NN Životní pojištění Orange risk Recenze NN Životní pojištění Orange risk Recenze

Vydáno: 30. 9. 2021

Aktualizováno: 9. 1. 2024

Shrnutí recenze

Životní pojištění NN Orange Risk je ideálním řešením v případě, že chcete být pojištěni na základní rizika, jako jsou nemoc, úraz, smrt nebo trvalá invalidita. Připojistit se dá i hospitalizace nebo pojištění velmi závažných onemocnění. Co oceňujeme, je možnost připojištění dlouhodobé péče. To se vyplatí v případě, že se pojištěný stane v důsledku nemoci nebo úrazu dlouhodobě nesoběstačným a získá nárok na příspěvek na péči. Toto životní pojištění se dá uzavřít telefonicky nebo s poradcem, který si s vámi na vaši žádost domluví schůzku na místě, které si sami zvolíte.

Celkové skóre 7.8/10 se skládá z hodnocení všech 23 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
Hodnocení redakce
hodnoceno 23 parametrů
7.8/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 20x Přidat hodnocení
2.7/5
Celkové skóre 8.8/10 se skládá z hodnocení 8 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
8.8/10
Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
7.5/10
Celkové skóre 6.7/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
6.7/10
Celkové skóre 8/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
8/10

Výhody

 • Všestranné životní pojištění pro případ smrti, invalidity, nemoci i úrazu
 • Připojištění dlouhodobé péče
 • Velká variabilita a flexibilita

Nevýhody

 • Výpověď lze učinit jen 6 týdnů před koncem pojistného období
 • Chybí online chat

Všestranné životní pojištění pro případ smrti, invalidity, nemoci i úrazu.

Pojištění rizik
Celkové skóre 8.8/10 se skládá z hodnocení 8 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
8.8/10

Nn Zivotni Pojisteni Predstaveni

Pojišťovna NN umožňuje uzavřít hned několik typů životního pojištění. Chcete-li platit pouze za pojištění rizik, je ideální variantou NN Orange Risk. Pokud byste se chtěli pojistit vyšší částkou pro případ výpadků svých příjmů, nebo být zajištěni i po ukončení trvání smlouvy, je možné zvolit některé z životních pojištění s investiční složkou. V takovém případě je ale vhodné domluvit si osobního poradce, který si s vámi sjedná schůzku a vše s vámi předem probere, vysvětlí princip investování a nastaví s vámi vhodné investiční portfolio, stejně jako celou pojistku.

Životní pojištění NN Orange Risk je vytvořeno tak, aby vás chránilo v případě rizik, která by mohla v životě nastat a zkomplikovat tak život vám nebo vašim blízkým. Nemůže zabránit, aby se zmíněná rizika vůbec nestala, ale může pomoci vyřešit finanční komplikace ve chvíli, kdy to nejvíce potřebujete. Tedy v době, kdy z důvodu nemoci, úrazu nebo invalidity přijdete o svůj běžný příjem. Proto je důležité, mít pojištění uzavřené především ve chvíli, kdy máte vysoké výdaje, náklady na bydlení, platíte nějaké úvěry či hypotéky, nebo když chcete např. zajistit své děti či partnery pro případ, že byste zemřeli.

Pracovní neschopnost
Pojištění pracovní neschopnosti pomáhá dorovnat plat při dlouhodobé nemoci, obvykle od 15., 30., nebo 59. dne nemoci.
Ano
Invalidita
Toto pojištění vyplatí buď jednorázovou částku nebo postupnou měsíční rentu v případě invalidity 1. - 3. stupně.
Ano
Smrt
Pojištění smrti z důvodů nemoci, úrazu, jakýchkoli příčin. Vyplatí pojistné obmyšleným osobám po smrti pojištěného.
Ano
Hospitalizace
Proplácí pobyt v nemocnici, většinou od 24 hodin
Ano
Úrazové pojištění
Vyplácí denní odškodné za úraz, obvykle podle délky léčení - např. 200 (částka) x 21 (počet dní léčení úrazu)
Ano
Pojistné krytí na koronavirus
Pokud jste na nemocenské nebo v nemocnici kvůli koronaviru, pojistné vám bude vyplaceno
Ano
Investiční složka
Část peněz klienta jde na pojištěná rizika a část do investičních fondů, kde dochází k jejich zhodnocení. V případě úspěšných investic klient dostane na konci pojištění vyplacenou vyšší částku, než u kapitálového pojištění.
Ne
Závažná onemocnění
Pojistné se vyplácí i v případě velmi vážných onemocnění - rakovina, kardiovaskulární onemocnění, roztroušená skleróza apod.
Ano
Tip Tip
Náš tip

