Generali Česká Životní pojištění Můj život Recenze Generali Česká Životní pojištění Můj život Recenze

Hodnotil/a Redakce 5nej

Vydáno: 30. 9. 2021

Aktualizováno: 25. 4. 2024

Shrnutí recenze

Životní pojištění Můj život je produktem pojišťovny Generali. Je komplexní a dostatečně flexibilní, aby si jej mohl uzavřít jednotlivec, nebo i celá rodina najednou. Rizika i pojistné limity se dají nastavit podle přání klienta a navíc je možné v průběhu pojištění limity navyšovat, aniž by bylo nutné dokládat lékařské zprávy. Pro ty, co milují adrenalinové sporty má pojištění výhodu – 2x do roka lze nastavit zdarma pojištění adrenalinových sportů, a to až na 14 dní. Toto pojištění lze sjednat s investiční složkou, nebo bez ní.

Celkové skóre 6.8/10 se skládá z hodnocení všech 23 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
Hodnocení redakce
hodnoceno 23 parametrů
6.8/10
Hodnocení uživatelů
hodnoceno 4x Přidat hodnocení
4.5/5
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 8 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
10/10
Celkové skóre 5/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
5/10
Celkové skóre 3.3/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
3.3/10
Celkové skóre 9/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
9/10

Výhody

 • Komplexní pojištění – od úmrtí, přes pracovní neschopnost až po velmi vážná onemocnění
 • Pojistit lze jednotlivce i celou rodinu najednou
 • Možnost vybrat si pojištění s investiční složkou nebo bez ní

Nevýhody

 • Pojištění nelze sjednat online

Pojištění rizik
Celkové skóre 10/10 se skládá z hodnocení 8 parametrů:
 • Pracovní neschopnost
 • Invalidita
 • Smrt
 • Hospitalizace
 • Úrazové pojištění
 • Pojistné krytí na koronavirus
 • Investiční složka
 • Závažná onemocnění
10/10

Generali Ceska zivotni Pojisteni Predstaveni

Životní pojištění Můj život od pojišťovny Generali kryje na základní rizika, jako jsou smrt, nemoc a úraz, ale i na další – invalidita, hospitalizace, pracovní neschopnost nebo závažná onemocnění. Najdete tady dokonce i pojištění na ztrátu soběstačnosti a samozřejmě možnost vytvořit si finanční rezervu díky investiční složce – pokud si tedy zvolíte typ pojištění, který ji obsahuje. My jsme ji zvolili a tak vám k tomu budeme moci dát bližší informace.

Pracovní neschopnost lze uzavřít z důvodu úrazu i nemoci. Vyplácet se začne podle toho, od kterého dne si ji nastavíte ve smlouvě. Výplata pak běží za každý den nemoci, podle výše pojistné částky. Nejvíce však proplácí 52 týdnů. Pokud si však sjednáte zároveň invalidní rentu, budete dostávat výplatu pracovní neschopnosti až do potvrzení invalidity.

Pracovní neschopnost
Pojištění pracovní neschopnosti pomáhá dorovnat plat při dlouhodobé nemoci, obvykle od 15., 30., nebo 59. dne nemoci.
Ano
Invalidita
Toto pojištění vyplatí buď jednorázovou částku nebo postupnou měsíční rentu v případě invalidity 1. - 3. stupně.
Ano
Smrt
Pojištění smrti z důvodů nemoci, úrazu, jakýchkoli příčin. Vyplatí pojistné obmyšleným osobám po smrti pojištěného.
Ano
Hospitalizace
Proplácí pobyt v nemocnici, většinou od 24 hodin
Ano
Úrazové pojištění
Vyplácí denní odškodné za úraz, obvykle podle délky léčení - např. 200 (částka) x 21 (počet dní léčení úrazu)
Ano
Pojistné krytí na koronavirus
Pokud jste na nemocenské nebo v nemocnici kvůli koronaviru, pojistné vám bude vyplaceno
Ano
Investiční složka
Část peněz klienta jde na pojištěná rizika a část do investičních fondů, kde dochází k jejich zhodnocení. V případě úspěšných investic klient dostane na konci pojištění vyplacenou vyšší částku, než u kapitálového pojištění.
Ano
Závažná onemocnění
Pojistné se vyplácí i v případě velmi vážných onemocnění - rakovina, kardiovaskulární onemocnění, roztroušená skleróza apod.
Ano
Tip Tip
Náš tip

Patříte mezi milovníky adrenalinových sportů? Pokud nechcete zbytečně platit pojištění, kde jsou tyto sporty zahrnuty po celý rok, a také si za to patřičně připlatit, využijte právě životní pojištění od Generali Můj život. V něm máte možnost nastavit pojištění adrenalinových sportů 2x ročně až na 14 dní zdarma. Pokud tedy nejezdíte za dobrodružstvím každý měsíc, je to vhodné a levné řešení.

