasností a úmyslnému zamlčování informací. Mluvíme samozřejmě o nedůvěryhodných poskytovatelích půjček. Může se vám stát, že někdo uvádí další náklady na půjčku jinde než v RPSN. V tom případě zvyšte svou pozornost, protože je zřejmé, že se poskytovatel půjčky tímto způsobem snaží vyhnout jasnému prezentování konečné ceny za své služby.

Můžete se také setkat s tvrzením, že RPSN nabízení půjčky j od … %. Spotřebitelé samozřejmě rádi slyší a doufají v dolní hranici této sazby, ovšem je na první pohled zřejmé, že tuto uvedenou hodnotu nikdy nezískají, protože z nějakého důvodu se na ně nebude vztahovat. Odůvodnění úvěrových společností může být například:

 • nízká bonita spotřebitele,
 • jiná půjčovaná částka než byla uvedena v reklamě,
 • tím, že mohou náklady na vedení účtu a platební transakce nezahrnout do reklamního tvrzení,
 • tím, že zrovna včera se podmínky na trhu půjček změnily.

Vždy je při rozhodování o půjčce brát v potaz také následující fakta:

 • Konečná částka, kterou opravdu zaplatíte.
 • Za kolik vám stejnou půjčku nabídnou jinde.
 • Zda jsou do RPSN zahrnuty náklady na vedení účtu a platební transakce.
 • Jak úvěrová společnost přistupuje k případnému zpoždění splácení.

Nejčastější otázky okolo RPSN

Co znamená zkratka RPSN? Ne Ne

Zkratka RPSN znamená Roční Procentní Sazbu Nákladů, která zahrnuje kromě úrokové sazby také další náklady na úvěr.

Co je RPSN u hypotéky? Ne Ne

Jedná se o transparentní ukazatel, jak výhodná jej konkrétní hypotéka ve skutečnosti, a to nejen podle úrokové sazby, ale i dalších poplatků, které jsou součástí hypotéky.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!