Chcete být pojištěni i pro případ invalidity I. a II. stupně? Pak je životní pojištění NN Orange Risk ideální volba! Umožňuje pojistit invaliditu III. a IV. stupně, a k ní pak i zmíněné nižší stupně. Pokud byste raději prošli ještě další možná životní pojištění, podívejte se na naše Srovnání životních pojištění.

NN Orange Risk kryje v základu nemoc, úraz, invaliditu a úmrtí. Zvolit můžete ale i řadu připojištění, např. pojištění velmi vážných onemocnění, hospitalizaci apod. Pojďme se nyní na jednotlivá rizika podívat podrobněji, ať víte, jak pojistka funguje a co všechno se do jednotlivých rizik zahrnuje.

Nn Zivotni Pojisteni Rizika

Připojištění smrti si můžete vybrat ze dvou variant. Připojištění smrti následky úrazu platí pro úraz, který se stane v průběhu pojištění a smrt způsobí do 3 let.  Připojištění smrti z jakýchkoliv příčin pak zahrnuje jak úraz, tak nemoc. Připojištění smrti se dá uzavřít buď na konstantní nebo klesající pojistnou částku.

Připojištění invalidity NN Orange Risk pojišťuje hned v několika variantách, a to jak v případě, že by invalidita vznikla z důvodu úrazu, tak i nemoci. Jednotlivé druhy tohoto připojištění se odráží od toho, jaký stupeň invalidity byl pojištěnému přiznám. Základem je připojištění invalidity 3. a 4. stupně. K němu je pak možné připojistit 2. stupeň a k němu zase 1. stupeň. Vzhledem k tomu, že některá životní pojištění pojistit 1. stupeň invalidity neumožňují, je toto velká výhoda. Možné je také připojistit zproštění od placení pojistného.

Připojištění závažných onemocnění od NN Orange Risk se vztahuje na čtyři nejčastější choroby – rakovinu, mrtvici, infarkt a roztroušenou sklerózu. Pojistná částka v případě některé z nich odpovídá rozsahu nemoci, tedy zda je rozsah mírný, střední nebo extrémní. Pojistit lze ale i závažné zdravotní následky.

Pojištění pro případ úrazu se vyplácí na úrazy, které se léčily nejméně 3 dny. Při plnění se vyplácí pojistné plnění podle délky úrazu, tedy počet dní vynásobený sjednanou částkou. V případě dlouhodobějšího léčení se pojišťovna řídí tabulkou, která určuje standardní dobu léčení každého typu úrazu.

Druhou možností je pojištění trvalých následků s progresí.

Připojistit je možné také pracovní neschopnost, při které nemůžete vykonávat zaměstnání, popř. samostatnou výdělečnou činnost. Platí pro pracovní neschopnost od 29. dne na nemocenské a maximální délka výplaty je 365 dnů.

Připojištění dlouhodobé péče LTC je určeno k pokrytí nákladů na péči o pojištěného, který se stal následkem úrazu nebo nemoci dlouhodobě nesoběstačným. Tento druh připojištění se dá sjednat pro dlouhodobou péči III. a IV. stupně. Volitelně se pak dá připojistit i II. stupeň.