Pojistit můžete kromě běžných i velmi závažná onemocnění. Zvolit můžete pevnou nebo klesající pojistnou částku a dále varianty podle závažnosti onemocnění. Základní varianta řeší těžší formu nemocí – např. u rakoviny, dále cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu, operaci srdečních chlopní a další nemoci. Rozšířená varianta pak zahrnuje i rakovinu IN SITU, tedy rakovinu zachycenou v počátečním stádiu, dále lehčí formu ostatních závažných nemocí, např. i slepotu, selhání ledvin nebo roztroušenou sklerózu.

Generali Ceska zivotni Pojisteni Vyhody

Pojištěním invalidity se můžete finančně zajistit pro případ invalidity 1. až 3. stupně. Opět lze zvolit pevnou nebo klesající pojistnou částku. Dále lze zvolit jednorázové vyplacení sjednané částky nebo měsíční výplatu renty až do věku 65 let. Pokud vám bude uznána invalidita 3. stupně, budete navíc zproštěni placení pojistného – opět až do 65 let.

Podobně funguje i pojištění na ztrátu soběstačnosti. To se vztahuje na invaliditu 2. až 4. stupně a především na situaci, kdy je pojistník odkázaný na péči druhých. Opět může být zvolena jednorázová výplata, měsíční renta a zproštění od placení pojistného.

Ve výčtu rizik najdete i tzv. kombinované pojištění. To se využívá ve chvíli, kdy platíte nějaké úvěry, hypotéku atd. Dá se nastavit v šesti různých variantách a vztahuje se k úmrtí a invaliditě.

Generali Ceska zivotni Pojisteni Rizika

Mezi další rizika patří pojištění trvalých následků úrazu a úrazové pojištění, do kterého si můžete 2x ročně dát i extra pojistné na adrenalinové sporty zdarma. Např. když jedete někam na dovolenou, chystáte se na skok padákem, bungee jumping apod.

V případě pojištění úmrtí mohou vaše obmyšlené osoby dostat pojistné vyplacené jako pevnou nebo klesající pojistnou částku. Smrt může být z jakýchkoli příčin, následkem úrazu, popř. následkem úrazu při dopravní nehodě. Pokud dojde k úmrtí při dopravní nehodě, navýší vám pojišťovna plnění až pětinásobně.

Velkou výhodou životního pojištění Můj život  je, že si můžete v průběhu trvání smlouvy pojistnou částku navyšovat, aniž by pojišťovna zkoumala váš zdravotní stav. To se děje jen při sjednávání nové smlouvy.

Investiční složka v pojištění

Pokud jste si zvolili pojištění Můj život s investiční složkou, budete si kromě placení pojistných rizik ukládat část pojistného i do investičních fondů a tvořit si tak finanční rezervu využitelnou třeba na penzi. Investovat lze do tří fondů – Fond vyvážený, dynamický a konzervativní. S tím, jaký fond vybrat, vám pomůže poradce sjednávající pojistku.

Podmínky pojištění
Celkové skóre 5/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Výluky, kdy neplatí pojištění
 • Podmínky jsou srozumitelné
 • Počet stran pojistných podmínek
 • Bonus za zdravý život
 • Výpovědní lhůta
 • Bez sankcí
5/10

Generali Ceska zivotni Pojisteni Podminky

Podmínky pojištění Můj život se od ostatních pojišťoven příliš neliší. Stejně jako jinde zde najdete nějaké výluky, na které se pojištění nevztahuje, a které si upřesníme níže. Faktem je, že číst celé pojistné podmínky pro toto pojištění je poměrně zdlouhavé – mají totiž sto stran. Na druhou stranu musíme uznat, že napsané jsou celkem srozumitelně a jejich délku ovlivňuje investiční složka, která je součástí námi vybraného typu pojištění a která vyžaduje hodně podrobné informace, jenž by měl klient znát, než pojistku uzavře.

Co nám v tomto pojištění chybělo, byl bonus za zdravý životní styl. Na druhou stranu zde jsou jiné bonusy, které ocení především lidé, kteří milují adrenalinové sporty apod.

Pokud se rozhodnete životní pojištění Můj život ukončit ještě před koncem standardní doby, počítejte s výpovědní lhůtou, která potrvá 6 týdnů před koncem pojistné doby. Záleží tedy na tom, zda smlouvu platíte měsíčně, čtvrtletně, ročně apod. Pokud však zvolíte (jako my) smlouvu s investiční složkou, může se výpovědní doba natáhnout až na tři měsíce. Jedná se především o vyplacení odkupného z investiční složky, kde uvolnění peněžních prostředků trvá delší dobu.

