Havarijní pojištění je jedním z volitelných pojištění, které si můžete u pojišťovny sjednat nad rámec povinného ručení. Slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu nebo neoprávněného užití vozidla. Při uzavřeném pojištění v těchto případech obdržíte od pojišťovny náhradu škodu, kterou na vozidle utrpíte.

Jeho uzavření je tak třeba vždy pečlivě zvážit, jelikož úhrada škod z vlastní peněženky může být někdy nad vaše finanční možnosti. V tomto okamžiku by vám sjednané havarijní pojištění vozidlo zachránilo před případnou likvidací nebo nutným prodejem. Havarijní pojištění vás vyjde průměrně na zhruba 10 000 Kč, záleží vždy však na typu a stáří automobilu. Ovšem v okamžiku, kdy dojde ke škodě vzniklé havárií, vandalismu nebo dokonce krádeži, jeví se tato částka téměř jako bezvýznamná.

Dříve se nevyplatilo pojišťovat starší vozidla, protože pojišťovny nezohledňovaly stáří auta. Dnes to však již neplatí a havarijní pojištění jsou dělaná na míru i starším automobilům. Je také vhodné, aby řidič ideálně jednou ročně požádal o aktualizaci pojistné smlouvy a neplatil zbytečně vysoké pojistné. To by se totiž mělo snižovat, stejně jako klesá hodnota pojištěného vozu.

Stanovení výše pojistného

Stanoveni Ceny Havarijniho Pojisteni
U havarijního pojištění je potřeba dobře si spočítat, zda se vám vyplatí, nebo ne.

Jednotlivá sjednaná havarijní pojištění se cenově liší. A rozdílné jsou také limity plnění, které od pojišťovny v případě pojistné události získáte. Konečná cena pojistného se však neodvíjí jen od typu vozidla a jeho pořizovací ceny, ale je důležitá brát ohled také na další faktory:

  • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné),
  • výše spoluúčasti (čím vyšší spoluúčast, tím levnější pojistné),
  • bydliště majitele vozidla,
  • frekvence platby (roční frekvence je nejvýhodnější),
  • bezeškodní průběh předchozího pojištění.

Tip Tip

Sjednejte si havarijní pojištění současně při sjednání povinného ručení, můžete tak získat nejen slevu na toto pojištění, ale například i výhodnější asistenční služby a jiné benefity. Nejlepší havarijní pojištění najdete v našem srovnání.

U asistenčních služeb je vždy třeba dávat pozor nato, které asistenční služby vám budou zdarma poskytnuty a které vám pojišťovna pouze zprostředkuje. Rozsah služeb si určuje každá pojišťovna individuálně. Například havarijní pojištění Kooperativa je na asistenční služby poměrně štědré a stejné je to například u havarijního pojištění Generali Česká. Mezi běžné služby však patří odtah vozidla, vyproštění vozidla, oprava vozidla na místě, úschova nepojízdného vozidla, náhradní doprava domů a ubytování pro posádku vozidla. Samozřejmě však máte možnosti si připlatit za rozšíření těchto služeb.

Obecně tedy platí, že čím lepší havarijní pojištění máte sjednané, tím bude dražší. Za kvalitu se prostě platí. Na druhou stranu však máte na výběr a vždy lze zvolit levnější variantu pojištění proti rizikům, která hrozí vašemu automobilu nejčastěji. Vždy je však důležité si všechna rizika dobře promyslet, než se rozhodnete uzavřít smlouvu. Například pokud parkujete automobil v garáži, trošku postrádá smysl jej pojišťovat proti živelným událostem.

Kdy se vyplatí uzavřít havarijní pojištění?

Havarijni Pojisteni
Jeden z případů, kdy se vyplatí mít havarijní pojištění.

Uzavřít společně s povinným ručením také havarijní pojištění nemusí být ale výhodného pro každého. Pokud máte dostatek finančních prostředků na případnou opravu vozidla nebo nákup náhradního vozidla v případě jeho úplného zničení nebo odcizení, asi pro vás nebude mít úplně smysl. Je však třeba si obě varianty dopředu propočítat a na základě toho se rozhodnout.

Obecně je havarijní pojištění vhodné zejména pro novější vozidla z důvodu jejich vyšší pořizovací ceny. Při uzavírání pojistné smlouvy si dávejte dobrý pozor i na výši spoluúčasti, kterou se budete podílet na výši vzniklé škody. Pokud je vozidlo nezbytné pro vaše dojíždění do zaměstnání, pro zajištění chodu rodiny nebo podnikání, je vhodné si sjednat k havarijnímu pojištění ještě připojištění náhradního vozidla.

Havarijní pojištění má v České republice uzavřena zhruba jedna třetina motoristů, ostatní jej nepovažují za nutné, respektive pro ně může být příliš drahé. Ovšem havarijní pojištění je platné také v zahraničí a tam se vám může více než vyplatit. Nikdy totiž nevíte, co se vám může při cestě na dovolenou přihodit a havarijní pojištění vám poskytne alespoň finanční jistotu.

Doporučujeme Doporučujeme

Před uzavřením a podpisem smlouvy se vždy důkladně a podrobně seznamte s pojistnými podmínkami, zejména doporučujeme se zaměřit na výluky z pojištění. Ušetřit za havarijní pojištění vám pomůže některý srovnávač. Nejlepší srovnávače pojištění najdete v našem srovnání, kde jsme si proklepli, jak tyto srovnávače fungují.

Jaké škody kryje havarijní pojištění?

Havarijni Pojisteni Celniho Skla
Poškození čelního skla patří mezi časté nehody.

Jak již bylo řečeno, tak havarijní pojištění kryje škody na vozidle pojištěného. Kryje události, při kterých dojde k poškození nebo zničení vozidla při havárii. Patří sem zaviněné i nezaviněné dopravní nehody, pád cizího předmětu na vozidlo nebo i střed se zvěří. Dále kryje odcizení celého vozidla nebo jeho jednotlivých částí, poškození automobilu působením přírodních sil jako jsou kroupy, povodně, pád sněhu ze střechy a podobě. Havarijní pojištění vám pokryje i škody na vozidle záměrně způsobené třetí osobou – proříznutí pneumatik, poškrábání auta klíčem, posprejování vozidla, jeho zapálení a další.

Kromě toho je možné si sjednat ještě připojištění k havarijnímu pojištění, které kryje další vedlejší rizika:

  • čelní sklo,
  • zavazadla a věci osobní potřeby,
  • úraz přepravovaných osob,
  • mimořádná výbava,
  • náklady spojené s náhradním vozidlem.

Doporučujeme Doporučujeme

Čím více rizik zvolíte, tím výhodnější budete pojištění mít. Kombinace více rizik totiž cenu celkového pojištění tlačí dolů.

Kdy vám nebude pojistné plnění vyplaceno?

Pojistné plnění z havarijního pojištění vám pojišťovna může odmítnout vyplatit ve stanovených případech. A to například pokud je osoba, která vozidlo řídila nezletilá nebo nevlastní řidičské oprávnění či byla pod vlivem alkoholu nebo drog. Další odmítnutí může přijít v okamžiku, kdy bylo vozidlo použito k trestné činnosti osobou pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby.

Zpravidla obdržíte pojistné plnění do 15 dnů od ukončeného šetření.


Co číst dále:


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!