Posledním připojištěním, které se dá k NN Orange Risk sjednat, je hospitalizace. Tu pojišťovna hradí při poskytnutí nemocniční péče od 24 hodin pobytu, ať už se tak stalo z důvodu nemoci nebo úrazu, a to každý den, kdy jste v nemocnici pobývali. Proplatit lze nejvíce 730 dní.

Všestranné životní pojištění pro případ smrti, invalidity, nemoci i úrazu.

Podmínky pojištění
Celkové skóre 7.5/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
7.5/10

Nn Zivotni Pojisteni Podminky

Největší výhodou životního pojištění NN Orange Risk je jeho velká flexibilita a variabilita. Pojištěná rizika můžete měnit v průběhu let tak, jak to vyhovuje vám a vaší rodině. Pojistka dokáže pohodlně reagovat na vaše životní změny a tak můžete přidávat a ubírat druhy rizik, stejně jako snižovat nebo zvyšovat pojistné částky.

Pojistné podmínky k Životnímu pojištění NN Orange Risk jsou poměrně dlouhé. Čítají 69 stránek textu, který je napsán celkem srozumitelně. Výluky v pojištění samozřejmě najdete, stejně jako u jiných pojišťoven. Týkají se především výplaty pojistného v případě úrazu po požití alkoholu, smrti v případě sebevraždy apod. To mají téměř všechny pojišťovny totožné.

Výhodou je bonus za zdravý životní styl, kdy můžete čerpat slevy na pojistném např. za to, že chodíte darovat krev.

Pokud byste se rozhodli svou pojistku vypovědět, je potřeba to udělat vždy 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud platíte své životní pojištění měsíčně, počítejte vždy s tím, že smlouva poběží cca do konce následujícího měsíce.

Výhodou je, že i při předčasném vypovězení životního pojištění NN Orange Risk neplatíte žádné sankce, pouze je potřeba počítat s tím, že pojistné se platí za každý měsíc, dokud smlouva není skutečně ukončena.

Výluky, kdy neplatí pojištění
Výluky z pojištění jsou případy, v nichž pojišťovna pojistné nevyplácí.
Ano
Podmínky jsou srozumitelné
Pojistné podmínky jsou napsány tak, že je klient bez problémů pochopí.
Ano
Počet stran pojistných podmínek
Kolik stran mají pojistné podmínky. Čím méně stran, tím lépe.
69
Bonus za zdravý život
Pojišťovna vyplácí speciální bonusy, nebo poskytuje slevy klientům, kteří žijí zdravě, nekoupí, sportují nebo darují krev.
Ano
Výpovědní lhůta
Jak dlouho bude trvat, než bude vaše pojištění předčasně na vaši žádost zrušeno.
6 týdnů před koncem pojistného období
Bez sankcí
Za předčasnou výpověď pojistné smlouvy pojišťovna účtuje poplatek/sankci.
Ano

Jak lze uzavřít pojištění
Celkové skóre 6.7/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
6.7/10

Nn Zivotni Pojisteni Jak Se Pojistit

Životní pojištění NN Orange Risk je možné uzavřít telefonicky, popř. na pobočce pojišťovny. Není však reálné uzavřít jej na jakékoliv pobočce. Proto je lepší kontaktovat podporu telefonicky s tím, že předají váš kontakt na poradce v oblasti, kde bydlíte. Ten se s vámi spojí a uzavře s vámi pojištění buď po telefonu, nebo si domluví schůzku.

Pokud byste trvali na uzavření pojistky na pobočce, doporučujeme nejprve zavolat na nejbližší pobočku, nebo na tu, kterou chcete navštívit, a ověřit si, zda jsou schopni toto pojištění s vámi uzavřít.

Nevýhodou je, že NN Orange Risk se nedá sjednat online, což je vždy nejjednodušší a nejrychlejší varianta.

On-line
Pojištění si klient může uzavřít sám - na webových stránkách/online.
Ne
Telefonicky
Pojištění lze uzavřít po telefonu s operátorem klientské linky.
Ano
Na pobočce
Pojištění lze uzavřít na pobočce pojišťovny.
Ano
Všestranné životní pojištění pro případ smrti, invalidity, nemoci i úrazu.