Výhodou je, že se za předčasné ukončení životního pojištění neplatí žádné finanční sankce. Pokud však máte uložené/naspořené peníze v investiční složce, měli byste počítat s případnou ztrátou části svých úspor. Pojistka počítá s předem nastavenou dobou, za kterou se mohou vaše peníze dostatečně zhodnotit. Vypovíte-li smlouvu dříve, nejen že nemusí dojít ke zhodnocení, ale můžete být i v mírné ztrátě.

Výluky, kdy neplatí pojištění
Výluky z pojištění jsou případy, v nichž pojišťovna pojistné nevyplácí.
Ano
Podmínky jsou srozumitelné
Pojistné podmínky jsou napsány tak, že je klient bez problémů pochopí.
Ano
Počet stran pojistných podmínek
Kolik stran mají pojistné podmínky. Čím méně stran, tím lépe.
100
Bonus za zdravý život
Pojišťovna vyplácí speciální bonusy, nebo poskytuje slevy klientům, kteří žijí zdravě, nekoupí, sportují nebo darují krev.
Ne
Výpovědní lhůta
Jak dlouho bude trvat, než bude vaše pojištění předčasně na vaši žádost zrušeno.
6 týdnů před koncem splatnosti (3 měsíce v pípadě odbytného
Bez sankcí
Za předčasnou výpověď pojistné smlouvy pojišťovna účtuje poplatek/sankci.
Ano

Výluky z pojištění

Také pojišťovna Generali má výluky, v jejichž případě pojistné neproplatí. Jsou však podobné, jako u jiných pojišťoven. Jmenujme úraz či úmrtí, ke kterému došlo účastí na občanských nepokojích, revolučních či válečných událostech, použitím jaderných, chemických či biologických zbraní, při teroristickém útoku atd.

Jak lze uzavřít pojištění
Celkové skóre 3.3/10 se skládá z hodnocení 3 parametrů:
 • On-line
 • Telefonicky
 • Na pobočce
3.3/10

Generali Ceska zivotni Pojisteni Pobocky

Životní pojištění Můj život, ať už s investiční složkou nebo bez ní, lze sjednat jedině na některé z poboček pojišťovny Generali, popř. si můžete přes klientskou linku sjednat schůzku s poradcem – specialistou na pojištění, který se s vámi sejde, kde vám to bude vyhovovat a pojištění s vámi uzavře. Pojištění Můj život, stejně jako jiná životní a úrazová pojištění, bohužel není možné sjednat online ani po telefonu. Důvodem je zdravotní dotazník, který lze u této pojišťovny vyplnit jedině při osobním jednání.

On-line
Pojištění si klient může uzavřít sám - na webových stránkách/online.
Ne
Telefonicky
Pojištění lze uzavřít po telefonu s operátorem klientské linky.
Ne
Na pobočce
Pojištění lze uzavřít na pobočce pojišťovny.
Ano

Podpora
Celkové skóre 9/10 se skládá z hodnocení 6 parametrů:
 • Telefon
 • E-mail
 • Live chat
 • Zodpovězené otázky
 • Odpověď do 24 hodin
 • Celkové hodnocení
9/10

Klientská podpora pojišťovny Generali je řešena na telefonu – klientská linka, na e-mailu i na online chatu. Na chatu je však k dispozici pouze chatbot, který reaguje na dotazy přesměrováním na stránky, kde byste měli odpovědi nalézt. Na některé otázky reaguje položením dalších dotazů, díky kterým si upřesní, co konkrétně hledáte. Pokud lze vybraný produkt řešit s jeho “lidským kolegou”, přesměruje vás na něj. V případě životního pojištění to nebylo možné, proto nám chatbot doporučil zavolat na klientskou linku, nebo zajít přímo na pobočku.

My jsme zvolili klientskou linku, kde se nám dostalo nadstandardních odpovědí. Operátorka byla velmi vstřícná, ochotně nám se vším poradila, vysvětlila složitější dotazy a nabídla sjednání schůzky s poradcem, který by nám případně pojistku pomohl propočítat a sjednat. Jsme tedy skutečně velmi spokojeni a hodnotíme podporu Generali na výbornou.

Telefon
Klientská podpora/linka
Ano
E-mail
Dotazy lze zasílat na e-mail
Ano
Live chat
Dotazy lze pokládat pojišťovně online, pomocí chatu
Ano (- chatbot)
Zodpovězené otázky
Počet položených a zodpovězených otázek, které jsme dali klientské podpoře.
10/10
Odpověď do 24 hodin
Ano
Celkové hodnocení
Jak celkově hodnotíme klientskou podporu pojišťovny
Velmi dobré
Doporučujeme Doporučujeme

Nevyhovuje vám nabídka nebo nastavení tohoto pojištění? Pojďte si porovnat nabídky více pojišťoven do našeho aktualizovaného srovnání životních pojištění.


Přispět svou zkušeností
diskuze
Podělte se o názor a pomozte tak ostatním!