Podpora
Celkové skóre 8/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
8/10

Klientskou podporu má pojišťovna NN řešenou na e-mailu nebo na telefonu. Pokud budete chtít zaslat informativní dotazník, zjistíte, že lze pouze doplnit své telefonní číslo s žádostí o telefonický kontakt. My jsme vyzkoušeli e-mailovou komunikaci, ale na naše dotazy odpověď nedorazila. Místo toho nám napsali, ať předáme svůj telefonní kontakt, že se s námi spojí příslušný operátor.

Zvolili jsme proto rovnou klientskou linku, kde jsme byli okamžitě přepojeni na specialistu. Ten nám vše podrobně vysvětlil a odpověděl na všechny naše dotazy. Klientská podpora NN je velmi ochotná a vstřícná. I přes nezodpovězené dotazy v e-mailu ji hodnotíme velmi pozitivně.

Telefon
Klientská podpora/linka
Ano
E-mail
Dotazy lze zasílat na e-mail
Ano
Live chat
Dotazy lze pokládat pojišťovně online, pomocí chatu
Ne
Zodpovězené otázky
Počet položených a zodpovězených otázek, které jsme dali klientské podpoře.
10/10
Odpověď do 24 hodin
Ano
Celkové hodnocení
Jak celkově hodnotíme klientskou podporu pojišťovny
Výborné
Doporučujeme Doporučujeme

Nevyhovuje vám nabídka nebo nastavení tohoto pojištění? Pojďte si porovnat nabídky více pojišťoven do našeho aktualizovaného srovnání životních pojištění.

Časté otázky

Co pokrývá životní pojištění? Ne Ne

Životní pojištění je typ pojištění, který poskytuje finanční ochranu pro případ smrti pojištěné osoby. Pokrytí a podmínky životního pojištění mohou být různé v závislosti na konkrétní politice a pojišťovně. Většinou však pokrývá několik věcí. Celkově řečeno, životní pojištění poskytuje finanční ochranu pro rodinu nebo příjemce pojištěné osoby v případě smrti pojištěnce. Vzhledem k tomu, že podmínky a pokrytí mohou být různé, je důležité podrobně prozkoumat a porovnat různé politiky životního pojištění, než se rozhodnete pro to pravé.

Kdy se vyplatí životní pojištění? Ne Ne

Pokud máte rodinu nebo jiné závislé osoby, může být životní pojištění užitečné, protože vám poskytuje zajištění a ochranu v případě, že se něco stane a už nebudete schopni platit za výdaje svých závislých. Pokud máte velké dluhy, jako jsou hypotéky nebo půjčky, může být životní pojištění užitečné pro krytí těchto závazků v případě, že zemřete. Pokud máte omezené finanční prostředky a nechcete zatížit své závislé osoby náklady na pohřeb a další náklady spojené se smrtí, může být životní pojištění užitečné. Pokud chcete zajistit budoucnost svých závislých nebo pomoci s jejich vzděláním, může být životní pojištění užitečné pro krytí nákladů na tyto výdaje.

Je důležité vzít v úvahu, že každá politika životního pojištění se liší v závislosti na podmínkách a podrobnostech politiky, a také v závislosti na individuálních potřebách každého jednotlivce. Proto je důležité prozkoumat různé možnosti a konzultovat s odborníky, aby se rozhodli, zda je životní pojištění pro vás a vaše potřeby vhodné.


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!

NN Životní pojištění zkušenosti a recenze zákazníků

1 zkušeností
Hodnocení - 1 Hodnocení - 2 Hodnocení - 3 Hodnocení - 4 Hodnocení - 5

Této pojišťovně se prosím vyhněte velkým obloukem ,platíte a slibují ..když mají plnit tak se nikoho nedovoláte ,jenom jim vyhovuje hospodařit s penězi nás všech..když chcete odejít ještě zaplatíte pokutu

Hodnocení - 1
Miroslav Strýček
28. 11. 2023